Liczba wizyt: 35021119
Dziś jest: sobota, 3 grudnia 2016 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

UTRUDNIENIA W RUCHU KOŁOWYM W RADOMIU  


Infografika - mapa utrudnień w ruchu na ulicach Radomia

Data ostatniej aktualizacji: 2.12.2016.

Poniższe utrudnienia w ruchu kołowym są podawane według nazw ulic, w kolejności alfabetycznej.

Na mapce zaznaczane są wyłącznie utrudnienia długotrwałe (co najmniej kilkudniowe). O pozostałych (takich, jak na przykład przemarsze, imprezy lub inne krótkotrwałe wyłączenia ulic z ruchu) informujemy w bieżących komunikatach.

Ze względu na występujące dotychczas liczne przypadki niewłaściwej interpretacji informacji o tym, jakie instytucje odpowiedzialne są za poszczególne zadania (wymieniane w poniższym spisie), zmieniliśmy trochę sposób podawania takich danych. Pod każdym opisem utrudnień jest obecnie dodatkowa informacja o tym, kto jest inwestorem - czyli jednostką odpowiedzialną w danym okresie za prowadzone prace. Przewidywane terminy zakończenia utrudnień są natomiast podawane w opisach! Informujemy, że nie odpowiadamy za zakres, nadzór i termin trwania (zwłaszcza za ewentualne opóźnienia) nie naszych robót. W takich przypadkach szczegółowych informacji udziela wymieniony pod opisem inwestor - daty zakończenia podawane są wówczas na podstawie deklaracji wykonawcy robót bądź terminu zajęcia pasa drogowego, wydanego takiemu wykonawcy. Zatwierdzamy natomiast przedstawioną organizację ruchu.

 1. ULICA BŁAWATNA

Miejsce utrudnień
Ulica Bławatna od ulicy Cichej do ulicy Mariackiej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Bławatnej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może ona być zamknięta dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tej części Radomia powinny zakończyć się na początku grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 2. ULICE BŁĘDOWSKA, TRZEBIŃSKIEGO

Miejsce utrudnień
Ulica Błędowska od ulicy Klwateckiej do ulicy Jana Kantego Trzebińskiego,
ulica Jana Kantego Trzebińskiego od ulicy Błędowskiej do ulicy Warszawskiej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulic Błędowskiej i Trzebińskiego (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na obydwu drogach występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo mogą one być zamknięte dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tej części miasta powinny skończyć się w drugiej połowie grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 3. ULICA GACKIEGO

Miejsce utrudnień
Ulica Józefa Gackiego od ulicy Kozienickiej do końca.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Gackiego (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może ona być zamknięta dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tej części Radomia powinny zakończyć się na początku grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 4. ULICE GAŁCZYŃSKIEGO, LUDOWA, RÓWNOLEGŁA, TUWIMA

Miejsce utrudnień
Ulica Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego od ulicy Sadowej do ulicy Ludowej,
ulica Ludowa od ulicy Juliusza Słowackiego do ulicy Mazowieckiej,
ulica Równoległa od ulicy Ludowej do końca (w obu kierunkach),
ulica Juliana Tuwima od ulicy Ludowej do końca.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulic Gałczyńskiego, Ludowej, Równoległej i Tuwima.

Opis utrudnień
Poszczególne odcinki wymienionych dróg są sukcesywnie zamykane dla ruchu. W miarę możliwości utrzymywany jest jednak dojazd do okolicznych posesji. Powyższe odcinki można omijać ulicami Gałczyńskiego, Kasprowicza oraz jezdnią zbiorczą wzdłuż ulicy Słowackiego. Utrudnienia w ruchu w tym rejonie miasta potrwają do połowy grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 5. ULICA GAWDZICKIEGO

Miejsce utrudnień
Ulica Feliksa Gawdzickiego od ulicy Mostowej do ulicy Kończyckiej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Gawdzickiego (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może ona być zamknięta dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tej części Radomia powinny zakończyć się na początku grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 6. ULICA GOMBROWICZA

Miejsce utrudnień
Ulica Witolda Gombrowicza od ulicy Warszawskiej do ulicy Ofiar Firleja wraz z odnogą w kierunku lasu.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Gombrowicza (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może ona być zamknięta dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tej części miasta powinny potrwać do pierwszej połowy grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 7. ULICE KONECKA, POTWOROWSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Konecka od ulicy Przytyckiej do ulicy gen. Franciszka Kleeberga,
ulica Potworowska od ulicy Koneckiej do ulicy gen. Franciszka Kleeberga.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulic Koneckiej i Potworowskiej.

Opis utrudnień
Na obydwu ulicach występują utrudnienia w ruchu kołowym spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo mogą one być zamknięte dla ruchu kołowego - wówczas przebudowywane odcinki można omijać przez pobliską ulicę Kleeberga (od Przytyckiej do Przysuskiej). W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Ze względu na zakres inwestycji utrudnienia powinny potrwać do końca listopada 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 8. ULICE OSIŃSKIEGO, SKARGI

Miejsce utrudnień
Ulica Michała Tadeusza Osińskiego od ulicy Piotra Skargi do przepustu,
ulica Piotra Skargi od ulicy Władysława Mikosa do ulicy Michała Tadeusza Osińskiego.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulic Skargi i Osińskiego (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na obydwu drogach występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo mogą one być zamknięte dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tej części miasta powinny potrwać do pierwszej połowy grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 9. ULICA RYBNA

Miejsce utrudnień
Ulica Rybna od ulicy Warszawskiej do ogródków działkowych wraz z trzema sięgaczami w kierunku północnym.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Rybnej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na opisanym odcinku występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może ona być zamknięta dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tej części miasta mają zakończyć się w drugiej połowie grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 10. ULICA WIEŻOWA

Miejsce utrudnień
Ulica Wieżowa od ulicy Radiowej do ulicy Nowofolwarcznej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Wieżowej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może ona być zamknięta dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tej części miasta mają zakończyć się w drugiej połowie grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 11. ULICA WYDMOWA

Miejsce utrudnień
Ulica Wydmowa od ulicy Gajowej do łącznika z ulicą Radostowską.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Wydmowej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na opisanym odcinku występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może on zostać zamknięty dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tej części miasta powinny potrwać do pierwszej połowy grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 12. ULICA ZAKOPIAŃSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Zakopiańska od ulicy Działkowej do ulicy Godowskiej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Zakopiańskiej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może ona być zamknięta dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Utrudnienia w ruchu kołowym w tej części miasta powinny potrwać do pierwszej połowy grudnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 13. ULICA ŹRÓDŁOWA

Miejsce utrudnień
Ulica Źródłowa od ulicy Stefana Banacha do Potoku Malczewskiego.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulicy Źródłowej (etap II).

Opis utrudnień
Na powyższym odcinku występują utrudnienia w ruchu spowodowane robotami drogowymi. Czasowo może on być zamknięty dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do pobliskich posesji. Zalecany objazd przebiega ulicami Galla Anonima, Witkacego i Banacha. Utrudnienia potrwają do końca listopada 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 REMONTY CZĄSTKOWE ULIC (KRÓTKOTRWAŁE UTRUDNIENIA W RUCHU)


Uwaga! Na wybranych ulicach Radomia mogą być również prowadzone tak zwane cząstkowe remonty nawierzchni. Utrudnienia w ruchu związane z tymi pracami będą krótkotrwałe (maksymalnie kilkugodzinne). Prosimy o ostrożność!

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl