Liczba wizyt: 38096663
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

DANE O KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RADOMIU  


Do 1993 roku w Radomiu funkcjonował tylko jeden przewoźnik (MPK), który pełnił jednocześnie funkcję organizatora, jak również wykonawcy przewozów. W 1993 roku został powołany Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) - organizator komunikacji miejskiej w Radomiu. Takie rozwiązanie zapoczątkowało proces demonopolizacji usług przewozowych w mieście oraz wprowadzenie konkurencji. Połączenie ZTM z Miejskim Zarządem Dróg nastąpiło na początku 2001 roku. Utworzona w ten sposób nowa jednostka otrzymała nazwę Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK).

Na mocy statutu MZDiK, do kompetencji organizatora przewozów należą:
- badanie potrzeb przewozowych,
- kształtowanie układu linii komunikacyjnych i przygotowywanie rozkładów,
- zawieranie umów z operatorami na świadczenie usług przewozowych,
- kontrola ilości i jakości wykonywanych przez operatorów usług,
- dystrybucja biletów na zasadzie wyłączności oraz ich kontrola,
- utrzymanie i udostępnianie przewoźnikom infrastruktury przystankowej,
- zapewnienie informacji i promocji usług,
- transport osób niepełnosprawnych.

W Radomiu funkcjonuje 25 linii miejskich. Trasy dziewięciu z nich wybiegają częściowo poza granicę miasta. Jest to możliwe na podstawie porozumień międzygminnych, na mocy których na odcinkach tras linii miejskich na terenie tych gmin obowiązują takie same przepisy taryfowo-biletowe jak w Radomiu. Linie podmiejskie od początku stycznia 2004 roku są wyłączone ze struktur komunikacji miejskiej w Radomiu. Linie literowe mają obecnie charakter komercyjny.

System rozkładów jazdy jest oparty na zasadzie ruchu cyklicznego w stałym interwale czasowym. Jako modułowy dla całego miasta cykl kursowania linii podstawowych został przyjęty 15-minutowy interwał dla godzin szczytowych oraz 20-minutowy dla międzyszczytowych. W soboty podstawowy cykl to 30 minut, a w niedziele i święta 40 minut przed godziną 13:00 oraz 30 minut po godzinie 13:00. W indywidualnych przypadkach są stosowane niewielkie odstępstwa.

Ze względu na częstotliwość kursowania, linie komunikacji miejskiej w Radomiu można podzielić zasadniczo na:
- priorytetowe (częstotliwość większa od modułowej),
- podstawowe (częstotliwość modułowa),
- uzupełniające (częstotliwość równa wielokrotności częstotliwości modułowej),
- marginalne (częstotliwość indywidualna).
Częstotliwość kursowania na wybranych liniach miejskich jest ograniczana w okresie letnich wakacji szkolnych.

Częstotliwość kursowania w godzinach szczytu (z niewielkimi odstępstwami w indywidualnych przypadkach) wynosi:
- linie priorytetowe (7, 9): co 10 minut,
- linie podstawowe (1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 23): co 15-20 minut,
- linie uzupełniające (6, 12, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26): co 20-30 minut,
- linie marginalne (10, 20): częstotliwość indywidualna.

Umowy podpisane są teraz z trzema operatorami: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu (podmiotem wewnętrznym miasta), spółką Michalczewski oraz z konsorcjum spółek Dolnośląskie Linie Autobusowe z Wrocławia, Irex-4 ze Świętochłowic i Meteor z Jaworzna. W skali roku ich autobusy wykonują około 8 milionów wozokilometrów, przewożąc łącznie około 40 milionów pasażerów. Około 60 procent tejże liczby to uczniowie i studenci. Maksymalne napełnienia pojazdów sięgają około 70-80 procent fabrycznych pojemności. Część nierentownych kursów musi być utrzymywana ze względu na społeczny charakter komunikacji zbiorowej w Radomiu (podobnie jak w innych miastach).

Przyjęty model organizacji przewozów publicznych w Radomiu pozwala na korzystanie z usług różnych operatorów komunikacyjnych. Jest to zgodne z modelem preferowanym przez inne miasta w Polsce, a także w Unii Europejskiej.
 DOKUMENTY ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

Od 1 lipca 2012 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji jest podmiotem wewnętrznym gminy miasta Radomia.
Zmiana ta została wprowadzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 144/2011 z dnia 20.06.2011.
Podsumowanie audytu przeprowadzonego w MPK Radom (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 641/2013 w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Radomia na lata 2013-2020" (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej gminy miasta Radomia w 2015 roku (kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF w nowym oknie).
 NUMERACJA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH

Do nazw wszystkich przystanków autobusowych na terenie Radomia są dodane dwucyfrowe numery, parzyste albo nieparzyste. Wyjaśniamy, czemu wprowadziliśmy takie rozwiązanie i czym różni się ono na przykład od stolicy. Było to związane z koniecznością dostosowania się do treści rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy. Napisano w nim, że w skład nazwy przystanku ma wchodzić - oprócz ulicy lub obiektu określającego lokalizację - również dwucyfrowy numer, parzysty albo nieparzysty. Zgodnie z rozporządzeniem ministra, jesteśmy zmuszeni żądać podawania takich numerów od przewoźników, którzy chcą uzyskać zgodę na zatrzymywanie się na przystankach należących do MZDiK. Z tego powodu sami także musimy podawać nazwy przystanków właśnie w takiej formie. Wprowadzenie tych numerów nie jest więc naszym kaprysem.

We wspomnianym dokumencie określono, że numery przystanków na terenie miejscowości powinny być nadawane "stosownie do wzrastającej numeracji porządkowej nieruchomości". Tak też zostały one u nas uporządkowane. Żeby dokładniej to wyjaśnić, posłużmy się przykładem ulicy 25 Czerwca. Numeracja budynków wzrasta przy niej od ronda Mikołajczyka w kierunku ulicy Struga. Strona nieparzysta jest od zachodu. Przystanek 25 Czerwca / Waryńskiego ma zatem numer 01, przystanek 25 Czerwca / Skłodowskiej-Curie 03, a 25 Czerwca / Struga 05. Po stronie wschodniej, czyli parzystej, przystanek 25 Czerwca / Waryńskiego otrzymał numer 02, przystanek 25 Czerwca / Kaufland 04, 25 Czerwca / Skłodowskiej-Curie 06, a 25 Czerwca / Wysoka 08. Podobnie będzie przy wszystkich pozostałych ulicach.

Dwucyfrowe numery były stosowane w niektórych polskich miastach jeszcze przed opublikowaniem rozporządzenia. Warszawa i Lublin nadawały je zespołom przystankowym, czyli grupom przystanków o tej samej nazwie. Radomianie pytają zatem, czemu podobnie nie mogło być także u nas. Jeśli mamy na przykład dwa przystanki o nazwie Struga / Zbrowskiego, to można byłoby przyjąć zasadę, że ten w stronę Śródmieścia dostanie numer 01, a ten na Gołębiów I będzie oznaczony jako 02. Gdyby tak było w całym mieście, wtedy pasażerowie wiedzieliby, że z przystanków, które mają numery nieparzyste, jedzie się do centrum, zaś z tych z parzystymi - w przeciwną stronę. Nie mogliśmy jednak wprowadzić tego systemu, bo - zgodnie z rozporządzeniem ministra - przystanki obok Radomskiego Centrum Sportu dostały numery 07 i 08 - jako kolejne przy całej ulicy Struga (rozpoczynając ich numerację od placu Jagiellońskiego).

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl