Liczba wizyt: 38096703
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

INSTRUKCJA KASOWANIA BILETÓW PAPIEROWYCH  


Infografika - instrukcja kasowania biletów papierowych
- Instrukcja kasowania biletów papierowych (kliknij na obrazek, aby zobaczyć go w powiększeniu)

Instrukcja kasowania biletów jednorazowych z elektronicznej portmonetki na Radomskiej Karcie Miejskiej jest umieszczona w dziale KARTA MIEJSKA > Obsługa kasownika (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).
.InO

 

KONTROLA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  


Osobami uprawnionymi do kontroli biletów w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu są kontrolerzy z firmy Rewizor z Gdyni, którzy w trakcie prowadzenia kontroli posiadają w widocznym miejscu poniższy identyfikator:

Infografika - wzór identyfikatora kontrolera biletów
- Wzór identyfikatora kontrolera biletów (kliknij na obrazek, aby zobaczyć go w powiększeniu)


Identyfikator powinien zawierać:

- nazwę firmy uprawnionej do kontroli biletów,
- datę ważności,
- zdjęcie kontrolera,
- hologram MZDiK,
- numer służbowy kontrolera,
- pieczęć i podpis osoby reprezentującej firmę Rewizor,
- pieczęć i podpis osoby reprezentującej MZDiK Radom.
 Wnoszenie reklamacji od wystawionych wezwań do zapłaty za jazdę bez ważnego biletu

Sprawę tę reguluje rozporządzenie ministra transportu i budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dziennik Ustaw z 2006 roku, nr 38, poz. 266):

§4. Uprawniony albo podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację (...), gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. (...)

§5.3. Do reklamacji powinny być dołączone (…) oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd). (...)

§9.1. Reklamację dotyczącą sporządzonego wezwania z tytułu przewozu osób (…) składa się w formie pisemnej we wskazanej w pouczeniu jednostce organizacyjnej (…) nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Reklamacje
od wystawionych wezwań do zapłaty prosimy składać osobiście (Radom, ul. Szewska 10 - lokal 2 i ul. Traugutta 30/30A - sekretariat, pokój 25) w godzinach 7:30-15:30 (lub listownie na drugi z tych adresów).

Adres e-mail do korespondencji w sprawach związanych z kontrolą biletów w autobusach: kontrola@mzdik.pl.

Uwaga: jeżeli pasażer chce, żeby dopuścić jako dowód nagranie z monitoringu, powinien zgłosić to w ciągu 7 dni od daty zdarzenia. Monitoring funkcjonuje w najnowszych autobusach MPK Radom, a ponadto we wszystkich pojazdach prywatnych operatorów - spółki Michalczewski oraz konsorcjum firm Dolnośląskie Linie Autobusowe, Irex-4 i Meteor.

Zgodnie z regulaminem przewozu osób i rzeczy autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu (paragraf 20 oraz 24) pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wystawionego wezwania do zapłaty - umorzeniu, jeżeli pasażer nie później niż w ciągu siedmiu dni od kontroli przedłoży ważną podczas kontroli imienną Radomską Kartę Miejską lub dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz uiści opłatę manipulacyjną. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy właściciel imiennej RKM (który zakupił bilety okresowe na okres minimum 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy) w ciągu dwóch dni od kontroli doładuje swoją RKM biletem okresowym ważnym w dniu kontroli. Pasażerowi, gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty, przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do MZDiK w terminach wskazanych w obowiązujących powszechnie przepisach prawa. Reklamację rozpatruje dyrektor MZDiK lub osoba upoważniona przez dyrektora MZDiK. Odpowiedź będzie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od daty przyjęcia reklamacji. Pełna treść regulaminu przewozu osób i rzeczy autobusami jest udostępniona na naszej stronie (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl