Liczba wizyt: 38096728
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

TABLICZKI ADRESOWE SIM  


JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ TABLICZKĘ ADRESOWĄ SIM?

Na budynkach w Radomiu - zarówno prywatnych, jak i użyteczności publicznej - pojawiają się kolejne tabliczki, które nawiązują do wytycznych określonych w księdze standardów Systemu Informacji Miejskiej. Niestety, niektóre tablice adresowe są wykonywane z błędami. Informujemy więc, na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy ich tworzeniu.

Niniejszą informację, zawierającą w większości sporo szczegółów technicznych, kierujemy przede wszystkim do firm poligraficznych, w których radomianie zamawiają nowe tabliczki z numerami posesji (wzory te określa uchwała Rady Miejskiej w Radomiu). Jednak mieszkańcy, którzy planują wymianę lub powieszenie nowych tabliczek na budynkach, także powinni zapoznać się ze szczegółami, żeby wiedzieli, czy zamawiane przez nich plansze spełniają wymagania.

Na pewno na pochwałę zasługuje fakt, że coraz więcej właścicieli posesji decyduje się na wymianę starych tabliczek adresowych na nowe, zgodne z Systemem Informacji Miejskiej. Dodatkową motywacją może być tutaj także to, że ostatnio w Radomiu zainstalowano partię kilkudziesięciu pierwszych tabliczek z nazwami ulic. Aby oznakowanie miasta było jednolite i spójne, także mieszkańcy w podobny sposób zaczynają oznakowywać swoje posesje. To dobrze, ale koniecznie trzeba pamiętać o tym, aby nowe tabliczki rzeczywiście były zgodne z wytycznymi SIM. Tylko dzięki temu cały system będzie jednolity oraz jednoznacznie identyfikowany z Radomiem (dzięki kolorystyce tablic, czcionce itp.). Miasto będzie oznakowywać tylko swoje obiekty. Na innych jakiekolwiek tabliczki z adresem to obowiązek właścicieli!

Poniżej opisujemy najważniejsze wytyczne w sprawie produkcji tabliczek adresowych zgodnych z SIM. Ilustrujemy je fotografiami już zamontowanych w Radomiu elementów oznakowania. Podkreślamy przede wszystkim, że nasz opis absolutnie nie ma na celu skrytykowania kogokolwiek! Chcemy tylko uwrażliwić grafików z firm poligraficznych na to, żeby w przyszłości zwracali uwagę na ważne szczegóły (bo podobnych zamówień będą zapewne mieli coraz więcej).

KOLORYSTYKA TABLIC

Tablice adresowe Systemu Informacji Miejskiej zasadniczo są w kolorze granatowym (RAL 5002, CMYK 100/80/0/0). Wyjątkiem jest jedynie tak zwana strefa reprezentacyjna (więcej piszemy o niej niżej), gdzie tablice powinny być w kolorze brązowym (RAL 8016, CMYK 40/80/80/80). Czcionka i pasek z nazwą obszaru SIM są białe (a napis na tym pasku - w kolorze tabliczki). Używanie innych kolorów (przykłady na zdjęciach 10, 12, 19) nie powinno mieć miejsca!

Mieliśmy na przykład pytania, czy poza strefą reprezentacyjną można zrobić tablicę brązową ("taka lepiej pasuje do elewacji" - argumentował pytający). Odpowiadamy: nie - ponieważ księga standardów SIM nie pozwala na tego typu odstępstwa. Przy okazji spieszymy z wyjaśnieniem, że zaprezentowane poniżej zdjęcia tabliczek były wykonywane o różnych porach dnia i w różnych warunkach oświetleniowych, dlatego widoczne tu odcienie granatowego nie zawsze odpowiadają tym rzeczywistym (widocznym gołym okiem przy słonecznej pogodzie). Jednak nie są to spore różnice.

Problematyczną kwestią - już w chwili rozpoczęcia wdrażania systemu - stało się niesprecyzowane dokładniej przez wykonawcę księgi standardów SIM określenie "strefa reprezentacyjna". W dokumencie zasugerowano Stare Miasto, Miasto Kazimierzowskie i oś ulicy Żeromskiego. Nie było jednak podanych konkretnych granic, w związku z czym nie można było określić fragmentów ulic, przy których tablice powinny być brązowe. Wiadomo, że na przykład przy ulicy Staromiejskiej (zdjęcie 32) plansza powinna mieć właśnie brązowe tło. Ale czy Zgodną albo Piwną, gdzie stoją domy jednorodzinne, też należałoby zaliczać do strefy reprezentacyjnej? Podobnie jest z Żeromskiego. Nie sprecyzowano odcinka "reprezentacyjnego", więc na przykład u zbiegu z Czachowskiego (zdjęcie 31) również pojawiła się tabliczka brązowa. Wspólnie z wykonawcą systemu będziemy chcieli w najbliższym czasie doprecyzować tę kwestię, żeby nie było żadnych wątpliwości co do strefy reprezentacyjnej. O rozstrzygnięciach będziemy informować na naszej stronie.

KSZTAŁT I ROZMIARY

Podstawowym kształtem tabliczek adresowych SIM jest kwadrat. Plansze prostokątne (jedynie w orientacji poziomej) wymagane są tylko w tych przypadkach, gdzie długa nazwa ulicy lub numer posesji składający się z więcej niż trzech znaków nie zmieściłyby się w kwadracie. Czcionka numeru posesji może zostać "ściśnięta" w wyjątkowym przypadku (przykładowo, gdy numer budynku 115/117 nie byłby w stanie zmieścić się nawet na najszerszej wersji tabliczki SIM).

Księga standardów SIM określa trzy wysokości tabliczek: 35, 50 i 65 centymetrów. Wybór wielkości uzależniony jest przede wszystkim od odległości budynku od krawędzi jezdni. Małe tabliczki należy wieszać tam, gdzie między drogą a elewacją jest do 15 metrów odstępu, średnie - od 15 do 30 metrów, a duże - powyżej 30 metrów. Szczegóły opisane zostały w wytycznych umieszczonych na naszej stronie (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie). Oczywiście gdy ktoś powiesi większą tabliczkę w mniejszej niż sugerowana odległości od jezdni, to nic się nie stanie. Gorzej jednak, jeśli na przykład najmniejsza tabliczka zawiśnie na budynku stojącym 40 metrów od ulicy - będzie ona mało czytelna.

Dla tabliczek o wysokości 35 centymetrów przewidziane są szerokości 35, 50 i 65 centymetrów, dla wysokości 50 cm zaplanowano szerokości 50, 70 i 90 cm, zaś dla wysokości 65 cm szerokości wynoszą 65, 90 i 120 cm. Na zdjęciach oznaczonych numerami 5, 26 i 29 widać przykłady tabliczek prostokątnych, gdzie treść bez problemu zmieściłaby się na kwadracie. Z kolei na zdjęciu 33 jest tablica prostokątna w orientacji pionowej, która też powinna być kwadratem.

TREŚĆ NA TABLICACH

Wszystkie napisy na tablicach adresowych Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu powinny być wykonywane tylko czcionką Neo Sans Pro (zgodną ze strategią marki miasta). Na niektórych użyta została jednak inna (zdjęcia 11, 12).

W pierwszej od góry linijce na każdej tabliczce powinien być napis "ulica" (lub "aleja", "plac" itp.). W tych słowach nie należy stosować żadnych skrótów - muszą być one pisane w pełnym brzmieniu! Zgodnie z zasadami polskiej pisowni słowa te zaczynamy od małej litery (nie tak, jak na zdjęciach 29, 30 i 36). Jeśli danej ulicy patronuje jakaś osoba, to imię oraz ewentualna funkcja też powinny znaleźć się w pierwszej linijce! Brak imion patronów to obecnie najczęściej występujący mankament na tabliczkach adresowych (przykłady na fotografiach 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21). Istotną uwagą dla grafików powinno być poza tym to, że w opisywanej linijce nie należy używać czcionki pogrubionej.

W drugiej linijce powinna znajdować się nazwa ulicy (na przykład Miła, Grzybowska, Radostowska, Staromiejska) lub samo nazwisko patrona (na przykład Witkacego, Struga, Bema, Beliny-Prażmowskiego, Cymerysa-Kwiatkowskiego). Szczegółowy wykaz pełnych nazw ulic w naszym mieście (wraz z dopuszczonymi skrótami) stanowi załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 404/2012 z 24 września 2012 roku (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

W środkowej części tabliczki znajduje się najważniejszy element, czyli numer posesji. Jeśli występuje tam ukośnik, to jako jedyny nie powinien on być pogrubiony. Gdy numer zawiera również literę (wielką - zgodnie z zasadami pisowni), musi ona być mniejsza niż cyfry (przykład: przy czcionce cyfr 495 pikseli literka powinna mieć wysokość 340 pikseli). Tabliczka z niepotrzebnie pogrubionym ukośnikiem jest widoczna na zdjęciu 7, a ze zbyt małą literką - na zdjęciu 15.

W dolnej części tabliczki jest umieszczony biały pasek z nazwą obszaru Systemu Informacji Miejskiej. Podział został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 330/2012 z 28 maja 2012 roku (kliknij tu, aby otworzyć w nowym oknie). Czcionka powinna być takiej samej wielkości jak napis "ulica" w pierwszej linijce (ale tutaj już pogrubiona). Nie wolno stosować nazewnictwa obszarów SIM według własnego uznania, bo w ten sposób robi się spore zamieszanie! Podział był przed zatwierdzeniem przedstawiony radomianom, więc obecny kształt to wynik konsultacji społecznych. Tymczasem na niektórych dotychczas wywieszonych przez właścicieli posesji tablicach są niewłaściwe obszary SIM (przykłady na zdjęciach 20, 22, 23, 24 - są na nich Planty, Borki, Dzierzków i Obozisko, a powinny być odpowiednio: Śródmieście, Stare Miasto, Sadków i Śródmieście). Zdarza się, że na pasku nie ma niczego (zdjęcie 17), jest nazwa firmy (zdjęcie 18), miasta (zdjęcie 27) lub też kolorystyka oraz rodzaj czcionki nie odpowiada wytycznym (zdjęcie 19). Wszelkie dodatkowe napisy (na przykład nazwa firmy, wspólnoty lub spółdzielni) powinny być na osobnych tablicach.

Przypominamy równocześnie, że zgodnie z uchwałą nazwa "osiedle" występuje jedynie w nazwach trzech obszarów: osiedla Akademickiego, osiedla XV-lecia i osiedla Nad Potokiem. W pozostałych słowo to nie występuje! Niestety, na niektórych tabliczkach zostało ono niepotrzebnie dodane (zdjęcia 25 i 28 - na pierwszym w dodatku skrót z błędem!). Zdjęcie 26 przedstawia tablicę ze słowem "osiedle" omyłkowo zaczynającym od wielkiej litery, a zdjęcie 35 - tę samą nazwę, ale... bez wymaganej wielkiej litery w słowie "Akademickie". Z kolei na zdjęciu 21 mamy przykład nazwy SIM, gdzie słowo "osiedle" powinno być, ale go zabrakło. Dodatkowo pojawiły się niepotrzebne spacje przed i po łączniku.

Poprawna pisownia poszczególnych obszarów Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu (w kolejności alfabetycznej):
osiedle Akademickie, Borki, Brzustówka, Długojów, Długojów Górny, Dzierzków, Firlej, Glinice, Godów, Gołębiów,
Gołębiów I, Gołębiów II, Halinów, Huta Józefowska, Idalin, Janiszpol, Jeżowa Wola, Józefów, Kaptur, Kierzków,
Koniówka, Kończyce, Kozia Góra, Krychnowice, Krzewień, Malczew, Malenice, Miasto Kazimierzowskie, Michałów,
Mleczna, Młodzianów, Młynek Janiszewski, osiedle Nad Potokiem, Nowa Wola Gołębiowska, Nowiny Malczewskie,
Obozisko, Planty, Południe, Potkanów, Prędocinek, Pruszaków, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków,
Stara Wola Gołębiowska, Stare Miasto, Śródmieście, Ustronie, Wacyn, Wielogóra, Wincentów, Wośniki, Wólka
Klwatecka, osiedle XV-lecia, Zamłynie, Żakowice (nazwy obszarów odpowiadają zwyczajowym nazwom dzielnic).

SPOSÓB MONTAŻU

Najlepszym sposobem montażu tablic adresowych SIM jest takie przymocowywanie do elewacji, żeby śruby lub kołki znajdowały się pod planszą (zdjęcia 1, 2, 10, 11, 24, 31). Wiadomo jednak, że z przyczyn ekonomicznych są czasem stosowane różne tańsze rozwiązania. Warto jednak przy tym pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad estetyki.

WZORCE TABLICZEK

Jak już wspominaliśmy na wstępie, za oznakowanie adresowe obiektów, które nie należą do miasta, odpowiadają ich właściciele lub zarządcy. Nie możemy od nich wymagać, aby wymieniali już istniejące tabliczki, ale jeżeli już decydują się na zamawianie nowych, to wskazane jest - aby dla zachowania porządku w mieście - stosowali się do wytycznych zapisanych szczegółowo w księdze standardów SIM (najważniejsze opisaliśmy powyżej). Obliguje ich do tego prawo miejscowe, czyli uchwała Rady Miejskiej nr 688/2014 z 17 marca 2014 roku (kliknij tu, aby otworzyć w nowym oknie).

Ciekawostką jest to, iż radomskie oznakowanie już tak się spodobało, że... zauważyliśmy je również poza granicami miasta, na przykład w Mleczkowie (zdjęcie 36). W tych przypadkach kopiowanie rozwiązań zaprojektowanych tylko z myślą o Radomiu jest jednak niewskazane. Ktoś może bowiem pomyśleć, że Mleczków jest częścią naszego miasta.

Żeby kolejne produkowane tabliczki były pozbawione błędów, przygotowaliśmy dla firm poligraficznych kilka wzorców tabliczek adresowych (pliki w Corelu, wykonane czcionką Neo Sans Pro, zapisane w wersji 11 - z możliwością edycji). Będzie można zatem pracować na gotowych wzorach. Zachęcamy przedstawicieli wszystkich firm mających w swojej ofercie również produkcję tabliczek adresowych o skontaktowanie się z nami drogą e-mailową (ziolkowski@mzdik.pl) - prześlemy im wówczas takie pliki. Liczymy na to, że wskutek wspólnych działań prawidłowo wykonywanych tabliczek będzie więcej, dzięki czemu nasz System Informacji Miejskiej będzie jednolity i coraz bardziej rozpoznawalny w kraju. Warszawskie, wrocławskie bądź białostockie tablice trudno pomylić z innymi, więc tak samo może być z radomskimi.

.

Infografika - zdjęcia tablic adresowych (1-4)
Zdjęcia tablic adresowych (1-4).
ZdjęciInfografika - zdjęcia tablic adresowych (5-8)
Zdjęcia tablic adresowych (5-8).
Infografika - zdjęcia tablic adresowych (9-12)
Zdjęcia tablic adresowych (9-12).
Infografika - zdjęcia tablic adresowych (13-16)
Zdjęcia tablic adresowych (13-16).
Infografika - zdjęcia tablic adresowych (17-20)
Zdjęcia tablic adresowych (17-20).
Infografika - zdjęcia tablic adresowych (21-24)
Zdjęcia tablic adresowych (21-24).
Infografika - zdjęcia tablic adresowych (25-28)
Zdjęcia tablic adresowych (25-28).
Infografika - zdjęcia tablic adresowych (29-32)
Zdjęcia tablic adresowych (29-32).
Infografika - zdjęcia tablic adresowych (33-36)
Zdjęcia tablic adresowych (33-36).
Infografika - przykładowy wzorzec tablicy (1)
Przykładowy wzorzec tablicy (1).
Infografika - przykładowy wzorzec tablicy (2)
Przykładowy wzorzec tablicy (2).
Infografika - przykładowy wzorzec tablicy (3)
Przykładowy wzorzec tablicy (3).
Infografika - przykładowy wzorzec tablicy (4)
Przykładowy wzorzec tablicy (4).
Infografika - przykładowy wzorzec tablicy (5)
Przykładowy wzorzec tablicy (5).
Infografika - przykładowy wzorzec tablicy (6)
Przykładowy wzorzec tablicy (6).
Infografika - przykładowy wzorzec tablicy (7)
Przykładowy wzorzec tablicy (7).
Infografika - przykładowy wzorzec tablicy (8)
Przykładowy wzorzec tablicy (8).
Infografika - przykładowy wzorzec tablicy (9)
Przykładowy wzorzec tablicy (9).

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl