Liczba wizyt: 38096772
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

OPŁATY ZA PARKOWANIE W STREFIE  


Strefa obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
w każdym miejscu objętym jej zasięgiem (to znaczy w całym pasie drogowym danej ulicy).


Stawki opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynoszą od dnia 1.05.2011:
- 2,40 zł za pierwszą godzinę,
- 2,80 zł za drugą godzinę,
- 3,20 zł za trzecią godzinę,
- 2,40 zł za czwartą godzinę i następne.

Minimalna opłata wynosi 0,60 zł za 15 minut.

Opłata abonamentowa za parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, którego właścicielem, współwłaścicielem bądź użytkownikiem na podstawie innego tytułu prawnego jest mieszkaniec Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu (uprawnia tylko do parkowania w rejonie miejsca zamieszkania) wynosi:
- 15 zł za 30 dni,
- 30 zł za 90 dni,
- 50 zł za 180 dni.

Opłata abonamentowa za parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla innego użytkownika niż mieszkaniec Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Radomiu wynosi:
- 130 zł za 30 dni,
- 360 zł za 90 dni,
- 600 zł za 180 dni.

Wykupienie na wyłączność zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) kosztuje 500 zł miesięcznie (postój na jednym stanowisku przez 8 godzin w ciągu doby w godzinach 8:00-16:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku).

Za parkowanie pojazdów hybrydowych, w których energia do napędu może być pobierana z dwu lub kilku rodzajów pokładowych źródeł energii, przy czym co najmniej jeden ze strumieni energii pomiędzy zasobnikiem energii a kołami pojazdu jest nieodwracalny i jeden jest odwracalny ustala się abonament ECO - w wysokości 15 zł za okres 1 roku.

Opłaty za parkowanie są pobierane w następujący sposób:
- zryczałtowana z góry za okresy trzymiesięczne,
- abonamentowa: przy wydawaniu abonamentu,
- jednorazowa: poprzez sprzedaż biletów kontrolnych w parkomatach,
- za pomocą telefonu komórkowego: informacje na stronie www.mobilet.pl (strona otworzy się w nowym oknie).

Opłata dodatkowa z tytułu niewniesienia należnej opłaty za parkowanie pojazdu w strefie wynosi 50 zł. Opłatę tę należy uiścić w ciągu 14 dni od wystawienia wezwania - w biurze SPPN bądź przelewem na konto MZDiK (na numer rachunku: 95 1240 5703 1111 0010 4998 0285 - w tytule przelewu wpisując numer ewidencyjny wezwania z numerem rejestracyjnym pojazdu). Jeżeli opłata dodatkowa zostanie uiszczona w dniu wystawienia wezwania lub w kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu wystawienia tego wezwania, wówczas jest ona obniżana do 25 zł.

Kierowca kwestionujący zasadność wystawienia wezwania może w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia wnieść na piśmie reklamację do biura SPPN, którego pracownicy przeprowadzą postępowanie wyjaśniające. Do reklamacji winny zostać dołączone dokumenty uzasadniające jej wniesienie. W przypadku, gdy reklamacja zostanie wniesiona w dniu wystawienia wezwania albo w kolejnym dniu roboczym, termin płatności powyższej kwoty 25 zł zostaje zachowany.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W PONIŻSZYCH UCHWAŁACH:

- uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 180/2015 z 31.08.2015 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie);

- uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 316/2016 z dnia 30.05.2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 180/2015 z 31.08.2015, opublikowanej powyżej (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl