Liczba wizyt: 37273765
Dziś jest: poniedziałek, 27 lutego 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

DANE O KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RADOMIU  


Do 1993 roku w Radomiu funkcjonował tylko jeden przewoźnik (MPK), który pełnił jednocześnie funkcję organizatora, jak również wykonawcy przewozów. W 1993 roku został powołany Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) - organizator komunikacji miejskiej w Radomiu. Takie rozwiązanie zapoczątkowało proces demonopolizacji usług przewozowych w mieście oraz wprowadzenie konkurencji. Połączenie ZTM z Miejskim Zarządem Dróg nastąpiło na początku 2001 roku. Utworzona w ten sposób nowa jednostka otrzymała nazwę Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK).

Na mocy statutu MZDiK, do kompetencji organizatora przewozów należą:
- badanie potrzeb przewozowych,
- kształtowanie układu linii komunikacyjnych i przygotowywanie rozkładów,
- zawieranie umów z operatorami na świadczenie usług przewozowych,
- kontrola ilości i jakości wykonywanych przez operatorów usług,
- dystrybucja biletów na zasadzie wyłączności oraz ich kontrola,
- utrzymanie i udostępnianie przewoźnikom infrastruktury przystankowej,
- zapewnienie informacji i promocji usług,
- transport osób niepełnosprawnych.

W Radomiu funkcjonuje 25 linii miejskich. Trasy dziewięciu z nich wybiegają częściowo poza granicę miasta. Jest to możliwe na podstawie porozumień międzygminnych, na mocy których na odcinkach tras linii miejskich na terenie tych gmin obowiązują takie same przepisy taryfowo-biletowe jak w Radomiu. Linie podmiejskie od początku stycznia 2004 roku są wyłączone ze struktur komunikacji miejskiej w Radomiu. Linie literowe mają obecnie charakter komercyjny.

System rozkładów jazdy jest oparty na zasadzie ruchu cyklicznego w stałym interwale czasowym. Jako modułowy dla całego miasta cykl kursowania linii podstawowych został przyjęty 15-minutowy interwał dla godzin szczytowych oraz 20-minutowy dla międzyszczytowych. W soboty podstawowy cykl to 30 minut, a w niedziele i święta 40 minut przed godziną 13:00 oraz 30 minut po godzinie 13:00. W indywidualnych przypadkach są stosowane niewielkie odstępstwa.

Ze względu na częstotliwość kursowania, linie komunikacji miejskiej w Radomiu można podzielić zasadniczo na:
- priorytetowe (częstotliwość większa od modułowej),
- podstawowe (częstotliwość modułowa),
- uzupełniające (częstotliwość równa wielokrotności częstotliwości modułowej),
- marginalne (częstotliwość indywidualna).
Częstotliwość kursowania na wybranych liniach miejskich jest ograniczana w okresie letnich wakacji szkolnych.

Częstotliwość kursowania w godzinach szczytu (z niewielkimi odstępstwami w indywidualnych przypadkach) wynosi:
- linie priorytetowe (7, 9): co 10 minut,
- linie podstawowe (1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 23): co 15-20 minut,
- linie uzupełniające (6, 12, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26): co 20-30 minut,
- linie marginalne (10, 20): częstotliwość indywidualna.

Umowy podpisane są teraz z trzema operatorami: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu (podmiotem wewnętrznym miasta), spółką Michalczewski oraz z konsorcjum spółek Dolnośląskie Linie Autobusowe z Wrocławia, Irex-4 ze Świętochłowic i Meteor z Jaworzna. W skali roku ich autobusy wykonują około 8 milionów wozokilometrów, przewożąc łącznie około 40 milionów pasażerów. Około 60 procent tejże liczby to uczniowie i studenci. Maksymalne napełnienia pojazdów sięgają około 70-80 procent fabrycznych pojemności. Część nierentownych kursów musi być utrzymywana ze względu na społeczny charakter komunikacji zbiorowej w Radomiu (podobnie jak w innych miastach).

Przyjęty model organizacji przewozów publicznych w Radomiu pozwala na korzystanie z usług różnych operatorów komunikacyjnych. Jest to zgodne z modelem preferowanym przez inne miasta w Polsce, a także w Unii Europejskiej.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

Od 1 lipca 2012 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji jest podmiotem wewnętrznym gminy miasta Radomia.
Zmiana ta została wprowadzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 144/2011 z dnia 20.06.2011.
Podsumowanie audytu przeprowadzonego w MPK Radom (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 641/2013 w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2013-2020" (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej gminy miasta Radomia w 2015 roku (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl