Liczba wizyt: 38096580
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW  


Z myślą o naszych interesantach przygotowaliśmy praktyczny poradnik dotyczący sposobu załatwiania wielu ważnych spraw w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji. Poniższe wskazówki powinny ułatwić znalezienie stosownych druków urzędowych na naszej stronie. Dzięki nim łatwiej będzie można też trafić w konkretnej sprawie do właściwego pokoju.

Gdzie można kupić bilety komunikacji miejskiej?

Bilety komunikacji miejskiej są dostępne w większości kiosków. Wykaz firmowych punktów sprzedaży MZDiK oraz jednostek współpracujących podajemy w dziale TARYFA BILETOWA (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Gdzie wyrobić Radomską Kartę Miejską oraz załatwić inne sprawy z nią związane?

Wszelkie informacje na temat Radomskiej Karty Miejskiej (vademecum karty, regulamin, formularze do druku, wzory kart) można znaleźć na naszej oficjalnej stronie w dziale KARTA MIEJSKA (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Gdzie złożyć odwołanie od wezwania do zapłaty za jazdę autobusem bez ważnego biletu?

Instrukcja postępowania znajduje się na wezwaniu. Reklamacje od wystawionych wezwań do zapłaty można składać osobiście (Radom, ulica Szewska 10 - lokal 2 i ulica Traugutta 30/30A - sekretariat, pokój 25) w godzinach od 7:30 do 15:30 (bądź listownie na drugi z tych adresów). Adres e-mail do korespondencji w sprawach związanych z kontrolą biletów: kontrola@mzdik.pl. Szczegóły są w dziale TARYFA BILETOWA (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Gdzie złożyć odwołanie od wezwania do zapłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania?

Tymi sprawami zajmuje się biuro Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego przy ulicy Szewskiej 10 (lokal 1). Godziny pracy i numery telefonów można znaleźć w dziale STREFA PARKOWANIA (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Gdzie załatwić sprawy związane z zajęciem pasa drogowego oraz lokalizacją zjazdów?

Należy wydrukować oraz poprawnie wypełnić odpowiedni wniosek (pliki są dostępne poniżej oraz w dziale PLIKI DO POBRANIA na naszej stronie). Wypełniony wniosek należy potem złożyć w sekretariacie MZDiK przy ulicy Traugutta 30/30A, II piętro, pokój 25. Cennik opłat za zajęcie pasa drogowego jest w dziale ZARZĄDZANIE DROGAMI (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie). Szczegółowych informacji w tych sprawach udziela Oddział Ochrony Ulic Działu Dokumentacji i Mostów - ulica Traugutta 30/30A, I piętro, pokój 18 (telefon 48 365-48-47 lub 48 363-14-50, w. 124).

Pliki do pobrania - drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne (kliknij na plik, aby go otworzyć lub zapisać):
- wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod reklamy (plik tekstowy),
- wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod roboty (plik tekstowy),
- wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod urządzenia (plik tekstowy),
- wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod zjazdy (plik tekstowy),
- wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod wygrodzenie (plik tekstowy),
- wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii (plik tekstowy),
- wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu (plik tekstowy).

Pliki do pobrania - drogi wewnętrzne (kliknij na wybrany plik, aby go otworzyć lub zapisać):
- zarządzenie prezydenta miasta Radomia nr 3519/2013 z dnia 1.03.2013 w sprawie wysokości stawek opłat za
  zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia
(plik PDF, załączniki poniżej),
- załącznik 1 do zarządzenia: wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod roboty (plik tekstowy),
- załącznik 2 do zarządzenia: wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii (plik tekstowy),
- załącznik 3 do zarządzenia: wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod urządzenia (plik tekstowy),
- załącznik 4 do zarządzenia: wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego pod reklamy (plik tekstowy),
- załącznik 5 do zarządzenia: oświadczenie w sprawie posiadania pozwolenia na budowę (plik tekstowy),
- załącznik 6 do zarządzenia: protokół odbioru drogi wewnętrznej i przekazania drogi wewnętrznej (plik tekstowy).

Gdzie załatwić sprawy związane z zatrzymywaniem się na przystankach na terenie Radomia?

Korzystanie z przystanków należących do MZDiK jest odpłatne dla przewoźników. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Przewozów Pasażerskich - Radom, ulica Moniuszki 5, III piętro, pokoje 7 i 8 oraz telefonicznie - 48 365-51-93.

Pliki do pobrania (kliknij na wybrany plik, aby go otworzyć lub zapisać):
- uchwała Rady Miejskiej nr 509/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia przystanków
  komunikacyjnych udostępnianych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania
  oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
(plik PDF) + zmiany od 4.03.2014 (plik PDF)
- zestawienie przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasta Radomia,
  udostępnionych dla przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym nie jest gmina miasta Radomia
  oraz standardy korzystania z tych obiektów
(plik PDF)
- zlecenie umieszczenia rozkładów jazdy na przystankach zlokalizowanych na terenie Radomia (plik tekstowy)

Gdzie załatwić sprawy związane z reklamą na przystankach autobusowych w Radomiu?

Przyjmowanie zleceń na umieszczanie reklam na przystankach autobusowych MZDiK jest wstrzymane do odwołania.

Gdzie załatwić sprawy związane z opiniowaniem i zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu?

Sprawami tymi zajmuje się Dział Inżynierii Ruchu - ulica Traugutta 30/30A, I piętro, pokój 8. Zasady rozpatrywania i zatwierdzania tego typu projektów są w dziale ZARZĄDZANIE DROGAMI (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Gdzie załatwić sprawy związane z budową i przebudową dróg w ramach inwestycji czynowych?

Tryb postępowania w tej sprawie jest opublikowany na naszej stronie w dziale INWESTYCJE DROGOWE (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie). Szczegółowe informacje na ten temat można też uzyskać w naszym Dziale Inwestycji - ulica Traugutta 30/30A, I piętro, pokój 30 albo telefonicznie (numer 48 363-14-50, wewnętrzny 131). Druki wniosku oraz oświadczenia są dostępne poniżej. Są one także opublikowane w dziale PLIKI DO POBRANIA na naszej stronie.

Pliki do pobrania (kliknij na wybrany plik, aby go otworzyć lub zapisać):
- wniosek w sprawie budowy lub przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych (plik tekstowy)
- oświadczenie do wniosku w sprawie budowy lub przebudowy dróg (plik tekstowy)

Gdzie można zamówić pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych?

Od 1 lipca 2016 roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji nie świadczy już usług przewozu dla osób niepełnosprawnych. Zamówienia takie można teraz składać w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Radomiu przy ulicy Wjazdowej 4.

Gdzie można wynająć autobus do okolicznościowego przewozu zorganizowanych grup?

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji nie jest właścicielem autobusów. Pojazdy należą do trzech operatorów: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu, spółki Michalczewski oraz konsorcjum firm Dolnośląskie Linie Autobusowe, Irex-4 i Meteor. Ich dane podaliśmy w dziale KOMUNIKACJA MIEJSKA (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

Jak należy postępować z rzeczami zgubionymi lub znalezionymi w autobusach miejskich?

Rzecz znalezioną w autobusie komunikacji miejskiej pasażer powinien przekazać do kierowcy, który odda ją następnie swojemu dyspozytorowi. W przypadku poszukiwania rzeczy zgubionych należy najpierw ustalić, w autobusie jakiej linii mogły one być pozostawione. Od tego zależy, do którego operatora (MPK Radom, Michalczewski, DLA, Irex-4) trzeba zwrócić się z pytaniem o to, czy ktoś przypadkiem oddał zgubę. Wykaz linii obsługiwanych przez obu operatorów oraz numery telefonów do dyspozytorów są w dziale KOMUNIKACJA MIEJSKA (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie). MZDiK nie jest właścicielem autobusów, lecz organizatorem komunikacji, dlatego rzeczy znalezione nie trafiają do nas.

Gdzie można zgłosić awarię oświetlenia ulicznego przy drogach należących do miasta?

Dwa całodobowe numery telefonów interwencyjnych uruchomiło przedsiębiorstwo Man z podradomskiego Kosowa, które odpowiada za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Radomia. Pod numer stacjonarny 48 360-86-79 bądź komórkowy 501-538-906 można teraz zgłaszać wszelkie usterki dotyczące lamp oświetlających miejskie ulice.

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl