Liczba wizyt: 33256635
Dziś jest: piątek, 30 września 2016 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

UTRUDNIENIA W RUCHU KOŁOWYM W RADOMIU  


Infografika - mapa utrudnień w ruchu na ulicach Radomia

Data ostatniej aktualizacji: 30.09.2016.

Poniższe utrudnienia w ruchu kołowym są podawane według nazw ulic, w kolejności alfabetycznej.

Na mapce zaznaczane są wyłącznie utrudnienia długotrwałe (co najmniej kilkudniowe). O pozostałych (takich, jak na przykład przemarsze, imprezy lub inne krótkotrwałe wyłączenia ulic z ruchu) informujemy w bieżących komunikatach.

Ze względu na występujące dotychczas liczne przypadki niewłaściwej interpretacji informacji o tym, jakie instytucje odpowiedzialne są za poszczególne zadania (wymieniane w poniższym spisie), zmieniliśmy trochę sposób podawania takich danych. Pod każdym opisem utrudnień jest obecnie dodatkowa informacja o tym, kto jest inwestorem - czyli jednostką odpowiedzialną w danym okresie za prowadzone prace. Przewidywane terminy zakończenia utrudnień są natomiast podawane w opisach! Informujemy, że nie odpowiadamy za zakres, nadzór i termin trwania (zwłaszcza za ewentualne opóźnienia) nie naszych robót. W takich przypadkach szczegółowych informacji udziela wymieniony pod opisem inwestor - daty zakończenia podawane są wówczas na podstawie deklaracji wykonawcy robót bądź terminu zajęcia pasa drogowego, wydanego takiemu wykonawcy. Zatwierdzamy natomiast przedstawioną organizację ruchu.

 1. ULICE ARMII LUDOWEJ, CZARNA, JANA PAWŁA II, MŁODZIANOWSKA, ORZECHOWA

Miejsce utrudnień
Ulica Armii Ludowej od ulicy Młodzianowskiej do wjazdu do Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich,
ulica Czarna od wyjazdu z Fabryki Farb i Lakierów do ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ulica Jana Pawła II od ulicy Młodzianowskiej do przejścia dla pieszych obok przedszkola,
ulica Młodzianowska od ulicy Gdyńskiej do ulicy Gazowej i od bloku nr 154 do ulicy Armii Ludowej,
ulica Orzechowa w rejonie skrzyżowania z nowym przebiegiem ulicy Młodzianowskiej.

Przyczyna utrudnień
Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie linii kolejowej wraz z budową nowego przebiegu ulicy Młodzianowskiej.

Opis utrudnień
Stara jezdnia ulicy Młodzianowskiej jest zamknięta za wjazdem na parking przed blokiem nr 154. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się już po nowej jezdni (od ulicy Jana Pawła II w kierunku południowym, czyli na Prędocinek). Dojazd do ulicy Cisowej od ulicy Młodzianowskiej jest możliwy objazdem ulicą Lipską i nowym łącznikiem koło bloku. Ulica Gajowa kończy się zawrotką - nie można nią dojechać do skrzyżowania (nie ma też wjazdu z Młodzianowskiej). Zamknięty jest również odcinek ulicy Młodzianowskiej od Gdyńskiej do torów kolejowych). Objazd został w obydwu kierunkach wyznaczony ulicami Jana Pawła II, aleją Grzecznarowskiego, Dowkontta oraz 1905 Roku. Utrudnienia w ruchu występują ponadto na nowym skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i nowej ulicy Młodzianowskiej. Przewidywany termin zakończenia całości zadania to październik 2016 roku. Jednak poszczególne odcinki tej inwestycji mogą być sukcesywnie dopuszczane do ruchu we wcześniejszych terminach (od dnia 31 sierpnia 2016 roku udogodnienie takie dotyczy fragmentów ulic Czarnej od PCK do Fabryki Farb i Lakierów oraz Młodzianowskiej od Gazowej do Czarnej).

* Komunikat o zmianach w ruchu kołowym na odcinku Młodzianowskiej (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).
* Komunikat o otwarciu dla ruchu fragmentów Czarnej i Młodzianowskiej (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 2. ULICE BUKIETOWA, POŁUDNIOWA

Miejsce utrudnień
Ulica Bukietowa od ulicy Łysogórskiej do ulicy Otwartej,
ulica Południowa (odcinek z wjazdem od ulicy Jana Pawła II).

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulic Bukietowej i Południowej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na obu odcinkach ulic występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo mogą one być zamknięte dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tym rejonie skończą się na przełomie września oraz października 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 3. ULICE GAŁCZYŃSKIEGO, LUDOWA, RÓWNOLEGŁA, TUWIMA

Miejsce utrudnień
Ulica Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego od ulicy Sadowej do ulicy Ludowej,
ulica Ludowa od ulicy Juliusza Słowackiego do ulicy Mazowieckiej,
ulica Równoległa od ulicy Ludowej do końca (w obu kierunkach),
ulica Juliana Tuwima od ulicy Ludowej do końca.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulic Gałczyńskiego, Ludowej, Równoległej i Tuwima.

Opis utrudnień
Poszczególne odcinki wymienionych dróg są sukcesywnie zamykane dla ruchu. W miarę możliwości utrzymywany jest jednak dojazd do okolicznych posesji. Powyższe odcinki można omijać ulicami Gałczyńskiego, Kasprowicza oraz jezdnią zbiorczą wdłuż ulicy Słowackiego. Utrudnienia w ruchu w tym rejonie miasta potrwają do połowy grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 4. ULICE KONECKA, POTWOROWSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Konecka od ulicy Przytyckiej do ulicy gen. Franciszka Kleeberga,
ulica Potworowska od ulicy Koneckiej do ulicy gen. Franciszka Kleeberga.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulic Koneckiej i Potworowskiej.

Opis utrudnień
Na obydwu ulicach występują utrudnienia w ruchu kołowym spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo mogą one być zamknięte dla ruchu kołowego - wówczas przebudowywane odcinki można omijać przez pobliską ulicę Kleeberga (od Przytyckiej do Przysuskiej). W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Ze względu na zakres inwestycji utrudnienia powinny potrwać do końca listopada 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 5. ULICA KUJAWSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Kujawska od ulicy Obrońców do terenu Publicznego Gimnazjum nr 11.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulicy Kujawskiej.

Opis utrudnień
Na powyższym odcinku ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo mogą one być zamknięte dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji oraz do terenu gimnazjum. Utrudnienia powinny potrwać do połowy października 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 6. ULICA LUŹNA

Miejsce utrudnień
Ulica Luźna od ulicy Folwarcznej do ulicy Folwarcznej (cała długość).

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Luźnej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może ona być zamknięta dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tym rejonie skończą się na przełomie września oraz października 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 7. ULICA POPRZECZNA

Miejsce utrudnień
Ulica Poprzeczna od ulicy Wolanowskiej do końca.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Poprzecznej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może ona być zamknięta dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tym rejonie skończą się na przełomie września oraz października 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 8. ULICA RADOSŁAWA

Miejsce utrudnień
Ulica Radosława od ulicy Folwarcznej do ulicy Polnej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Radosława (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może ona być zamknięta dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tym rejonie miasta skończą się w pierwszej połowie października 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 9. ULICE STRUGA, ZBROWSKIEGO

Miejsce utrudnień
Ulica Andrzeja Struga od przystanku obok dawnej wytwórni telefonów do ulicy Stanisława Zbrowskiego,
ulica Stanisława Zbrowskiego od ulicy Andrzeja Struga do wjazdu na teren nowego centrum handlowego.

Przyczyna utrudnień
Budowa dojazdów do nowego centrum handlowego.

Opis utrudnień
Odcinki obu ulic są zwężone z powodu budowy dodatkowych pasów ruchu i nowych chodników. Zostały tam również wprowadzone ograniczenia w ruchu pieszych (z powodu zamknięcia fragmentów trotuarów nieczynne są przejścia na południowym oraz na zachodnim wlocie na skrzyżowanie). Utrudnienia potrwają do początku października 2016 roku.

Inwestor zadania
Rawa Mode w Rawie Mazowieckiej, aleja Konstytucji 3 Maja 5.

 10. ULICE SZARYCH SZEREGÓW, ŻWIROWA

Miejsce utrudnień
Ulica Szarych Szeregów na wysokości ulic Radosnej i Żwirowej,
ulica Żwirowa od ulicy Parkowej do końca.

Przyczyna utrudnień
Budowa kładki nad ulicą Szarych Szeregów i utwardzanie nawierzchni ulicy Żwirowej.

Opis utrudnień
Na ulicy Szarych Szeregów możliwe są zwężenia polegające na tymczasowym zamykaniu pojedynczych pasów ruchu. Należy zachowywać tam szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie wciąż funkcjonującego przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Żwirowej oraz dodatkowego przejścia, wyznaczonego w okresie prowadzenia robót w okolicach ulicy Różanej (jest to dojście do przystanku). Ulica Żwirowa jest zamknięta dla ruchu z powodu robót drogowych, lecz w miarę możliwości jest tam dopuszczony dojazd do posesji. Termin zakończenia tej inwestycji to październik 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 11. ULICA WIERZBICKA

Miejsce utrudnień
Ulica Wierzbicka od ronda u zbiegu z ulicą Anny Walentynowicz do granicy miasta (przejazd kolejowy).

Przyczyna utrudnień
Modernizacja linii kolejowej Radom - Tomaszów Mazowiecki.

Opis utrudnień
Przejazd na ulicy Wierzbickiej jest zamknięty od 1 października od około 1:00 do 5 października 2016 roku do 20:00. Objazd w obu kierunkach przebiega ulicami Walentynowicz i Lipskiego w Radomiu (obwodnicą południową), a potem przez Kosów (dalszym odcinkiem obwodnicy), Kowalę-Kolonię i Kowalę (drogą wojewódzką nr 733) do Parznic. Ruch lokalny może odbywać się natomiast od ronda przez ulice Walentynowicz, Lipskiego i Stalową w Radomiu, a następnie przez Ludwinów i aleję Kotlarza w Trablicach bądź od strony Trablic ulicami Wiejską, Południową, Gajową i Wjazdową.

* Komunikat o zamknięciu dla ruchu przejazdu kolejowego na Stalowej (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Inwestor zadania
PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie, ulica Targowa 74.

 12. ULICA WIOSENNA

Miejsce utrudnień
Ulica Wiosenna od ulicy Białej do końca (wraz z łącznikami do ulicy Starachowickiej).

Przyczyna utrudnień
Budowa ulicy Wiosennej wraz z czterema ciągami pieszo-jezdnymi.

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu kołowym spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może być ona zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia mają trwać do połowy października 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 REMONTY CZĄSTKOWE ULIC (KRÓTKOTRWAŁE UTRUDNIENIA W RUCHU)


Uwaga! Na wybranych ulicach Radomia mogą być również prowadzone tak zwane cząstkowe remonty nawierzchni. Utrudnienia w ruchu związane z tymi pracami będą krótkotrwałe (maksymalnie kilkugodzinne). Prosimy o ostrożność!

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl