Liczba wizyt: 38096627
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

DOŁADOWANIE RKM PRZEZ INTERNET  


Baner - doładowanie RKM przez Internet
 

 

DOŁADOWANIE RKM W PUNKTACH  


PUNKTY FIRMOWE MZDiK (czynne w godzinach podanych poniżej)

- Traugutta 30/30A (Śródmieście - siedziba MZDiK, I piętro, pokój 17; obok przystanku Traugutta / Moniuszki),
   czynny: 7:30-15:15 (dni powszednie), tel. 48 363-14-50, wewnętrzny 115;

- Traugutta 2 (Śródmieście - punkt obok przystanku Traugutta / Dworzec PKP 02),
   czynny: 7:00-19:00 (dni powszednie i soboty);

- Malczewskiego 15 (Śródmieście - punkt obok przystanku Malczewskiego / Kelles-Krauza 01),
   czynny: 7:00-19:00 (dni powszednie oraz pierwsza i ostatnia sobota miesiąca), 7:00-14:00 (pozostałe soboty);

- Limanowskiego 74 (Borki - punkt obok przystanku Limanowskiego / Maratońska 10),
   czynny: 7:00-19:00 (dni powszednie), 7:00-14:00 (soboty).

W czterech powyższych punktach firmowych istnieje możliwość płacenia kartą (przy zakupach powyżej 10 złotych). Dla punktów przy ulicach Traugutta 2, Malczewskiego 15 i Limanowskiego 74 jest przewidziana jedna 10-minutowa przerwa techniczna w ich funkcjonowaniu - w okresie pomiędzy godzinami 12:45 oraz 13:30. W okresie od 28 dnia miesiąca do 4 dnia następnego miesiąca są przewidziane dodatkowe 10-minutowe przerwy techniczne - pomiędzy godzinami 12:00 a 13:00 oraz pomiędzy 17:00 a 18:00. Dokładne godziny rozpoczynania tych przerw są ruchome. Wymienione powyżej przerwy nie dotyczą tylko tych dni, w które dwa ostatnie punkty są czynne do godziny 14:00. Przerwy w punkcie przy ulicy Traugutta 2 w niektórych przypadkach mogą zostać przedłużone do około 15 minut.


PUNKTY PARTNERSKIE (czynne w godzinach wyznaczonych przez właścicieli)

- Czarnoleska 10 (Południe - kiosk przy gimnazjum, obok przystanku Czarnoleska / Urszuli 04);
- Gagarina 3/5/7 (Ustronie - kiosk po wschodniej stronie bloku, obok przychodni lekarskiej Medicon);
- aleja Grzecznarowskiego 29/31 (Glinice - punkt w supermarkecie Piotr i Paweł w Galerii Feniks);
- Grzybowska 7 (osiedle Nad Potokiem - kiosk przed blokiem przy skrzyżowaniu z ulicą Olsztyńską);
- Królowej Jadwigi 12A (Michałów - kiosk obok przystanku końcowego Os. Michałów 02);
- Lekarska 1 (Śródmieście - kiosk przed szpitalem, obok przystanku Lekarska / Szpital 02);
- Młodzianowska 161 (Młodzianów - kiosk naprzeciw wieżowca, po stronie nowej Młodzianowskiej);
- Okulickiego 49 (Zamłynie - kiosk obok kwiaciarni przy skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Głównej);
- Słowackiego 97 (Glinice - kiosk obok przystanku Słowackiego / Kalińska 07);
- Sportowa 1 (osiedle XV-lecia - kiosk naprzeciw przystanku Struga / 25 Czerwca 06);
- Struga 73A (osiedle Nad Potokiem - kiosk obok przystanku Struga / Szklana 09);
- Toruńska 1 (Żakowice - punkt w pasażu handlowym w hipermarkecie E. Leclerc);
- Trojańska 1 (Południe - kiosk przy skrzyżowaniu ulic Wierzbickiej i Trojańskiej);
- Witolda 7 (Śródmieście - punkt w Pawilonach Rosa u zbiegu ulic Witolda i Stańczyka);
- Wośnicka 28 (Wośniki - punkt w bloku naprzeciw pętli końcowej Os. Wośniki).

BILETOMATY STACJONARNE (czynne całodobowo we wszystkie dni tygodnia)

- 25 Czerwca / Skłodowskiej-Curie 03 (naprzeciwko Zespołu Szkół Samochodowych, w kierunku dworca PKS);
- Chrobrego / Rapackiego 09 (w sąsiedztwie sklepu Żak na osiedlu Akademickim, w kierunku centrum miasta);
- Czarnoleska / Urszuli 01 (naprzeciwko Publicznego Gimnazjum nr 3 na Południu, w kierunku ulicy Wierzbickiej);
- Dworzec PKP 01 (na placu Dworcowym - w rejonie pierwszej wiaty przystankowej od strony stacji paliw Lukoil);
- Jana Pawła II / Sandomierska 04 (w sąsiedztwie kwiaciarni na Ustroniu, w kierunku alei Grzecznarowskiego);
- Limanowskiego / Maratońska 10 (naprzeciwko kościoła Świętej Teresy na Borkach, w kierunku Potkanowa);
- Okulickiego / Polna 03 (po stronie bazaru na terenie dawnej zajezdni autobusowej, w stronę placu Kotlarza);
- Struga / pl. Jagielloński 01 (obok południowego wejścia do Galerii Słonecznej, w kierunku ulicy Kelles-Krauza);
- Struga / Szklana 09 (w sąsiedztwie parkingu sklepu Lidl na osiedlu Nad Potokiem; w kierunku centrum miasta).

Adres poczty elektronicznej w celach reklamacyjnych:

- reklamacje.karta@mzdik.pl (sprawy związane z funkcjonowaniem Radomskiej Karty Miejskiej, biletomatów itp.)
.

 

REGULAMIN DOŁADOWANIA RKM PRZEZ INTERNET  


REGULAMIN DOŁADOWANIA RADOMSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ INTERNET

Użyte w regulaminie pojęcia i definicje mają następujące znaczenie:

1. Doładowanie Karty: serwis internetowy umożliwiający zakup biletu lub zasilenie elektronicznej portmonetki przy wykorzystaniu płatności elektronicznych - z przeznaczeniem do korzystania z usług przewozowych w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.

2. Klient: użytkownik korzystający z doładowania w serwisie Doładowanie Karty.

3. Kontrakt: zakup biletu na Radomskiej Karcie Miejskiej lub zasilenie elektronicznej portmonetki poprzez serwis Doładowanie Karty.

4. MZDiK: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - Radom, ul. Traugutta 30/30A.

5. Operator Płatności Elektronicznych: podmiot umożliwiający dokonanie Klientowi wyboru formy płatności za pomocą swojej strony internetowej - działający w imieniu i na rzecz gminy miasta Radomia, reprezentowanej przez MZDiK.

6. Punkt Obsługi Klienta: punkt w siedzibie MZDiK przy ul. Traugutta 30/30A i punkt MZDiK przy ul. Traugutta 2, właściwy do przyjmowania wniosków o wydanie, personalizacji Radomskiej Karty Miejskiej, wydawania imiennych kart, przyjmowania reklamacji, sprzedaży biletów, doładowań elektronicznej portmonetki, aktywacji doładowań internetowych oraz sprawdzania stanu konta.

7. Punkt Sprzedaży Biletów: punkt wyposażony w terminal doładowań Radomskiej Karty Miejskiej, realizujący funkcję doładowań, aktywację doładowań internetowych, sprawdzania taryf i wykonanych operacji.

8. Regulamin: niniejszy dokument regulujący doładowanie Radomskiej Karty Miejskiej.

9. RKM: Radomska Karta Miejska - bezkontaktowa karta, będąca nośnikiem biletów elektronicznych.

10. Umowa: umowa doładowania RKM zawarta pomiędzy Klientem a MZDiK wskutek złożenia przez Klienta zamówienia wybranego Kontraktu oraz potwierdzenia przez MZDiK realizacji zlecenia w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.

11. Usługa Przeniesienia: zapisanie na RKM Kontraktu zrealizowanego za pomocą serwisu Doładowanie Karty poprzez kasownik w autobusie komunikacji miejskiej w Radomiu, biletomat stacjonarny albo w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Sprzedaży Biletów.

§1 - WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

1. Operator Płatności Elektronicznych zawiera Umowę z Klientem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw nr 144, pozycja 1204, z późniejszymi zmianami).

2. Zawarcie Umowy odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego Doładowanie Karty i jest możliwe wyłącznie w przypadku zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.

§2 - REJESTRACJA I REALIZACJA KONTRAKTU

1. Przed dokonaniem pierwszego doładowania wymagana jest rejestracja w serwisie Doładowanie Karty. W tym celu Klient powinien wprowadzić do formularza rejestracyjnego numer RKM, hasło, adres swojej poczty elektronicznej oraz cztery losowo wybrane cyfry numeru PESEL, zaakceptować Regulamin przy użyciu pola wyboru "Akceptuj", a następnie - po otrzymaniu automatycznego e-maila potwierdzającego rejestrację - kliknąć na zamieszczony w nim odsyłacz w celu aktywowania swojego konta w serwisie.

2. Każdorazowa zmiana Regulaminu serwisu Doładowanie Karty będzie wymagała ponownej akceptacji.

3. Klient może zrealizować Kontrakt lub sprawdzić historię operacji na RKM po zalogowaniu się na indywidualnym koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie numeru RKM i hasła podanego przy rejestracji.

4. Jednym doładowaniem można zrealizować zakup maksymalnie jednego biletu okresowego lub dokonać jednego doładowania elektronicznej portmonetki.

5. W celu otrzymania faktury VAT za usługę doładowania RKM, Klient powinien w terminie 15 dni od momentu zakupu zgłosić się do wybranego Punktu Obsługi Klienta.

6. Z chwilą podania danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zbiorze danych osobowych. Dane są przetwarzane wyłącznie do realizacji usługi doładowania. Zgodnie z artykułem 24, ustęp 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 roku, nr 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami) administratorem danych przekazanych w wyniku korzystania z serwisu Doładowanie Karty jest MZDiK, dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usług oferowanych przez system biletowy RKM i nie będą one udostępniane innym odbiorcom. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

§3 - REALIZACJA USŁUGI PRZENIESIENIA

1. Warunkiem realizacji Usługi Przeniesienia jest pobranie środków doładowania oraz przekazanie ich na konto wskazane przez MZDiK.

2. Usługa Przeniesienia za pomocą kasownika w autobusie komunikacji miejskiej w Radomiu, w biletomacie stacjonarnym oraz w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Sprzedaży Biletów zostanie udostępniona po upływie 24 godzin od momentu zarejestrowania płatności w systemie.

§4 - PŁATNOŚCI ORAZ REKLAMACJE

1. Cena biletu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.

2. Rodzaje i ceny biletów ustala uchwałą Rada Miejska w Radomiu.

3. Klient realizuje płatność za doładowanie przy użyciu form oferowanych przez Operatora Płatności Elektronicznych.

4. MZDiK nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych na stronie internetowej Operatora Płatności Elektronicznych. Odpowiedzialność za to ponosi Operator Płatności Elektronicznych.

5. Składanie reklamacji dotyczących usługi doładowania odbywa się bezpośrednio do Operatora Płatności Elektronicznych, zgodnie z zasadami przedstawionymi w regulaminie oferowanych przez niego usług.

6. Operator Płatności Elektronicznych nie pobiera dodatkowych opłat.

§5 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej MZDiK: www.mzdik.pl oraz serwisu Doładowanie Karty.

2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie udostępnienia zmienionego Regulaminu za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej MZDiK: www.mzdik.pl oraz serwisu Doładowanie Karty. Usługi zamówione przed zmianą Regulaminu zostaną zrealizowane na warunkach, jakie były określone w momencie zaakceptowania ich przez Klienta.
 - Regulamin Radomskiej Karty Miejskiej (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie)

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl