Liczba wizyt: 38096450
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

OGŁOSZENIA INWESTYCYJNE  


Radom, 24.08.2016

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU


Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia, reprezentowany przez p.o. dyrektora Jacka Podsiadłego, na podstawie artykułu 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2007 roku, nr 19, pozycja 115, z późniejszymi zmianami) ogłasza zamiar przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na następujące zadanie inwestycyjne:

- przebudowa miejskiego odcinka drogi krajowej nr 12 (ulicy Wolanowskiej w Radomiu)
  na odcinku od ulicy Wapiennej do granic miasta Radomia (długość: około 1900 metrów).

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w artykule 39, ustęp 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A.

Jak stanowi artykuł 4, punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu: www.mzdik.pl oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej: uke@uke.gov.pl.

p.o. dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
Jacek Podsiadło
 


Radom, 5.05.2016

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU


Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia, reprezentowany przez p.o. dyrektora Jacka Podsiadłego, na podstawie artykułu 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 460, ze zmianami) ogłasza zamiar przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na następujące zadanie inwestycyjne:

- budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu
  na odcinku od ulicy Kieleckiej do granic miasta Radomia (długość: około 1200 mb).

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w artykule 39, ustęp 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A.

Jak stanowi artykuł 4, punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu: www.mzdik.pl oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej: uke@uke.gov.pl.

z upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia
p.o. dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
Jacek Podsiadło
 


Radom, 10.07.2013

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU


Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia, reprezentowany przez dyrektora - mgra Kamila Tkaczyka, na podstawie artykułu 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2007 roku, nr 19, pozycja 115, z późniejszymi zmianami) ogłasza zamiar przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa dróg krajowych nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego
  na odcinku od ulicy Zbrowskiego do ulicy Kozienickiej wraz z przebudową ulicy Zwolińskiego;

- trasa N-S od ulicy Beliny-Prażmowskiego do ulicy Żeromskiego (I etap)
  i odcinek od ulicy Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową (II etap).

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w artykule 39, ustęp 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A.

Jak stanowi artykuł 4, punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu: www.mzdik.pl oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej: uke@uke.gov.pl.

dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
mgr Kamil Tkaczyk
 


Radom, 14.12.2012

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU


Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia, reprezentowany przez dyrektora - mgra Kamila Tkaczyka, na podstawie artykułu 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2007 roku, nr 19, pozycja 115, z późniejszymi zmianami) ogłasza zamiar przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na następujące zadanie inwestycyjne:

- budowa ulicy Pasterskiej na odcinku od ulicy Kieleckiej do końca działki 25/6 (długość: 250 metrów od ulicy
  Kieleckiej) oraz ulicy nowoprojektowanej na działce nr 25/5 (długość: 360 metrów, licząc od ulicy Hodowlanej
  do ulicy Pasterskiej) wraz z włączeniem do ulicy Hodowlanej i ulicy Pasterskiej w Radomiu.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w artykule 39, ustęp 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A.

Jak stanowi artykuł 4, punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu: www.mzdik.pl oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej: uke@uke.gov.pl.

dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
mgr Kamil Tkaczyk
 


Radom, 11.07.2012

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU


Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia, reprezentowany przez dyrektora - mgra Kamila Tkaczyka, na podstawie artykułu 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2007 roku, nr 19, pozycja 115, z późniejszymi zmianami) ogłasza zamiar przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na następujące zadanie inwestycyjne:

- budowa przedłużenia ulicy Starachowickiej w Radomiu
  (długość: około 80 metrów).

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w artykule 39, ustęp 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A.

Jak stanowi artykuł 4, punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu: www.mzdik.pl oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej: uke@uke.gov.pl.

dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
mgr Kamil Tkaczyk
 


Radom, 14.03.2012

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU


Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia, reprezentowany przez dyrektora - mgra Kamila Tkaczyka, na podstawie artykułu 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2007 roku, nr 19, pozycja 115, z późniejszymi zmianami) ogłasza zamiar przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na następujące zadanie inwestycyjne:

- przebudowa ulic Dzierzkowskiej i Nowogrodzkiej w Radomiu wraz z infrastrukturą
  (długość: około 470 metrów).

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w artykule 39, ustęp 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A.

Jak stanowi artykuł 4, punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu: www.mzdik.pl oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej: uke@uke.gov.pl.

dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
mgr Kamil Tkaczyk
 


Radom, 31.01.2012

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU


Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Radomia, reprezentowany przez dyrektora - mgra Kamila Tkaczyka, na podstawie artykułu 39 ustęp 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2007 roku, nr 19, pozycja 115, z późniejszymi zmianami) ogłasza zamiar przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na następujące zadanie inwestycyjne:

- przebudowa ulicy Parysa w Radomiu wraz z infrastrukturą (długość: około 600 metrów).

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w artykule 39, ustęp 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A.

Jak stanowi artykuł 4, punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl artykułu 39, ustęp 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu: www.mzdik.pl oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej: uke@uke.gov.pl.

dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
mgr Kamil Tkaczyk

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl