Liczba wizyt: 38096388
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

VADEMECUM RKM - PYTANIA I ODPOWIEDZI  


WYPEŁNIANIE I SKŁADANIE WNIOSKU

Jak otrzymać Radomską Kartę Miejską?

Aby móc korzystać z imiennej Radomskiej Karty Miejskiej, należy wypełnić i dostarczyć w wersji papierowej wniosek o jej wydanie. Formularze są dostępne w naszej siedzibie przy ulicy Traugutta 30/30A (pokój nr 17), a także w naszych punktach firmowych. Wzór wniosku można pobrać również ze strony internetowej www.mzdik.pl i samodzielnie go wydrukować. Do wniosku należy też dołączyć aktualną fotografię na papierze fotograficznym o wymiarach 35 na 45 milimetrów - jak do dowodu osobistego - kolorową lub czarno-białą, podpisaną na odwrocie imieniem oraz nazwiskiem. Zdjęcia będziemy zwracali przy odbiorze karty. Przy składaniu wniosku, a później przy odbiorze imiennej karty, trzeba przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający prawo do ulgi i czas jej obowiązywania, na przykład legitymację studencką. Aby otrzymać kartę na okaziciela, nie trzeba wypełniać wniosku.

Czy w części dotyczącej danych osobowych należy obowiązkowo wypełnić wszystkie rubryki?

Obowiązkowe są rubryki oznaczone gwiazdką, to znaczy: imię / imiona, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i numer lokalu. Jeżeli w jakiejś miejscowości nie ma nazw ulic (na przykład w podradomskim Janiszewie) albo jeżeli ktoś mieszka w domku jednorodzinnym, gdzie nie występują numery lokali, to oczywiście takie rubryki należy pominąć (podobnie jak robi się to na przykład podczas wypełniania PIT-ów). Telefon kontaktowy i adres e-mail można podać, choć nie jest to wymagane - ale może nam to ułatwić kontakt z daną osobą.

Czy nazwa i numer dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów autobusami oraz nazwa instytucji wydającej taki dokument muszą zostać wpisane w całości?

Nie wymagamy podawania pełnych nazw instytucji, na przykład "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu" (chyba że ktoś chce wpisać akurat w ten sposób i jest w stanie zmieścić nazwę w jednej podłużnej kratce). Rubryka może zostać wypełniona na przykład tak: "Leg. stud. nr 0123456 - UTH Radom".

Jaką datę wpisać jako czas obowiązywania uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów?

Jeśli dane uprawnienie obowiązuje bezterminowo (na przykład dla osób, które ukończyły 70 rok życia), należy wtedy postawić znak X w kratce z opisem "bezterminowo". Jeśli nie, to należy zaznaczyć sąsiednią kratkę oraz wpisać datę obowiązywania uprawnienia. W przypadku uczniów i studentów nie jest to przewidywany termin zakończenia nauki, lecz aktualny termin ważności legitymacji! Jeśli jest ona ważna na przykład do 30.03.2017, to tę datę trzeba wpisać.

Dlaczego w Radomiu trzeba składać wniosek o wydanie karty? W innych miastach nie jest to wymagane. Jak dalej są wykorzystywane dane osobowe, wymagane do wpisania we wniosku?

Takie obowiązują u nas zasady. We wniosku należy podać swoje podstawowe dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia i numer PESEL, a także ewentualne uprawnienia do posiadanych ulg. Dane te są niezbędne, abyśmy mogli wystawić kartę i prowadzić ewidencję. Wszelkie informacje umieszczone we wnioskach oraz dołączone do nich zdjęcia będą przetwarzane tylko dla potrzeb funkcjonowania systemu Radomskiej Karty Miejskiej, w celach ewidencyjnych, windykacyjnych i reklamacyjnych. Zapewniamy, że system spełnia wszystkie wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych! Wypełnione przez pasażerów wnioski są niszczone w terminie 90 dni od wydania karty. Informujemy również, że na Radomskiej Karcie Miejskiej jest umieszczone wyłącznie zdjęcie pasażera oraz jego imię i nazwisko. Pozostałe dane, takie jak na przykład adres i data urodzenia funkcjonują tylko w systemie elektronicznym. Oznacza to, że danych dostępnych na karcie jest mniej niż na dotychczasowych papierowych biletach okresowych. W przypadku zgubienia RKM postronna osoba nie dowie się więc niczego więcej poza tym, co jest nadrukowane na RKM. Żadnych innych danych nie odczyta także kontroler sprawdzający ważność karty. Obawy pasażerów dotyczące zbyt dużej liczby wymaganych danych są zatem pochopne. Informacje takie są jedynie zakodowane pod numerem na RKM.


WYSTAWIANIE KARTY I JEJ ODBIÓR

Czym różni się karta imienna od karty na okaziciela?

Imienna Radomska Karta Miejska (ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem) może być używana wyłącznie przez osobę, dla której została wydana. Można na niej ponadto zakodować uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów. Karta na okaziciela nie zawiera natomiast żadnych danych osobowych - może z niej korzystać wymiennie wiele osób.

Nie mam ukończonych 18 lat - czy mogę starać się o kartę miejską?

Oczywiście, najprościej w takim przypadku poprosić przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), aby wypełnił wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej. Można też wypełnić wniosek samodzielnie i złożyć go w naszej siedzibie albo w wybranym punkcie. Gotową kartę może odebrać jedynie osoba pełnoletnia - wspomniany wyżej rodzic lub opiekun.

Dziecko jest uprawnione do bezpłatnych przejazdów - czy mogę wyrobić dla niego kartę imienną?

Jak najbardziej, wystarczy wypełnić i złożyć wniosek wraz ze zdjęciem dziecka. Na karcie zakodujemy uprawnienie do bezpłatnych przejazdów - mają je dzieci od dnia urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. W razie kontroli biletów wystarczy okazać kartę dziecka - nie potrzeba wówczas już żadnych innych dokumentów.

Mam prawo do ulgowych / bezpłatnych przejazdów autobusami - czy muszę oprócz karty mieć przy sobie inny dokument, który potwierdza moje uprawnienia - na przykład odpowiednią legitymację?

Nie, Radomska Karta Miejska oferuje taką wygodę, że są na niej zakodowane informacje o uprawnieniach. Nie trzeba zatem nosić ze sobą żadnych innych dokumentów potwierdzających prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.

Jestem uczniem / studentem - czy przed przedłużeniem ważności legitymacji szkolnej / studenckiej mogę mieć zakodowaną na karcie ulgową sieciówkę na okres dłuższy niż ważność tejże legitymacji?

Nie, jeśli legitymacja jest ważna na przykład do końca września, to można kupić tylko bilet okresowy ważny najpóźniej we wrześniu. Ulgową sieciówkę na kolejny miesiąc pasażer może zakupić dopiero po przedłużeniu ważności legitymacji. Nie trzeba już jednak w takim przypadku składać papierowego wniosku o aktualizację danych. Wystarczy tylko okazać legitymację z nowym terminem ważności pracownikowi doładowującemu kartę miejską. Na takiej podstawie dokona on przedłużenia okresu obowiązywania ulgi na Radomskiej Karcie Miejskiej - zgodnie z datą uwidocznioną na legitymacji.

Jestem kolekcjonerem. Czy mogę dostać kilka kart z różnymi wzorami?

Można otrzymać kilka kart na okaziciela, lecz przygotowaliśmy je tylko w jednym wzorze (wzory kart są dostępne na naszej stronie w dziale KARTA MIEJSKA > Formularze do druku - kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie), więc ich kolekcjonowanie mija się z celem. Karty imienne funkcjonują natomiast w kilku wzorach, ale trzeba pamiętać, że gdy pasażer złoży wniosek o następną kartę z innym wzorem, to poprzednia zostanie mu zablokowana. Wydanie każdej następnej karty imiennej - czyli duplikatu - wiąże się ponadto z opłatą w wysokości 10 złotych (zgodnie z cennikiem).

Czy mogę wybrać sobie wzór graficzny imiennej karty spośród dostępnych?

Podczas składania wniosku pasażer może zaznaczyć, na którym wzorze karty szczególnie mu zależy. Wydamy ją, jeśli karty ze wskazaną grafiką będą dostępne w naszym magazynie. Przypominamy, że wszystkie wzory kart miejskich (do wyboru) przedstawiamy w dziale KARTA MIEJSKA > Formularze do druku (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Czy można wybrać własny wzór graficzny karty imiennej?

Nie, obecnie nie ma takiej możliwości, ale być może w przyszłości udostępnimy pasażerom również tę funkcjonalność.

Gdzie mogę odebrać kartę miejską po jej wyrobieniu?

O tym decyduje sam pasażer przy składaniu wniosku, zaznaczając odpowiednie miejsce w formularzu. Gotowe karty można odbierać w naszej siedzibie przy ulicy Traugutta 30/30A lub w jednym z naszych punktów firmowych (adresy punktów są dostępne w dziale KARTA MIEJSKA > Formularze do druku (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Ile czeka się na wystawienie karty i w jakim terminie trzeba ją odebrać?

Zgodnie z regulaminem - do 30 dni, ale w praktyce okres ten jest znacznie krótszy i wynosi obecnie maksymalnie kilka dni. Termin odbioru ustalamy indywidualnie dla każdego pasażera, wpisując mu go na potwierdzeniu złożenia wniosku.

Zmieniłem adres, zmieniłam nazwisko - czy muszę to zgłaszać?

Tak, każdą zmianę danych osobowych należy nam jak najszybciej zgłosić, abyśmy mogli zmodyfikować dane zapisane na karcie. Aktualizacja danych jest bezpłatna - trzeba tylko wypełnić wniosek, zaznaczając, że chodzi o aktualizację.

Moja nowa karta miejska jest uszkodzona - czy mogę ją wymienić?

Tak, kartę miejską z ujawnioną wadą fabryczną można wymienić bezpłatnie. Trzeba ją zwrócić, żeby dostać kolejną. 


KOSZTY I ZASADY OBSŁUGI

Ile kosztuje wyrobienie Radomskiej Karty Miejskiej?

Pierwszą kartę imienną wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną (duplikat) pobieramy opłatę w wysokości 10 złotych. Karty na okaziciela wydajemy za kaucją - 10 złotych. Stawki te określa cennik opłat. Kaucję zwracamy, gdy pasażer zrezygnuje z takiej karty i zwróci nam ją nieuszkodzoną. Karta może oczywiście nosić ślady normalnego użytkowania.

Czy można dostać samą kartę, bez żadnego zakodowanego na niej biletu?

Nie wydajemy pasażerom samych kart miejskich. Przy odbiorze pierwszej karty trzeba kupić dowolny bilet okresowy bądź doładować elektroniczną portmonetkę (określają to obowiązujące przepisy). Zasada ta nie dotyczy wyłącznie tych osób, które mają prawo do przejazdów bezpłatnych. Tym pasażerom zakodujemy na karcie takie uprawnienie.

Jak zakodować na karcie miejskiej tak zwaną sieciówkę?

Pierwszy bilet okresowy jest kodowany na karcie przy jej odbiorze. Następne bilety można kupować w naszej siedzibie oraz w punktach firmowych lub w biletomatach przy przystankach. Bilety okresowe można również kupować i kodować na kartach w sieci naszych partnerów, u których działają odpowiednie terminale, a w przyszłości także przez Internet.

Czy bilet okresowy zakodowany na karcie jest od razu aktywny?

Tak. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie bilety okresowe kupione przez Internet (możliwość takiego zakupu zostanie udostępniona w przyszłości - teraz ta funkcja nie jest jeszcze dostępna). Aby je aktywować, najwcześniej po godzinie od doładowania trzeba na kasowniku w autobusie dwukrotnie nacisnąć przycisk S oraz wsunąć kartę do szczeliny. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się wówczas komunikat o aktywowaniu biletu. Aktywację taką można także wykonać w naszej siedzibie przy ulicy Traugutta 30/30A, w naszych punktach firmowych bądź biletomatach. Po siedmiu dniach roboczych od zakupu biletu będzie można go aktywować tylko w naszej siedzibie lub w punkcie przy ulicy Traugutta 2.

Czy można kupić bilet sieciowy od razu na dwa okresy, na przykład na dwa kolejne miesiące?

Tak, oba bilety okresowe zakodowane na karcie będą od razu aktywne. Jeśli pasażer kupi je przez Internet, powinien je aktywować samodzielnie (zgodnie z zasadami w poprzedniej odpowiedzi i w regulaminie Radomskiej Karty Miejskiej). Na RKM mogą znajdować się równocześnie dwa kontrakty - na przykład bilet na jeden miesiąc, a także bilet na kolejny miesiąc, zakodowany z wyprzedzeniem. Nie ma konieczności czekania do ostatniego dnia ważności biletu okresowego, żeby móc zakodować na karcie bilet na następny okres! Gdy ktoś ma na przykład bilet na styczeń i chce kupić bilet na luty, to nie musi czekać z tym aż do 31 stycznia. Może zrobić to z wyprzedzeniem - dzięki czemu uniknie oczekiwania w długich kolejkach do naszych firmowych punktów sprzedaży (jeżeli zdecyduje się na wybór akurat tej formy zakupu).

Co to jest elektroniczna portmonetka?

Jest to funkcja, która pozwala zapłacić kartą miejską za pojedyncze przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Czy na jednej karcie można mieć bilet okresowy i środki w elektronicznej portmonetce?

Oczywiście, elektroniczna portmonetka działa niezależnie od zakodowanego biletu okresowego. Pasażer z tak zwaną sieciówką będzie mógł zapłacić swoją kartą miejską za przejazd innej osoby, na przykład brata, kolegi czy znajomego.

Jak doładować elektroniczną portmonetkę na karcie miejskiej?

Jeżeli ktoś posiada już swoją kartę miejską, może doładować elektroniczną portmonetkę samodzielnie w tych samych miejscach oraz w ten sam sposób, jak w przypadku zakupu biletu okresowego. Osoby, które dopiero będą starały się
o wyrobienie karty, będą przy odbiorze mogły wybrać: albo zakup biletu okresowego, albo doładowanie portmonetki.

Jaką maksymalną kwotą można doładować elektroniczną portmonetkę?

Suma środków zgromadzonych w elektronicznej portmonetce na karcie miejskiej nie może przekroczyć 200 złotych.

Jak sprawdzić ważność biletów na karcie albo wartość zgromadzonych środków?

Wystarczy w tym celu nacisnąć na kasowniku przycisk S i przyłożyć do niego kartę na kilka sekund. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się informacja o zakodowanych na karcie biletach okresowych i saldzie elektronicznej portmonetki. Sprawdzanie jest możliwe również w biletomatach - wystarczy wsunąć kartę do czytnika i sprawdzić stan na ekranie.

Czy trzeba za każdym razem po wejściu do autobusu przykładać kartę do kasownika?

W przypadku biletów okresowych zakodowanych na karcie - OCZYWIŚCIE NIE! Informacje wygłaszane na ten temat przez niektórych pasażerów należy traktować wyłącznie jako plotki. Bilet okresowy kupiony w naszej siedzibie lub w naszych punktach jest od razu aktywowany. Przyłożenie karty do kasownika jest konieczne tylko przy zakupie kartą biletu jednorazowego, a także przy sprawdzaniu ważności zakodowanych biletów okresowych lub wartości środków zgromadzonych w elektronicznej portmonetce. W pozostałych przypadkach kart do kasownika przykładać nie trzeba!

Ile kosztuje bilet jednorazowy kupiony kartą?

Papierowy bilet normalny kosztuje obecnie 3 złote, ale identyczny bilet kupiony kartą miejską jest tańszy o 60 groszy. Jeśli ktoś przejedzie autobusem tylko dwa przystanki i przed wyjściem ponownie przyłoży kartę do kasownika, system automatycznie zwróci mu jeszcze 40 groszy. To oznacza, że przejazd na takim krótkim dystansie będzie go kosztował tylko 2 złote. Oczywiście ponowne przyłożenie karty do kasownika nie jest wymogiem, ale wtedy pasażer jadący tylko przez dwa przystanki zapłaci za bilet 2,40 złotego. Te zasady dotyczą również biletów jednorazowych ulgowych: taki bilet kupiony przy pomocy karty kosztuje 1,20 złotego, zaś w przypadku przejazdu tylko przez dwa przystanki - 1 zł.


UTRATA KARTY

Co zrobić w razie zgubienia lub kradzieży karty imiennej?

Trzeba jak najszybciej osobiście nas o tym powiadomić. Utraconą kartę zablokujemy. Zakodowane na utraconej karcie imiennej bilety okresowe i środki na portmonetce nie przepadną - będzie można je przenieść na duplikat karty. Zasady postępowania w takich przypadkach określa regulamin - paragrafy 39-41 (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

W jakich przypadkach karta imienna może zostać zablokowana?

Zgodnie z regulaminem karty imienne możemy blokować jedynie w dwóch przypadkach. Blokada może być nałożona wtedy, gdy poprosi nas o to użytkownik karty - na przykład w razie jej utraty. Blokada może być zastosowana także wtedy, kiedy kontroler zatrzyma w autobusie pasażera posługującego się nie swoją kartą. Użytkownik takiej karty ma 30 dni na to, aby dostarczyć nam dowód opłacenia mandatu za tę osobę, która jechała bez ważnego biletu. Jeżeli nie otrzymamy dowodu wpłaty, wtedy karta będzie zablokowana. Trzeba tu jednak pamiętać, że karty zablokowanej nie będzie można już ponownie odblokować - konieczne będzie w tej sytuacji wyrobienie zupełnie nowego egzemplarza.

Co to jest "czarna lista" i czym różni się ona od blokady karty?

Tak zwana "czarna lista" to po prostu baza kart zablokowanych. Jeżeli pasażer straci kartę i nas o tym poinformuje, to trafi ona wtedy na "czarną listę". Próba użycia takiej karty przy kasowniku lub w biletomacie zakończy się jej blokadą.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY

Dlaczego warto mieć Radomską Kartę Miejską?

Radomska Karta Miejska w pierwszej kolejności zastąpiła papierowe bilety miesięczne i okresowe. W planach mamy jeszcze więcej udogodnień związanych z używaniem kart. Będzie nimi można w przyszłości opłacić na przykład wstęp na miejskie pływalnie lub do innych obiektów. Kolejne tego typu funkcjonalności będziemy wprowadzali sukcesywnie.

Czy po wprowadzeniu karty miejskiej znikną ze sprzedaży papierowe bilety jednorazowe?

Nie. Uspokajamy tych pasażerów, którzy jeżdżą autobusami tylko od czasu do czasu - papierowe bilety jednorazowe pozostały w użyciu. Można je kupować nie tylko w kioskach i naszych punktach, ale także w kilkunastu biletomatach.


VADEMECUM Radomskiej Karty Miejskiej (plik PDF do druku - kliknij tutaj, aby otworzyć go w nowym oknie)
 

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017.

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl