Liczba wizyt: 31350802
Dziś jest: czwartek, 30 czerwca 2016 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

UTRUDNIENIA W RUCHU KOŁOWYM W RADOMIU  


Infografika - mapa utrudnień w ruchu na ulicach Radomia

Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2016.

Poniższe utrudnienia w ruchu kołowym są podawane według nazw ulic, w kolejności alfabetycznej.

Na mapce zaznaczane są wyłącznie utrudnienia długotrwałe (co najmniej kilkudniowe). O pozostałych (takich, jak na przykład przemarsze, imprezy lub inne krótkotrwałe wyłączenia ulic z ruchu) informujemy w bieżących komunikatach.

Ze względu na występujące dotychczas liczne przypadki niewłaściwej interpretacji informacji o tym, jakie instytucje odpowiedzialne są za poszczególne zadania (wymieniane w poniższym spisie), zmieniliśmy trochę sposób podawania takich danych. Pod każdym opisem utrudnień jest obecnie dodatkowa informacja o tym, kto jest inwestorem - czyli jednostką odpowiedzialną w danym okresie za prowadzone prace. Przewidywane terminy zakończenia utrudnień są natomiast podawane w opisach! Informujemy, że nie odpowiadamy za zakres, nadzór i termin trwania (zwłaszcza za ewentualne opóźnienia) nie naszych robót. W takich przypadkach szczegółowych informacji udziela wymieniony pod opisem inwestor - daty zakończenia podawane są wówczas na podstawie deklaracji wykonawcy robót bądź terminu zajęcia pasa drogowego, wydanego takiemu wykonawcy. Zatwierdzamy natomiast przedstawioną organizację ruchu.

 1. ULICE ARMII LUDOWEJ, CZARNA, JANA PAWŁA II, MŁODZIANOWSKA, ORZECHOWA

Miejsce utrudnień
Ulica Armii Ludowej od ulicy Młodzianowskiej do wjazdu do Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich,
ulica Czarna od wyjazdu z Fabryki Farb i Lakierów do ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ulica Jana Pawła II od ulicy Młodzianowskiej do przejścia dla pieszych obok przedszkola,
ulica Młodzianowska od ulicy Gdyńskiej do ulicy Gazowej oraz od ulicy Cisowej do ulicy Armii Ludowej,
ulica Orzechowa w rejonie skrzyżowania z nowym przebiegiem ulicy Młodzianowskiej.

Przyczyna utrudnień
Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie linii kolejowej wraz z budową nowego przebiegu ulicy Młodzianowskiej.

Opis utrudnień
U zbiegu ulic Młodzianowskiej i Armii Ludowej ruch kołowy w obu kierunkach odbywa się nową jezdnią (po stronie budynku szkoły integracyjnej). Ulica Gajowa kończy się zawrotką - nie można z niej wyjechać do skrzyżowania. Na zakręcie ulicy Młodzianowskiej (między ulicami Cisową i Lipską) ruch odbywa się wahadłowo połową jezdni. Jest on sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji świetlnej. W związku z tym mogą tam tworzyć się niewielkie korki. Dojazd do ulicy Cisowej od ulicy Młodzianowskiej odbywa się objazdem ulicą Lipską i nowym łącznikiem obok bloków. Zamknięty jest również odcinek ulicy Młodzianowskiej od Gdyńskiej do Gazowej (włącznie z przejazdem kolejowym) oraz odcinek ulicy Czarnej od ulicy Młodzianowskiej do ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża (obok torów kolejowych). Dopuszczony jest tam ruch pieszych i pojazdów budowy oraz dojazd do posesji (pod nadzorem kierownika robót). Przechodnie od 3 lipca aż do odwołania nie mogą natomiast przechodzić bezpośrednio koło budowanego wiaduktu! Objazd zamkniętego odcinka ulicy Młodzianowskiej został w obydwu kierunkach wyznaczony ulicami Jana Pawła II, aleją Grzecznarowskiego, Dowkontta i 1905 Roku. Ruch lokalny (dojazd do pobliskich bloków, firm lub posesji) jest natomiast nadal możliwy przez ulice PCK, Czarną, Młodzianowską i Wiejską (z wyjątkiem nieprzejezdnych odcinków). Utrudnienia w ruchu występują ponadto na nowym skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i nowej ulicy Młodzianowskiej. Przewidywanym terminem zakończenia całości zadania jest październik 2016 roku. Jednak poszczególne odcinki tej inwestycji mogą być sukcesywnie dopuszczane do ruchu kołowego także w odpowiednio wcześniejszych terminach.

* Komunikat o zamknięciu fragmentu ulicy Młodzianowskiej koło torów (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).
* Komunikat o otwarciu przedłużenia ulicy Młodzianowskiej do obwodnicy (kliknij tu, aby otworzyć w nowym oknie).
* Komunikat o ruchu wahadłowym na zakręcie ulicy Młodzianowskiej (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 2. ULICA ŁOMŻYŃSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Łomżyńska od ulicy Wiertniczej do ulicy Kalinowej.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulicy Łomżyńskiej.

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu kołowym spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może być ona zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia powinny skończyć się pod koniec lipca 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 3. ULICA OLSZTYŃSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Olsztyńska od ulicy Szklanej do drogi po zachodniej stronie szkoły.

Przyczyna utrudnień
Budowa zatoki parkingowej przy ulicy Olsztyńskiej.

Opis utrudnień
Na wysokości bloku przy ulicy Olsztyńskiej 26 jezdnia jest zwężona z powodu budowy nowej zatoki parkingowej i chodnika (utrudnienia dotyczą też pieszych). Roboty drogowe potrwają w tym miejscu do końca lipca 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 4. ULICA OSIEDLOWA

Miejsce utrudnień
Ulica Osiedlowa od ulicy Jana Pawła II do łącznika z ulicą Wiktora Cymerysa-Kwiatkowskiego.

Przyczyna utrudnień
Rozbiórka i budowa kładki nad ulicą Osiedlową.

Opis utrudnień
Odcinek ulicy Osiedlowej pod pierwszą kładką od strony ulicy Jana Pawła II do odwołania jest zamknięty dla ruchu kołowego. Dojazd jest w tym czasie możliwy wyłącznie od strony alei Grzecznarowskiego albo przez końcówkę ulicy Cymerysa-Kwiatkowskiego (koło kościoła pod wezwaniem Świętego Rafała Kalinowskiego). Sama kładka także jest zamknięta dla pieszych - mogą oni korzystać z sąsiedniej przeprawy, znajdującej się między wieżowcami przy ulicy Osiedlowej 3 i 6. Utrudnienia w ruchu w tym rejonie potrwają prawdopodobnie do drugiej połowy lipca 2016 roku.

* Komunikat o zmianach w ruchu kołowym i pieszych na ulicy Osiedlowej (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 5. ULICA PLANTY

Miejsce utrudnień
Ulica Planty (jezdnia południowa) od ulicy Tadeusza Kościuszki do ulicy Broni.

Przyczyna utrudnień
Remont ulicy Planty.

Opis utrudnień
Na podanym odcinku wymieniane są krawężniki, chodniki i nawierzchnia jezdni. Początkowo prace są prowadzone bez zamykania jezdni dla ruchu kołowego, ale w drugim etapie takie zamknięcie będzie konieczne. Dojazd w kierunku ulicy Traugutta będzie wówczas możliwy ulicami Kościuszki, Dowkontta i Poniatowskiego, a do ulic Broni i Jaracza północną jezdnią ulicy Planty (od strony ulicy Traugutta). Utrudnienia w ruchu w tym rejonie potrwają do końca lipca 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 6. ULICA SZARYCH SZEREGÓW

Miejsce utrudnień
Ulica Szarych Szeregów na wysokości ulic Radosnej i Żwirowej.

Przyczyna utrudnień
Budowa kładki nad ulicą Szarych Szeregów.

Opis utrudnień
Na ulicy Szarych Szeregów możliwe są zwężenia polegające na tymczasowym zamykaniu pojedynczych pasów ruchu. Należy zachowywać tam szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie wciąż funkcjonującego przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Żwirowej oraz dodatkowego przejścia, wyznaczonego w okresie prowadzenia robót w okolicach ulicy Różanej (jest to dojście do przystanku autobusowego). Termin zakończenia inwestycji to koniec września 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 REMONTY CZĄSTKOWE ULIC (KRÓTKOTRWAŁE UTRUDNIENIA W RUCHU)


Uwaga! Na wybranych ulicach Radomia mogą być również prowadzone tak zwane cząstkowe remonty nawierzchni. Utrudnienia w ruchu związane z tymi pracami będą krótkotrwałe (maksymalnie kilkugodzinne). Prosimy o ostrożność!

 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO (KRÓTKOTRWAŁE UTRUDNIENIA W RUCHU)


Uwaga! Na wybranych ulicach Radomia będzie w maju i czerwcu prowadzone malowanie oznakowania poziomego. Roboty te mają być prowadzone przede wszystkim w godzinach wieczornych oraz nocnych. Prosimy o ostrożność!

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl