Liczba wizyt: 38096525
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE W AUTOBUSACH  


PRZEPISY PORZĄDKOWE W AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RADOMIU

(załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 394/2016 z 7 listopada 2016 roku)

§1. Pasażerowie korzystający z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.

§2. Przepisy uchwały mają na celu:
1) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej;
2) ochronę zdrowia, życia i mienia osób korzystających z komunikacji miejskiej.

§3. Pasażer ma obowiązek posiadania w czasie przejazdu ważnego dokumentu przewozu.

§4. Wsiadanie i wysiadanie jest dozwolone wyłącznie na oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się autobusu. Osoby wysiadające mają pierwszeństwo przed wsiadającymi.

§5. Pasażer, który zamierza wysiąść na przystanku na żądanie, jest zobowiązany uprzedzić o tym kierowcę poprzez wciśnięcie stosownego przycisku.

§6. Pasażerowie stojący podczas jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

§7. W autobusach zabrania się pasażerom:
- wsiadania i wysiadania po sygnale dźwiękowym;
- opierania się o drzwi i wychylania się przez okna podczas jazdy;
- samodzielnego otwierania drzwi autobusu;
- wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu;
- zanieczyszczania i zaśmiecania oraz niszczenia wyposażenia autobusu;
- gry na instrumentach muzycznych, głośnego odtwarzania muzyki i zakłócania spokoju w inny sposób;
- spożywania napojów i żywności;
- wykonywania czynności zabronionych w miejscach publicznych.

§8.1. Kierowca może odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi - w szczególności nietrzeźwych, agresywnych lub uciążliwych dla innych pasażerów.
§8.2. Osoby uciążliwe dla pasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz będą usuwane z autobusu, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
§8.3. Pasażerom, o których mowa w ustępach 1 i 2, nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.

§9. Pasażer, który zajmie oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla osób z dzieckiem na ręku, kobiet w ciąży i osób niepełnosprawnych jest zobowiązany zwolnić je dla osób uprawnionych.

§10. Rzeczy przewożone przez pasażerów nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody innym pasażerom lub kierowcy, przeszkadzać. Pasażer zobowiązany jest do zdjęcia plecaka z pleców.

§11. Zabrania się pasażerom przewożenia w szczególności:
- niezabezpieczonych ostrych przedmiotów i otwartych pojemników z płynami;
- przedmiotów i materiałów niebezpiecznych lub cuchnących;
- broni (z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych).

§12.1. Zabronione jest przewożenie zwierząt, z wyjątkiem:
- małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w koszach, klatkach zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody pasażerom;
- nie więcej niż jednego psa w kagańcu - pod warunkiem, że znajduje się pod opieką osoby dorosłej, nie zachowuje się agresywnie i nie jest uciążliwy dla pasażerów.
§12.2. Pasażer na żądanie innych pasażerów, kierowcy lub kontrolera biletów jest zobowiązany opuścić autobus wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zachowuje się ono w sposób stwarzający zagrożenie lub jest uciążliwe z powodu zapachu, hałasu, zanieczyszczenia itp.

§13. Zabronione jest przewożenie bagażu i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§14.1. Dopuszcza się przewóz roweru - w zależności od stopnia napełnienia autobusu.
§14.2. Właściciel roweru, który zajmie oznaczone znakiem graficznym miejsca dla osób z wózkiem dziecięcym lub miejsce dla inwalidy na wózku, jest zobowiązany zwolnić je dla osób uprawnionych, a w sytuacji braku miejsca w autobusie - opuścić pojazd.

§15. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, spowodowane przez przewożony bagaż, rower lub zwierzęta.

§16. Pasażer odpowiada za szkody w autobusie lub innych urządzeniach komunikacyjnych powstałe z jego winy na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§17. Osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych (dzieci poniżej lat 13 i osoby ubezwłasnowolnione) mogą korzystać z komunikacji miejskiej tylko pod opieką osób dorosłych.

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl