Liczba wizyt: 38096488
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

DZIAŁ UTRZYMANIA MZDiK  


Dział Utrzymania zajmuje się wszelkimi czynnościami, które mają związek z eksploatacją majątku drogowego miasta. Zakres tych czynności jest bardzo szeroki, bowiem podstawowym obowiązkiem Działu Utrzymania jest zapewnienie właściwego stanu technicznego wszystkich elementów drogi. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ droga w mieście to nie tylko jezdnia oraz biegnący obok niej chodnik. To także między innymi zieleń znajdująca się w pasach drogowych.

W obrębie Działu Utrzymania działają dwa oddziały:
- Oddział Utrzymania Ulic,
- Oddział Czystości i Zieleni.

Oddział Utrzymania Ulic zajmuje się zadaniami remontowymi w pasach drogowych, a jego najważniejszym zadaniem jest utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym. Do zadań tego oddziału należą zatem przede wszystkim:
- zarządzanie siecią dróg będących w gestii gminy;
- bieżące utrzymanie nawierzchni chodników w pasach drogowych;
- bieżące utrzymanie dróg utwardzonych i gruntowych;
- nadzór nad robotami drogowymi z zakresu odbudowy ulic po awariach sieci;
- prowadzenie przeglądów gwarancyjnych;
- organizacja i nadzór zimowego utrzymania ulic.

Do zadań Oddziału Czystości i Zieleni należy:
- bieżące utrzymanie czystości w pasach drogowych;
- prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic;
- organizacja i nadzór zabiegów pielęgnacyjnych trawników i nasadzeń;
- opracowywanie i realizacja planów wyrębu drzew i nowych nasadzeń;
- organizacja i nadzór prac interwencyjnych oraz usuwanie wiatrołomów;
- przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowanego stanem drzew i krzewów.
 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC  


Utrzymaniem zimowym ulic w Radomiu zajmują się na nasze zlecenie trzy firmy: Perfekt, Interbud oraz Zyko-Dróg.  Umowy z wykonawcami mamy skonstruowane w taki sposób, że interweniują oni w przypadku załamania pogody i opadów śniegu niezależnie od tego, czy będzie to miało miejsce w tak zwanym sezonie zimowym czy też poza nim.

Każda z firm ma sześć pługopiaskarek, dwie równiarki i jedną ładowarkę. Każda z nich dysponuje oczywiście zapasem soli do posypywania jezdni, wystarczającym na około trzy miesiące. Do usuwania śliskości dróg używamy, zgodnie z rozporządzeniem wojewody mazowieckiego, soli drogowej. Zgodnie z przepisami, drogi pierwszej kategorii (krajowe) powinny być odśnieżone w ciągu czterech godzin od chwili ustania opadów, zaś drogi drugiej kategorii (wojewódzkie oraz powiatowe) - w ciągu ośmiu godzin. Kolejność odśnieżania dróg na terenie Radomia jest następująca: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne (te, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej), a na końcu - inne gminne.

Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu, pod którym w sezonie zimowym dyżurują wyznaczeni pracownicy MZDiK: 604-984-946. Przez całą dobę można tam zgłaszać sprawy dotyczące zimowego utrzymania ulic na terenie miasta.

Za odśnieżanie chodników przed tymi budynkami, które nie należą do miasta, są odpowiedzialni ich właściciele lub też zarządcy. Za trotuary, które przylegają do pustych działek należących do miasta, odpowiadają służby gminne, zaś za miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego odpowiada zarządca strefy, czyli MZDiK w Radomiu.

Zdjęcie - pługopiaskarka jednej z firm na ulicach Radomia
- Pługopiaskarka jednej z firm na ulicach Radomia (kliknij na obrazek, aby zobaczyć go w powiększeniu)

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl