Liczba wizyt: 38096731
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

HISTORIA, STATUT I LOGO MZDiK RADOM  


Dyrekcja Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu:

- PIOTR WÓJCIK (dyrektor),
- JACEK PODSIADŁO (zastępca dyrektora),
- ARTUR DRÓŻDŻ (zastępca dyrektora).

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektorów MZDiK: w poniedziałki od 14:00 do 16:00.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji (MZDiK) został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu z dniem 1 lutego 2001 roku - jako zakład budżetowy - z połączenia likwidowanych jednostek: Miejskiego Zarządu Dróg (MZD) oraz Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM). Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji jest następcą prawnym zlikwidowanego Miejskiego Zarządu Dróg (MZD) - wykonuje on zadania zarządu drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

Z dniem 30 września 2007 roku (uchwałą numer 142/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 2 lipca 2007 roku) został zlikwidowany zakład budżetowy o nazwie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK). Dla realizacji zadań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, z dniem 1 października 2007 roku (powołaną powyżej uchwałą Rady Miejskiej) została natomiast utworzona jednostka budżetowa o nazwie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK).

Zgodnie ze statutem, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu:

pełni funkcję zarządu dróg w zakresie:
- planowania, budowy, modernizacji, nadzoru, utrzymania i ochrony dróg krajowych,
  wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach Radomia,
- budowy, utrzymania, zarządzania, oznakowania i ochrony dróg wewnętrznych,
  dla których gmina miasta Radomia jest zarządcą terenu,
- wykonywania działań w zakresie zarządzania ruchem oraz strefą płatnego parkowania;

organizuje komunikację publiczną na terenie Radomia, obejmującą:
- badanie rynku komunikacji publicznej,
- planowanie rozwoju komunikacji miejskiej,
- przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji,
- sprzedaż biletów za usługi komunikacji publicznej na zasadzie wyłączności.

Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 579/2013 z 26.08.2013 w sprawie statutu MZDiK w Radomiu
(kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie)

MZDiK tworzą dwa piony:
- pion dróg,
- pion komunikacji.

Pion dróg tworzą następujące działy:
- Dział Utrzymania,
- Dział Oświetlenia,
- Dział Inwestycji,
- Dział Inżynierii Ruchu,
- Dział Dokumentacji i Mostów,
- Dział Badań Drogowych.

Pion dróg jest odpowiedzialny głównie za bieżące utrzymanie i remonty oraz za wszelkie działania eksploatacyjne na drogach znajdujących się w zarządzie MZDiK. Wydaje zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dba o bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprawne działanie sygnalizacji świetlnej. MZDiK jest odpowiedzialny za właściwe przygotowywanie prowadzonych inwestycji pod względem formalno-prawnym oraz ich realizację, nadzór, a następnie odbiór końcowy.

Pion komunikacji tworzą następujące działy:
- Dział Przewozów Pasażerskich,
- Dział Taryfowo-Biletowy,
- Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Pion komunikacji zajmuje się programowaniem sieci komunikacji miejskiej, w tym określaniem tras linii i rozkładów jazdy autobusów miejskich, ustalaniem oraz powierzaniem zadań przewozowych, kontrolowaniem wykonywania tych zadań przez operatorów, ich jakości i realizacji rozkładów jazdy, utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego urządzeń przystankowych. Ponadto Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji prowadzi sprzedaż biletów autobusowych. Jest również odpowiedzialny za funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) w ścisłym centrum Radomia.

Poza wyżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji posiada również szereg innych służb pozwalających na właściwe funkcjonowanie całej instytucji. Jedną z nich jest Dział Zamówień, który organizuje i ogłasza przetargi na prace przewidziane do zlecania w trybie przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych. Są tutaj także: Dział Organizacyjno-Administracyjny, Dział Księgowości, Dział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Dział Informatyczny; samodzielne stanowiska do spraw: audytu wewnętrznego, BHP i przeciwpożarowych oraz archiwum.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ma nowe logo:
.

Grafika - nowe logo w wersji pełnej
Nowe logo w wersji pełnej (kliknij, aby powiększyć).
Grafika - logo w wersji skróconej
Logo w wersji skróconej (kliknij, aby powiększyć).


Kształt symbolu graficznego pośrednio nawiązuje do działalności MZDiK. Związek z drogami symbolizuje zestawienie dwóch elementów, przypominające wycinek trasy dwujezdniowej z fragmentami zjazdów - czyli węzła w kształcie tak zwanej koniczynki. Związek z komunikacją miejską to natomiast fakt, że podobna strzałka znajduje się już na biletach.

Logo składa się z dwóch elementów w kształcie połówek strzałek. Górny element jest w kolorze granatowym, a dolny (lustrzane odbicie górnego) w kolorze czerwonym. Po prawej stronie został umieszczony granatowy napis "mzdik" (tu wyjątkiem jest tylko litera "i", która ma kolor czerwony). Pełna wersja znaku zawiera też napis "Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji" w kolorze granatowym. Wersja skrócona (bez rozwinięcia skrótu) powinna być stosowana głównie tam, gdzie obok powyższego symbolu graficznego jest również w innej formie umieszczona pełna nazwa naszej instytucji.

Kolory użyte w symbolu, czyli granatowy i czerwony odpowiadają kolorystyce stosowanej w oficjalnym znaku miasta: "Radom - siła w precyzji". Elementy, które wchodzą w skład całego znaku są umieszczone na białym tle - nie powinno się ich nakładać na tła w innych barwach. Dookoła symbolu zostało zachowane tak zwane pole ochronne, gdzie nie powinna pojawić się żadna obca forma graficzna bądź tekstowa. Minimalna wielkość pola ochronnego (może być ona zwiększana, lecz nie powinna być zmniejszana) to połowa wysokości litery "m" (wchodzącej w skład skrótu "mzdik").

Kolorystyka symbolu jest zgodna z założeniami strategii marki Radomia (podobnie jak użycie wyłącznie małych liter w skrócie nazwy instytucji). Tak samo jest także w nowych znakach kilku innych miejskich jednostek. Składają się one z prostych symboli i skrótów nazw, zaś pod spodem - pełnych nazw instytucji. W celu nawiązania do dotychczasowego znaku i dla czytelnego wyróżnienia spójnika "i" spośród innych liter skrótu, spójnik ten jest czerwony a nie granatowy.

Logo (pliki PNG, JPG, PDF) jest dostępne w dziale PLIKI DO POBRANIA (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl