Liczba wizyt: 32399450
Dziś jest: piątek, 26 sierpnia 2016 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

UTRUDNIENIA W RUCHU KOŁOWYM W RADOMIU  


Infografika - mapa utrudnień w ruchu na ulicach Radomia

Data ostatniej aktualizacji: 6.08.2016.

Poniższe utrudnienia w ruchu kołowym są podawane według nazw ulic, w kolejności alfabetycznej.

Na mapce zaznaczane są wyłącznie utrudnienia długotrwałe (co najmniej kilkudniowe). O pozostałych (takich, jak na przykład przemarsze, imprezy lub inne krótkotrwałe wyłączenia ulic z ruchu) informujemy w bieżących komunikatach.

Ze względu na występujące dotychczas liczne przypadki niewłaściwej interpretacji informacji o tym, jakie instytucje odpowiedzialne są za poszczególne zadania (wymieniane w poniższym spisie), zmieniliśmy trochę sposób podawania takich danych. Pod każdym opisem utrudnień jest obecnie dodatkowa informacja o tym, kto jest inwestorem - czyli jednostką odpowiedzialną w danym okresie za prowadzone prace. Przewidywane terminy zakończenia utrudnień są natomiast podawane w opisach! Informujemy, że nie odpowiadamy za zakres, nadzór i termin trwania (zwłaszcza za ewentualne opóźnienia) nie naszych robót. W takich przypadkach szczegółowych informacji udziela wymieniony pod opisem inwestor - daty zakończenia podawane są wówczas na podstawie deklaracji wykonawcy robót bądź terminu zajęcia pasa drogowego, wydanego takiemu wykonawcy. Zatwierdzamy natomiast przedstawioną organizację ruchu.

 1. ULICE ARMII LUDOWEJ, CZARNA, JANA PAWŁA II, MŁODZIANOWSKA, ORZECHOWA

Miejsce utrudnień
Ulica Armii Ludowej od ulicy Młodzianowskiej do wjazdu do Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich,
ulica Czarna od wyjazdu z Fabryki Farb i Lakierów do ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ulica Jana Pawła II od ulicy Młodzianowskiej do przejścia dla pieszych obok przedszkola,
ulica Młodzianowska od ulicy Gdyńskiej do ulicy Gazowej i od bloku nr 154 do ulicy Armii Ludowej,
ulica Orzechowa w rejonie skrzyżowania z nowym przebiegiem ulicy Młodzianowskiej.

Przyczyna utrudnień
Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie linii kolejowej wraz z budową nowego przebiegu ulicy Młodzianowskiej.

Opis utrudnień
Stara jezdnia ulicy Młodzianowskiej jest zamknięta za wjazdem na parking przed blokiem nr 154. Ruch w obydwu kierunkach odbywa się już po nowej jezdni (od ulicy Jana Pawła II w kierunku południowym, czyli na Prędocinek). Dojazd do ulicy Cisowej od ulicy Młodzianowskiej jest możliwy objazdem ulicą Lipską i nowym łącznikiem koło bloku. Ulica Gajowa kończy się zawrotką - nie można nią dojechać do skrzyżowania (nie ma też wjazdu z Młodzianowskiej). Zamknięty jest również odcinek ulicy Młodzianowskiej od Gdyńskiej do Gazowej (włącznie z przejazdem kolejowym) oraz odcinek ulicy Czarnej od ulicy Młodzianowskiej do ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża (obok torów kolejowych). Objazd zamkniętego odcinka ulicy Młodzianowskiej został w obydwu kierunkach wyznaczony ulicami Jana Pawła II, aleją Grzecznarowskiego, Dowkontta i 1905 Roku. Ruch lokalny (dojazd do pobliskich bloków, firm lub posesji) jest natomiast nadal możliwy przez ulice PCK, Czarną, Młodzianowską i Wiejską (z wyjątkiem nieprzejezdnych odcinków). Utrudnienia w ruchu występują ponadto na nowym skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i nowej ulicy Młodzianowskiej. Przewidywanym terminem zakończenia całości zadania jest październik 2016 roku. Jednak poszczególne odcinki tej inwestycji mogą być sukcesywnie dopuszczane do ruchu kołowego także w odpowiednio wcześniejszych terminach.

* Komunikat o zamknięciu fragmentu ulicy Młodzianowskiej koło torów (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).
* Komunikat o zmianach w ruchu kołowym na odcinku Młodzianowskiej (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 2. ULICE KOCKA, DRZEWICKA

Miejsce utrudnień
Ulica Kocka od ulicy Zakrzewskiej do ulicy Przysuskiej,
ulica Drzewicka od ulicy Przysuskiej do ulicy Gielniowskiej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulic Kockiej i Drzewickiej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na obydwu ulicach występują utrudnienia w ruchu kołowym spowodowane prowadzonymi tam pracami drogowymi. Czasowo mogą one być zamknięte dla ruchu kołowego. Utrudnienia powinny potrwać do końca sierpnia 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 3. ULICE KONECKA, POTWOROWSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Konecka od ulicy Przytyckiej do ulicy gen. Franciszka Kleeberga,
ulica Potworowska od ulicy Koneckiej do ulicy gen. Franciszka Kleeberga.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulic Koneckiej i Potworowskiej.

Opis utrudnień
Na obydwu ulicach występują utrudnienia w ruchu kołowym spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo mogą one być zamknięte dla ruchu kołowego - wówczas przebudowywane odcinki można omijać przez pobliską ulicę Kleeberga (od Przytyckiej do Przysuskiej). W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji. Ze względu na zakres inwestycji utrudnienia powinny potrwać do końca listopada 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 4. ULICA KUJAWSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Kujawska od ulicy Obrońców do terenu Publicznego Gimnazjum nr 11.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulicy Kujawskiej.

Opis utrudnień
Na powyższym odcinku ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo mogą one być zamknięte dla ruchu kołowego. W miarę możliwości będzie jednak zapewniony dojazd do okolicznych posesji oraz do terenu gimnazjum. Utrudnienia powinny potrwać do połowy października 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 5. ULICA MALAWSKIEGO

Miejsce utrudnień
Ulica Władysława Malawskiego od ulicy Warszawskiej w kierunku zachodnim.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulicy Malawskiego (etap I).

Opis utrudnień
Budowany odcinek jest nieprzejezdny. Okresowe utrudnienia w ruchu mogą także występować na drodze zbiorczej wzdłuż ulicy Warszawskiej (między ulicami Juranda i Grobickiego). Inwestycja potrwa do końca września 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 6. ULICA SMOLNA

Miejsce utrudnień
Ulica Smolna od ulicy Odrodzenia do końca.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Smolnej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
W ramach przygotowań do utwardzania nawierzchni ulicy Smolnej swoje prace wykonują tam najpierw Wodociągi Miejskie (wymiana instalacji podziemnych). Prace nadzorowane przez MZDiK zaczną się dopiero po zakończeniu tych robót. W zależności od tego, kiedy to nastąpi, utrudnienia mogą trwać do początku lub połowy września 2016 roku.

Inwestor zadania
Wodociągi Miejskie w Radomiu, ulica Filtrowa 4.

 7. ULICE SZARYCH SZEREGÓW, ŻWIROWA

Miejsce utrudnień
Ulica Szarych Szeregów na wysokości ulic Radosnej i Żwirowej,
ulica Żwirowa od ulicy Parkowej do końca.

Przyczyna utrudnień
Budowa kładki nad ulicą Szarych Szeregów i utwardzanie nawierzchni ulicy Żwirowej.

Opis utrudnień
Na ulicy Szarych Szeregów możliwe są zwężenia polegające na tymczasowym zamykaniu pojedynczych pasów ruchu. Należy zachowywać tam szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie wciąż funkcjonującego przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Żwirowej oraz dodatkowego przejścia, wyznaczonego w okresie prowadzenia robót w okolicach ulicy Różanej (jest to dojście do przystanku). Ulica Żwirowa jest zamknięta dla ruchu z powodu robót drogowych, lecz w miarę możliwości jest tam dopuszczony dojazd do posesji. Termin ukończenia inwestycji to koniec września 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 8. ULICA WIOSENNA

Miejsce utrudnień
Ulica Wiosenna od ulicy Białej do końca (wraz z łącznikami do ulicy Starachowickiej).

Przyczyna utrudnień
Budowa ulicy Wiosennej wraz z czterema ciągami pieszo-jezdnymi.

Opis utrudnień
Na całej długości ulicy występują utrudnienia w ruchu kołowym spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może być ona zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia mają trwać do połowy października 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 REMONTY CZĄSTKOWE ULIC (KRÓTKOTRWAŁE UTRUDNIENIA W RUCHU)


Uwaga! Na wybranych ulicach Radomia mogą być również prowadzone tak zwane cząstkowe remonty nawierzchni. Utrudnienia w ruchu związane z tymi pracami będą krótkotrwałe (maksymalnie kilkugodzinne). Prosimy o ostrożność!

 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO (KRÓTKOTRWAŁE UTRUDNIENIA W RUCHU)


Uwaga! Na wybranych ulicach Radomia będzie od maja do sierpnia prowadzone malowanie oznakowania poziomego. Roboty te mają być prowadzone przede wszystkim w godzinach wieczornych oraz nocnych. Prosimy o ostrożność!

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl