Liczba wizyt: 30692363
Dziś jest: sobota, 28 maja 2016 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

UTRUDNIENIA W RUCHU KOŁOWYM W RADOMIU  


Infografika - mapa utrudnień w ruchu na ulicach Radomia

Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2016.

Poniższe utrudnienia w ruchu kołowym są podawane według nazw ulic, w kolejności alfabetycznej.

Na mapce zaznaczane są wyłącznie utrudnienia długotrwałe (co najmniej kilkudniowe). O pozostałych (takich, jak na przykład przemarsze, imprezy lub inne krótkotrwałe wyłączenia ulic z ruchu) informujemy w bieżących komunikatach.

Ze względu na występujące dotychczas liczne przypadki niewłaściwej interpretacji informacji o tym, jakie instytucje odpowiedzialne są za poszczególne zadania (wymieniane w poniższym spisie), zmieniliśmy trochę sposób podawania takich danych. Pod każdym opisem utrudnień jest obecnie dodatkowa informacja o tym, kto jest inwestorem - czyli jednostką odpowiedzialną w danym okresie za prowadzone prace. Przewidywane terminy zakończenia utrudnień są natomiast podawane w opisach! Informujemy, że nie odpowiadamy za zakres, nadzór i termin trwania (zwłaszcza za ewentualne opóźnienia) nie naszych robót. W takich przypadkach szczegółowych informacji udziela wymieniony pod opisem inwestor - daty zakończenia podawane są wówczas na podstawie deklaracji wykonawcy robót bądź terminu zajęcia pasa drogowego, wydanego takiemu wykonawcy. Zatwierdzamy natomiast przedstawioną organizację ruchu.

 1. ULICE ARMII LUDOWEJ, CZARNA, JANA PAWŁA II, MŁODZIANOWSKA, ORZECHOWA

Miejsce utrudnień
Ulica Armii Ludowej od ulicy Młodzianowskiej do wjazdu do Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich,
ulica Czarna od wyjazdu z Fabryki Farb i Lakierów do ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża,
ulica Jana Pawła II od ulicy Młodzianowskiej do przejścia dla pieszych obok przedszkola,
ulica Młodzianowska od ulicy Gdyńskiej do ulicy Gazowej oraz od ulicy Cisowej do ulicy Armii Ludowej,
ulica Orzechowa w rejonie skrzyżowania z nowym przebiegiem ulicy Młodzianowskiej.

Przyczyna utrudnień
Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie linii kolejowej wraz z budową nowego przebiegu ulicy Młodzianowskiej.

Opis utrudnień
U zbiegu ulic Młodzianowskiej i Armii Ludowej ruch kołowy w obu kierunkach odbywa się nową jezdnią (po stronie budynku szkoły integracyjnej). Ulica Gajowa kończy się zawrotką - nie można z niej wyjechać do skrzyżowania. Na zakręcie ulicy Młodzianowskiej (między ulicami Cisową i Lipską) ruch odbywa się wahadłowo połową jezdni. Jest on sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji świetlnej. W związku z tym mogą tam tworzyć się niewielkie korki. Zamknięty jest również odcinek ulicy Młodzianowskiej od Gdyńskiej do Gazowej (włącznie z przejazdem kolejowym) oraz odcinek ulicy Czarnej od ulicy Młodzianowskiej do ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża (obok torów kolejowych). Dopuszczony jest tam ruch pieszych i pojazdów budowy oraz dojazd do posesji (pod nadzorem kierownika robót). Przechodnie od 3 lipca aż do odwołania nie mogą natomiast przechodzić bezpośrednio koło budowanego wiaduktu! Objazd zamkniętego odcinka ulicy Młodzianowskiej został w obydwu kierunkach wyznaczony ulicami Jana Pawła II, aleją Grzecznarowskiego, Dowkontta i 1905 Roku. Ruch lokalny (dojazd do pobliskich bloków, firm lub posesji) jest natomiast nadal możliwy przez ulice PCK, Czarną, Młodzianowską i Wiejską (z wyjątkiem nieprzejezdnych odcinków). Utrudnienia w ruchu występują ponadto na nowym skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II i nowej ulicy Młodzianowskiej. Przewidywanym terminem zakończenia całości zadania jest październik 2016 roku. Jednak poszczególne odcinki tej inwestycji mogą być sukcesywnie dopuszczane do ruchu kołowego także w odpowiednio wcześniejszych terminach.

* Komunikat o zamknięciu fragmentu ulicy Młodzianowskiej koło torów (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).
* Komunikat o zamknięciu rejonu budowanego wiaduktu dla pieszych (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).
* Komunikat o otwarciu przedłużenia ulicy Młodzianowskiej do obwodnicy (kliknij tu, aby otworzyć w nowym oknie).
* Komunikat o ruchu wahadłowym na zakręcie ulicy Młodzianowskiej (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 2. ULICA CHEMICZNA

Miejsce utrudnień
Ulica Chemiczna od ulicy Czarnej do ulicy Łącznej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Chemicznej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi, lecz w miarę możliwości utrzymywany jest dojazd do okolicznych posesji. Remontowany odcinek można omijać przez równoległą ulicę Głuchą. Termin zakończenia robót jest wyznaczony na koniec maja 2016 roku, ale utrudnienia mogą zakończyć się wcześniej.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 3. ULICE ENERGETYKÓW, ŻÓŁKIEWSKIEGO

Miejsce utrudnień
Ulica Energetyków od ulicy Stanisława Żółkiewskiego do ulicy Brzustowskiej,
ulica Stanisława Żółkiewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Energetyków.

Przyczyna utrudnień
Przebudowa ulic w rejonie sklepu sieci Castorama.

Opis utrudnień
Na odcinkach obu ulic mogą występować okresowe zwężenia jezdni spowodowane pracami przy ustawianiu nowych krawężników, budowie dodatkowych pasów ruchu i chodników. Roboty mają potrwać do końca czerwca 2016 roku.

Inwestor zadania
Castorama Polska - spółka z o.o. w Warszawie, ulica Krakowiaków 78.

 4. ULICA KLEEBERGA

Miejsce utrudnień
Ulica gen. Franciszka Kleeberga od ulicy Goszczewickiej do ulicy Zakrzewskiej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Kleeberga (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi, lecz w miarę możliwości utrzymywany jest dojazd do okolicznych posesji. Remontowany odcinek można omijać przez pobliską ulicę Konecką. Termin zakończenia robót jest wyznaczony na koniec maja 2016 roku, ale utrudnienia mogą zakończyć się wcześniej.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 5. ULICA KOZIA

Miejsce utrudnień
Ulica Kozia od ulicy Topiel do końca.

Przyczyna utrudnień
Budowa ulicy Koziej.

Opis utrudnień
Na północnym fragmencie ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi. Czasowo może być ona zamknięta dla ruchu kołowego. Utrudnienia powinny skończyć się w połowie lipca 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 6. ULICA MĄCZNA

Miejsce utrudnień
Ulica Mączna od ulicy Dębowej do końca.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Mącznej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi, lecz w miarę możliwości utrzymywany jest dojazd do okolicznych posesji. Do remontowanego odcinka można dojeżdżać przez ulicę Podmokłą. Termin zakończenia robót jest wyznaczony na koniec maja 2016 roku, ale utrudnienia mogą zakończyć się wcześniej.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 7. ULICA OSIEDLOWA

Miejsce utrudnień
Ulica Osiedlowa od ulicy Jana Pawła II do łącznika z ulicą Wiktora Cymerysa-Kwiatkowskiego.

Przyczyna utrudnień
Rozbiórka i budowa kładki nad ulicą Osiedlową.

Opis utrudnień
Odcinek ulicy Osiedlowej pod pierwszą kładką od strony ulicy Jana Pawła II do odwołania jest zamknięty dla ruchu kołowego. Dojazd jest w tym czasie możliwy wyłącznie od strony alei Grzecznarowskiego albo przez końcówkę ulicy Cymerysa-Kwiatkowskiego (koło kościoła pod wezwaniem Świętego Rafała Kalinowskiego). Sama kładka także jest zamknięta dla pieszych - mogą oni korzystać z sąsiedniej przeprawy, znajdującej się pomiędzy wieżowcami przy ulicy Osiedlowej 3 i 6. Prace skończą się na przełomie maja i czerwca 2016 roku, ale jezdnia może być otwarta wcześniej.

* Komunikat o zmianach w ruchu kołowym i pieszych na ulicy Osiedlowej (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 8. ULICA POMORSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Pomorska od ulicy Długojowskiej do ulicy Komunalnej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Pomorskiej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi, lecz w miarę możliwości utrzymywany jest dojazd do okolicznych posesji. Remontowany odcinek można omijać przez pobliską ulicę Puławską. Zadanie ma trwać planowo do pierwszej połowy czerwca 2016 roku, lecz utrudnienia mogą zakończyć się wcześniej.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 9. ULICA PRZYSUSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Przysuska od ulicy Koziegórskiej do ulicy gen. Franciszka Kleeberga.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Przysuskiej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi, lecz w miarę możliwości utrzymywany jest dojazd do okolicznych posesji. Remontowany odcinek można omijać pobliskimi ulicami Zakrzewską bądź Goszczewicką. Zadanie ma potrwać do końca maja 2016 roku, lecz utrudnienia mogą zakończyć się wcześniej.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 10. ULICA STOLARSKA

Miejsce utrudnień
Ulica Stolarska od ulicy Zielonej do końca.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Stolarskiej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi, lecz w miarę możliwości utrzymywany jest dojazd do okolicznych posesji. Do remontowanego odcinka można dojeżdżać ulicami Ciesielską lub Kołodziejską. Prace potrwają do pierwszej połowy czerwca 2016 roku, ale utrudnienia mogą skończyć się wcześniej.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 11. ULICA SZARYCH SZEREGÓW

Miejsce utrudnień
Ulica Szarych Szeregów na wysokości ulic Radosnej i Żwirowej.

Przyczyna utrudnień
Budowa kładki nad ulicą Szarych Szeregów.

Opis utrudnień
Na ulicy Szarych Szeregów możliwe są zwężenia polegające na tymczasowym zamykaniu pojedynczych pasów ruchu. Należy zachowywać tam szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonie wciąż funkcjonującego przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Żwirowej oraz dodatkowego przejścia, wyznaczonego w okresie prowadzenia robót w okolicach ulicy Różanej (jest to dojście do przystanku autobusowego). Termin zakończenia inwestycji to koniec września 2016 roku.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 12. ULICA WIROWA

Miejsce utrudnień
Ulica Wirowa od ulicy Goszczewickiej do ulicy Przysuskiej.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Wirowej (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi, lecz w miarę możliwości utrzymywany jest dojazd do pobliskich posesji. Remontowany odcinek można omijać sąsiednimi ulicami Drzewicką lub Koziegórską. Zadanie ma potrwać planowo do końca maja 2016 roku, lecz utrudnienia mogą zakończyć się wcześniej.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 13. ULICA ŻELEŃSKIEGO

Miejsce utrudnień
Ulica Władysława Żeleńskiego od ulicy Henryka Wieniawskiego do ulicy Tadeusza Sygietyńskiego.

Przyczyna utrudnień
Utwardzanie nawierzchni ulicy Żeleńskiego (Radomski Program Drogowy).

Opis utrudnień
Na ulicy występują utrudnienia w ruchu spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi, lecz w miarę możliwości utrzymywany jest dojazd do pobliskich posesji. Remontowany odcinek można omijać sąsiednimi ulicami Ogińskiego lub Szymanowskiego. Zadanie ma trwać planowo do końca maja 2016 roku, ale utrudnienia mogą skończyć się wcześniej.

Inwestor zadania
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ulica Traugutta 30/30A.

 REMONTY CZĄSTKOWE ULIC (KRÓTKOTRWAŁE UTRUDNIENIA W RUCHU)


Uwaga! Na wybranych ulicach Radomia mogą być również prowadzone tak zwane cząstkowe remonty nawierzchni. Utrudnienia w ruchu związane z tymi pracami będą krótkotrwałe (maksymalnie kilkugodzinne). Prosimy o ostrożność!

 MALOWANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO (KRÓTKOTRWAŁE UTRUDNIENIA W RUCHU)


Uwaga! Na wybranych ulicach Radomia będzie w maju i czerwcu prowadzone malowanie oznakowania poziomego. Roboty te mają być prowadzone przede wszystkim w godzinach wieczornych oraz nocnych. Prosimy o ostrożność!

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl