Liczba wizyt: 38096676
Dziś jest: niedziela, 26 marca 2017 Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły w polityce prywatności.

wybierz wielkość tekstu:
A A A
 

OBWODNICA POŁUDNIOWA W RADOMIU  


Budowa obwodnicy południowej to największa inwestycja drogowa ostatnich lat w Radomiu. Poniżej przedstawiamy informacje i fotoreportaże na ten temat, które sukcesywnie zamieszczaliśmy na naszej oficjalnej stronie internetowej. Dzięki nim można prześledzić, jak postępowały dotychczasowe roboty przy budowie tej ważnej arterii komunikacyjnej.

Grafika - loga Narodowej Strategii Spójności, Mazowsza i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza.

Więcej szczegółów podajemy w dziale FUNDUSZE POMOCOWE (kliknij tutaj, aby otworzyć w nowym oknie).
.

 

OBWODNICA POŁUDNIOWA - RELACJE Z ROKU 2014  


27.11.2014: autobus miejski po raz pierwszy pojechał całą obwodnicą południową

O tym, że cała południowa obwodnica Radomia jest już przejezdna, mogli przekonać się w pierwszej kolejności dziennikarze, dla których zorganizowaliśmy objazdową konferencję prasową. Całą nową trasę przejechaliśmy w obydwu kierunkach autobusem miejskim. Inni kierowcy na otwarcie obwodnicy muszą jeszcze trochę poczekać!

Najważniejszą informacją jest z pewnością to, że na czterech z pięciu etapów obwodnicy południowej trwają teraz odbiory końcowe. Ostatnie prace drogowe są prowadzone tylko przy budowie drogi odbarczającej tuż koło nowego ronda u zbiegu obwodnicy z Warsztatową. Trwa też jeszcze budowa przepustu pod torami kolejowymi na Południu.

Za kilka dni formalnie skończy się największa inwestycja drogowa w Radomiu. Drogowcy oraz mostowcy zrealizowali prawie wszystkie prace przewidziane kontraktem. Gotowe są już cztery wiadukty, cztery ronda, kładka dla pieszych, przejazd przez bocznicę kolejową prowadzącą na tereny przemysłowe po byłej Fabryce Łączników na Potkanowie, a także kilka zlokalizowanych pod obwodnicą przejść gospodarczych i dla zwierząt. Ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu jest ułożona na całej długości obwodnicy - czyli na ponad 13 kilometrach jezdni. Gotowe są również prawie wszystkie chodniki i prawie dziewięć kilometrów dróg dla rowerów. Drogowcy przygotowali niemalże całe oznakowanie poziome oraz pionowe, postawione zostały też praktycznie wszystkie lampy oświetleniowe i ekrany akustyczne. 27 listopada dziennikarze radomskich mediów po raz pierwszy mieli okazję przejechać autobusem przez całą trasę i bezpośrednio ocenić ogrom prac wykonanych w ciągu ostatnich około dwóch lat. To pierwsza taka możliwość przejazdu obwodnicą.

Obecnie roboty drogowe trwają jeszcze na trzecim etapie, gdzie w pobliżu siedziby firmy ITM Poland powstaje droga odbarczająca. Asfalt trzeba ułożyć też na krótkim odcinku drogi rowerowej, biegnącej w tym rejonie obok obwodnicy. Najwięcej pracy jest przy budowie przepustu pod torami kolejowymi u zbiegu drugiego i trzeciego etapu nowej trasy. Sierpniowy ulewny deszcz spowodował zalanie przepustu, co mocno skomplikowało dalsze roboty. Dokończenie jego budowy jeszcze trochę potrwa. Przepust ten powstaje w sąsiedztwie starego mostu kolejowego na Południu. Będzie służył pieszym i rowerzystom, poprowadzimy nim także Potok Malczewski. Nie ma on jednak wpływu na ruch kołowy.

Formalne zakończenie robót na obwodnicy oznacza rozpoczęcie sukcesywnych odbiorów technicznych. Będzie w nie zaangażowanych dużo instytucji. W przypadku pierwszych trzech i odcinka czwartego etapu decyzja o dopuszczeniu trasy do użytkowania będzie zależeć od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu. W przypadku etapu piątego, biegnącego już poza granicami Radomia - od Starostwa Powiatowego. O formalnym dopuszczeniu do użytkowania ronda turbinowego u zbiegu obwodnicy z krajową trasą nr 7 będzie decydował Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W odbiór muszą być zaangażowane ponadto Polskie Koleje Państwowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a także Państwowa Straż Pożarna oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Przewidujemy, iż najszybciej kierowcy będą mogli przejechać przez dwa pierwsze etapy obwodnicy południowej oraz przez przecinający tę trasę na dawnych łąkach za kościołem na Prędocinku czwarty etap nowego przedłużenia ulicy Młodzianowskiej. Odbiór końcowy wspomnianego przedłużenia będzie prowadzony włącznie z odbiorami obwodnicy.

Umowę na budowę obwodnicy południowej Radomia podpisaliśmy 1 lutego 2012 roku. Generalnym wykonawcą całej inwestycji jest konsorcjum, którego liderem jest kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart. W skład tegoż konsorcjum wchodzą: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Trakt, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź oraz Budromost Starachowice. Pierwotna umowa zakładała zakończenie robót w ciągu trzydziestu jeden miesięcy - do 31 sierpnia 2014 roku. Aneks podpisany pod koniec tegorocznych wakacji, ze względu na niezawinione przez wykonawcę powody opóźnienia, sprecyzował, że ta inwestycja będzie prowadzona do 30 listopada 2014 roku.

Wartość zamówienia według umowy to 154 miliony 421 tysięcy 754 złote. Wraz z wykupami gruntów i zleconymi już podczas inwestycji pracami dodatkowymi koszt budowy obwodnicy południowej wyniesie około 204 milionów złotych. Inwestycja jest na liście projektów kluczowych na Mazowszu - i dzięki temu otrzymaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013) dofinansowanie w wysokości 71 milionów 225 tysięcy złotych. W roku 2012 miasto otrzymało też dużą kwotę z subwencji drogowej. Dofinansowanie z budżetu państwa do inwestycji wyniosło około 29 milionów złotych.

 


Film został zrealizowany przez firmę ARJ Multimedia - na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

.

Zdjęcie - konferencja na nowym wiadukcie
Konferencja na nowym wiadukcie.
Zdjęcie - dziennikarzy woził autobus miejski
Dziennikarzy woził autobus miejski.
Zdjęcie - konferencja na kładce dla pieszych
Konferencja na kładce dla pieszych.
Zdjęcie - porównanie stanu prac - część 1
Porównanie stanu prac - część 1.
Zdjęcie - porównanie stanu prac - część 2
Porównanie stanu prac - część 2.
Zdjęcie - porównanie stanu prac - część 3
Porównanie stanu prac - część 3.
Zdjęcie - porównanie stanu prac - część 4
Porównanie stanu prac - część 4.
Zdjęcie - porównanie stanu prac - część 5
Porównanie stanu prac - część 5.
Zdjęcie - porównanie stanu prac - część 6
Porównanie stanu prac - część 6.

  5.11.2014: budowa kładki i asfalt na jezdni, czyli co nowego na obwodnicy


Kładka dla pieszych nad południową obwodnicą Radomia jest już niemal gotowa. Niemal, bo jeszcze trwają na niej ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Każdy, kto jednak był już w pobliżu, osobiście mógł przekonać się, ile zmieniło się tam przez ostatni miesiąc. Ale nie tylko w tym miejscu. Przedstawiamy kolejną fotorelację z tej budowy.

Jeszcze na początku października przedstawialiśmy fotografie z budowy wspomnianej kładki, na których było widać między innymi fragment gotowej górnej płyty konstrukcji oraz najazd od strony ulicy Armii Krajowej (zobacz zdjęcie). Kilka dni później w jednej z gazet zarzucono nam, że celowo pokazaliśmy tylko tę stronę kładki, bo drugi najazd (od strony ulicy Witkacego) wciąż był jeszcze budowany. Określono to słowami "prawda czasu - prawda MZDiK". W tym miejscu musimy trochę popolemizować, ponieważ absolutnie nie zamierzaliśmy tu niczego ukrywać. W każdej naszej fotorelacji prezentujemy zdjęcia tylko wybranych elementów infrastruktury obwodnicy (najczęściej tych, gdzie coś znacznie zmieniło się od czasu poprzedniego artykułu). A w tym przypadku tak się akurat składa, że dwie fotografie budowy najazdu od strony Malczewa pokazywaliśmy ledwie kilkanaście dni wcześniej (zobacz: zdjęcie 1 i zdjęcie 2).

Tak czy inaczej, przez ostatni miesiąc kładka została już praktycznie doprowadzona do stanu używalności. Obydwie pochylnie są już gotowe, zainstalowano również zielone barierki oraz schody wraz z poręczami. Obecnie kończy się układanie betonowej kostki na połączeniach ulic Armii Ludowej i Witkacego ze schodami oraz obydwoma najazdami. Konstrukcja jest zatem niemal gotowa do przyjęcia pieszych i rowerzystów, ale dopóki jeszcze trwają na niej roboty wykończeniowe oraz porządkowe, prosimy przechodniów o korzystanie z tymczasowego przejścia przez obwodnicę. Przewidujemy, że wszyscy użytkownicy będą mogli oficjalnie skorzystać z nowej kładki najpóźniej za kilkanaście dni.

Na Południu w ostatnich dniach była układana już ostatnia warstwa nawierzchni bitumicznej na obu jezdniach nowej trasy. Pobliskie skarpy zostały zabezpieczone przed ewentualnym osuwaniem się ziemi po deszczach. W tym rejonie najbardziej zaawansowane prace trwają teraz przy budowie fragmentu przyszłej trasy N-S od wiaduktu obok torów kolejowych do powstającego przedłużenia ulicy Czarnoleskiej. Będzie to jeden z wjazdów na obwodnicę południową. Drugim wjazdem będzie rondo na skrzyżowaniu z ulicą Wierzbicką. Przed około miesiącem pokazywaliśmy, że jest ono gotowe w połowie. Gazeta wytknęła nam, że pokazaliśmy właśnie tylko tę połówkę, a nie drugą. Wyjaśniamy zatem: od zachodniej strony nie było jeszcze nic do pokazania, więc zaprezentowaliśmy tylko to, co już było wtedy zrobione. Obecnie rondo jest już gotowe praktycznie w całości, dlatego wkrótce kierowcy będą mogli z niego w pełni korzystać.

Nie do poznania zmieniły się okolice ulic Warsztatowej, Potkanowskiej i Żelaznej. Wytyczone zostały tam docelowe przebiegi poszczególnych jezdni, w tym między innymi nowy wlot ulicy Potkanowskiej. Jeszcze nie wszędzie została położona ostatnia warstwa masy bitumicznej, lecz roboty z tym związane ciągle trwają. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłego dojazdu do okolicznych firm (na Potkanowie działa również jednostka straży pożarnej), trzeba prowadzić wszystkie działania "pod ruchem". Z tego powodu kierowcy jeszcze przez jakiś czas muszą liczyć się tam z utrudnieniami. Gdy jednak przy ulicy Warsztatowej będzie w całości otwarte nowe rondo, trzeba będzie pamiętać o tym, że na obwodnicę lub do ulicy Potkanowskiej zjeżdżamy w prawo, a do ulicy Żelaznej prowadzi oddzielny zjazd.

Na innych odcinkach obwodnicy w większości gotowe jest już wszystko - włącznie z oznakowaniem poziomym oraz pionowym. Jak już wcześniej wielokrotnie informowaliśmy, poszczególne fragmenty nowej trasy będziemy oddawali etapami, o czym uprzednio poinformujemy w naszych komunikatach. Przed dopuszczeniem gotowych jezdni dla aut konieczne jest jednak przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów, co oczywiście także musi trochę potrwać.

.

Zdjęcie - jezdnie zostały już oznakowane
Jezdnie zostały już oznakowane.
Zdjęcie - prace wykończeniowe na kładce
Prace wykończeniowe na kładce.
Zdjęcie - na obiekcie są bariery ochronne
Na obiekcie są bariery ochronne.
Zdjęcie - przedłużenie ulicy Czarnoleskiej
Przedłużenie ulicy Czarnoleskiej.
Zdjęcie - odcinek Żelaznej na Potkanowie
Odcinek Żelaznej na Potkanowie.
Zdjęcie - nowe skrzyżowanie z ulicą Stalową
Nowe skrzyżowanie z ulicą Stalową.

 1.10.2014: nowe ronda oraz schody do kładki, czyli obwodnica na finiszu


Na południowej obwodnicy Radomia zostało coraz mniej do zrobienia. Intensywne roboty trwają przez cały czas na kładce dla pieszych pomiędzy ulicami Armii Ludowej a Witkacego. Na skrzyżowaniu z ulicą Wierzbicką powstała już część nowego ronda, a na trzecim etapie tej inwestycji wykonawca stopniowo nadrabia dotychczasowe opóźnienie.

Praktycznie zakończył się już montaż ekranów akustycznych w okolicach osiedla Ustronie, ulic Witkacego i Pola, na wiadukcie nad budowanym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej, na Potkanowie, a także poza miastem: w Kosowie. Początkowe obawy części mieszkańców, że wszystkie ekrany będą betonowe, okazały się niepotrzebne. Tam, gdzie konstrukcje mogłyby ograniczać dostęp naturalnego światła do pobliskich obiektów, zostały zainstalowane elementy przezroczyste. Wszędzie tam, gdzie budynki stoją w większej odległości od drogi lub gdzie pomiędzy nimi a ekranami znajdują się jeszcze na przykład tak zwane drogi odbarczające, projektanci przewidzieli instalację nieprzezroczystych płyt. Nie wszędzie będą one jednak szare. Na Ustroniu tyły ekranów będą pomalowane podobnie jak okoliczne bloki.

Spod pochylni prowadzącej do kładki od strony ulicy Armii Ludowej zostały już zdemontowane rusztowania. Obecnie roboty koncentrują się na górze tej konstrukcji. Bliźniaczy najazd od strony Malczewa, odbudowywany po rozebraniu poprzedniego (na koszt projektanta), także szybko nabiera kształtów. Niezależnie od tego rozpoczął się już montaż schodów prowadzących na kładkę. Są to gotowe konstrukcje, które wystarczy teraz tylko odpowiednio zamocować.

Na całym pierwszym i sporej części drugiego etapu południowej obwodnicy Radomia jest już oznakowanie poziome i wszystkie inne elementy infrastruktury drogowej. Do końca brakuje już zatem naprawdę niewiele, o czym radomianie mogą zresztą przekonać się sami, obserwując nową trasę w okolicach Ustronia, Prędocinka, Malczewa oraz Godowa.

W pobliżu wiaduktu na ulicy Wiejskiej nie ma już problemów z ziemią obsuwającą się ze stromej skarpy na jezdnię po każdych większych opadach deszczu. Wykonawca ułożył tam już odpowiednie zabezpieczenia. Kilkaset metrów dalej robotnicy pracują przy budowie drogi dojazdowej do nowego wiaduktu, która zapewni połączenie z ulicą Czarnoleską. Pozostałe elementy dużego węzła drogowego w sąsiedztwie ulicy Sycyńskiej na Południu są już praktycznie gotowe.

Jak już informowaliśmy, najwięcej do zrobienia pozostało na trzecim etapie trasy - między Południem a Potkanowem. Ale i tutaj wykonawca stara się nadrobić dotychczasowe opóźnienie. Gotowa jest już połowa nowego ronda u zbiegu obwodnicy z ulicą Wierzbicką. Trwają prace przy budowie drugiej części skrzyżowania, a w tym czasie ruch pojazdów odbywa się tam wahadłowo, przy pomocy tymczasowej sygnalizacji. Między tym miejscem i kolejnym nowym rondem (przy ulicy Warsztatowej, w sąsiedztwie firmy ITM) układane są obecnie krawężniki oraz podbudowa przyszłej jezdni.

Na piątym etapie, przebiegającym przez teren gminy Kowala, trwają już tylko roboty wykończeniowe. Dla kierowców istotną informacją będzie zapewne to, że przed kilkoma dniami dla ruchu pojazdów zostało udostępnione całe rondo turbinowe u zbiegu obwodnicy z trasą E77. Trzeba się przyzwyczajać - taka organizacja ruchu zostanie tam na stałe.

.

Zdjęcie - nowe schody przed montażem
Nowe schody przed montażem.
Zdjęcie - trwają prace przy budowie kładki
Trwają prace przy budowie kładki.
Zdjęcie - pomalowane ekrany na Ustroniu
Pomalowane ekrany na Ustroniu.
Zdjęcie - zabezpieczenie przed osuwaniem
Zabezpieczenie przed osuwaniem.
Zdjęcie - roboty na wiadukcie na Południu
Roboty na wiadukcie na Południu.
Zdjęcie - montaż elementów wykończenia
Montaż elementów wykończenia.
Zdjęcie - przejazd pod torami kolejowymi
Przejazd pod torami kolejowymi.
Zdjęcie - budowa trzeciego etapu zadania
Budowa trzeciego etapu zadania.
Zdjęcie - rondo u zbiegu z ulicą Wierzbicką
Rondo u zbiegu z ulicą Wierzbicką.

_16.09.2014: coraz bliżej do oddania kolejnych etapów obwodnicy południowej


Spora część południowej obwodnicy Radomia jest już praktycznie gotowa do użytku. Mostowcy wkrótce zakończą budowę kładki dla pieszych na Prędocinku, nabiera też kształtu rondo u zbiegu z Wierzbicką, a drogowcy montują ostatnie ekrany akustyczne oraz znaki drogowe. Największa inwestycja drogowa Radomia zmierza już ku finiszowi.

Na pierwszych dwóch etapach obwodnicy, czyli między aleją Grzecznarowskiego a linią kolejową na Południu, są już zamontowane praktycznie wszystkie przewidziane w projekcie ekrany akustyczne. Jest też gotowe oświetlenie oraz oznakowanie. Na tym odcinku poważniejsze roboty trwają jeszcze tylko w dwóch miejscach: przy kładce dla pieszych oraz na nowym przedłużeniu Młodzianowskiej, które przetnie obwodnicę na granicy Prędocinka, Malczewa i Godowa. Żeby przekonać się, ile tam już zostało zrobione, wystarczy pojechać na miejsce lub obejrzeć nasze poniższe zdjęcia.

Kładka dla pieszych na wysokości ulicy Witkacego jest gotowa w 80 procentach. Budowa płyty głównej tej przeprawy skończyła się kilka miesięcy temu. Pochylnia po stronie Prędocinka, z której będą korzystali niepełnosprawni, osoby z wózkami i rowerzyści, także już powstała. Prace koncentrują się obecnie przy odtwarzaniu drugiej pochylni, która po zbudowaniu okazała się niestabilna i którą trzeba było rozebrać. Szalunki i zbrojenia pod nowy pomost są już ułożone, wkrótce rozpocznie się betonowanie. Przypomnijmy, że całe koszty budowy nowej pochylni pokryje firma projektowa, która przyznała się do popełnienia błędu i opracowała odpowiedni program naprawczy. Na razie mieszkańcy Idalina i Malczewa zdążający w kierunku pętli autobusowej na Prędocinku przechodzą dołem - przez jezdnie obwodnicy. Gdy kładka nad nową trasą będzie gotowa, skierujemy ruch pieszy na nią, natomiast obwodnicą będą jeździć samochody.

Jezdnie ostatniego etapu nowego przedłużenia Młodzianowskiej też są już prawie gotowe. Prace przy budowie trasy rozpoczęliśmy od końca, aby w momencie otwarcia drugiego etapu obwodnicy można było bez problemu wjechać na nową arterię zarówno od strony Malczewa i Godowa, jak i od strony Młodzianowa i Prędocinka. Na tym przedłużeniu Młodzianowskiej, biegnącym od Godowskiej do Armii Ludowej, brakuje jedynie warstwy ścieralnej oraz oznakowania.

Roboty drogowe trwają również na trzecim etapie obwodnicy. Wokoło ronda u zbiegu z Wierzbicką są już ustawione krawężniki, jego nawierzchnia jest już wyłożona kruszywem, a niebawem rozpocznie się układanie pierwszej warstwy betonu asfaltowego. Przed tym rondem i tuż za nim brakuje jedynie kilkuset metrów jezdni. To ostatni odcinek nowej trasy, który mają wybudować drogowcy. Pozostałe ponad trzynaście kilometrów obwodnicy jest już niemalże gotowe.

Na czwartym etapie - czyli wzdłuż ulicy Żelaznej na Potkanowie - trwa jeszcze montaż ostatnich elementów ekranów akustycznych. Kilkadziesiąt metrów dalej, przy bocznicy kolejowej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ze Stalową, zakończyło się natomiast układanie warstwy ścieralnej masy bitumicznej. Poziom jezdni będzie tam dostosowany do wysokości torów. Przebieg samej obwodnicy na tym odcinku nie zmienił się. Wspomniana bocznica połączy okoliczne tereny przeznaczone pod duże inwestycje przemysłowe z linią kolejową prowadzącą do Tomaszowa Mazowieckiego.

Ostatni, piąty etap obwodnicy południowej, poprowadzony już poza granicami miasta jest przygotowany do odbioru. Zdaniem wielu osób to najładniejszy odcinek nowej trasy, otoczony z obu stron gęstym lasem. Będzie on połączony z drogą krajową E77 dużym rondem turbinowym, zaprojektowanym w taki sposób, aby zmniejszyć do minimum ryzyko ewentualnych kolizji. Na części tego ronda od miesiąca odbywa się już ruch aut. Korzystają z niego kierowcy jadący z południa kraju w kierunku Warszawy. Kierowcy zmierzający w kierunku przeciwnym wciąż korzystają jeszcze z drogi odbarczającej, którą zbudowaliśmy na wysokości ronda (po zachodniej stronie "siódemki"), ale wkrótce to się zmieni. Fragment drogi krajowej przy rondzie już został gruntownie przebudowany, drogowcy zaczęli na nim montować nowe oznakowanie i lada dzień zostanie tam przywrócona stała organizacja ruchu. Droga obarczająca, zbudowana na czas objazdów, zostanie doprowadzona do pobliskiej wsi (położonej obok linii kolejowej) i będzie służyła jej mieszkańcom.

Jak już informowaliśmy, zgodnie z aneksem do umowy podpisanym z wykonawcą obwodnicy południowej, prace przy budowie mają się zakończyć do 30 listopada 2014 roku. Nowa trasa będzie oddawana do użytkowania odcinkami - w miarę postępu robót. Największy stopień zaawansowania jest na etapach: pierwszym (od alei Grzecznarowskiego do Witkacego) i piątym (od drogi prowadzącej z Radomia do Kowali aż do trasy krajowej E77). Z tych etapów obwodnicy południowej kierowcy będą mogli korzystać najwcześniej. Nieco później oddamy do użytkowania etapy drugi (od ulicy Witkacego do linii kolejowej Warszawa-Kraków) i czwarty (od Potkanowskiej do drogi Radom-Kowala). A najwięcej do zrobienia zostało natomiast na trzecim etapie (od torów do Potkanowskiej) - ten odcinek oddamy do ruchu najpóźniej.

.

Zdjęcie - jezdnie już gotowe do odbioru
Jezdnie już gotowe do odbioru.
Zdjęcie - zjazd w stronę ulicy Witkacego
Zjazd w stronę ulicy Witkacego.
Zdjęcie - prace przy budowie nowej kładki
Prace przy budowie nowej kładki.
Zdjęcie - budowa podjazdu do nowej kładki
Budowa podjazdu do nowej kładki.
Zdjęcie - piesi chodzą na razie przez trasę
Piesi chodzą na razie przez trasę.
Zdjęcie - oznakowanie pionowe i poziome
Oznakowanie pionowe i poziome.
Zdjęcie - ekrany akustyczne na Malczewie
Ekrany akustyczne na Malczewie.
Zdjęcie - część ekranów jest przezroczysta
Część ekranów jest przezroczysta.
Zdjęcie - ustawianie ekranów przy Żelaznej
Ustawianie ekranów przy Żelaznej.
Zdjęcie - gotowa jezdnia na Potkanowie
Gotowa jezdnia na Potkanowie.
Zdjęcie - przejazd kolejowy przez Żelazną
Przejazd kolejowy przez Żelazną.
Zdjęcie - odcinek obwodnicy w Kosowie
Odcinek obwodnicy w Kosowie.

__29.08.2014: obwodnica południowa będzie oddawana do eksploatacji etapami

28 sierpnia podpisaliśmy z wykonawcą budowy południowej obwodnicy Radomia aneks do umowy dotyczący tej inwestycji. Zgodnie z tym dokumentem termin zakończenia wszystkich robót minie 30 listopada 2014 roku. Na to przesunięcie wpływ miały między innymi problemy niezawinione przez wykonawcę - w tym warunki atmosferyczne.

Uzgodnienia dotyczące treści i warunków aneksu prowadziliśmy z liderem konsorcjum budującego nową trasę, czyli kieleckim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Fart. Szczegółowo przeanalizowaliśmy wszystkie zawinione oraz niezawinione przez wykonawcę powody opóźnień. Przedstawiciele konsorcjum wnioskowali o wydłużenie robót przy budowie obwodnicy aż o 270 dni, czyli do końca maja 2015 roku. W naszej ocenie - biorąc pod uwagę niezawinione przez wykonawcę powody opóźnienia - na zakończenie robót potrzeba dodatkowo 90 dni (czyli do końca listopada).

Jest kilka istotnych powodów, dla których zdecydowaliśmy się na podpisanie aneksu. Jak niedawno informowaliśmy, niesprzyjająca pogoda uniemożliwiła prawidłowe prowadzenie budowy przepustu pod linią kolejową numer 8 u zbiegu drugiego oraz trzeciego etapu nowej arterii. Ulewne deszcze spowodowały zalanie konstrukcji. Dokończenie budowy potrwa teraz co najmniej dwa miesiące. Przepust w sąsiedztwie dawnego mostu na Południu będzie służył pieszym i rowerzystom, popłynie nim także Potok Malczewski, którego koryto w związku z budową trasy zostało przesunięte.

Niezawinionym przez wykonawcę powodem opóźnienia są także niezinwentaryzowane sieci podziemne, na które co rusz natrafiali robotnicy. Zdarzało się to w czasie budowy obwodnicy wielokrotnie i prawie za każdym razem mieliśmy duże problemy z ustaleniem właścicieli sieci. Ostatni taki przypadek miał miejsce w rejonie ronda powstającego przy połączeniu obwodnicy i ulicy Warsztatowej. Wykonawca odkrył tam nieoznakowane sieci światłowodowe (ułożone po zaprojektowaniu trasy i wciąż niezinwentaryzowane), które kolidują z przebiegiem naszych instalacji. Wymagają one teraz przełożenia. Poszukujemy właściciela tych kabli - prawdopodobnie jednego z operatorów telekomunikacyjnych.

Powodem podpisania aneksu była również konieczność zmiany decyzji środowiskowej, którą należało dostosować do nowych wymogów tłumienia hałasu. Ta zmiana pozwoli nam jednak na ograniczenie liczby ekranów akustycznych na niektórych odcinkach nowej trasy. Wykonawca czekał także na opracowanie dokumentacji zamiennej dla fragmentu czwartego etapu obwodnicy w rejonie ulicy Stalowej. Dokumentacja ta zakłada zachowanie istniejącej tam bocznicy kolejowej i dostosowanie poziomu ulicy do wysokości torów. Przebieg samej obwodnicy w tym miejscu nie zmienił się.

I wreszcie ostatnim, niezawinionym przez wykonawcę powodem opóźnienia robót, dającym podstawę do wydłużenia terminu prac, było opracowanie i wdrażanie programu naprawczego dotyczącego kładki dla pieszych nad obwodnicą, budowanej koło ulicy Witkacego. Jak już informowaliśmy, w trakcie wznoszenia pochylni dla osób niepełnosprawnych okazało się, iż nie jest ona wystarczająco stabilna. Koszty budowy zupełnie nowego podjazdu pokryje w całości firma projektowa, która przyznała się do popełnienia błędu i opracowała stosowny program naprawczy. Niestabilna część została rozebrana na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku. Teraz wykonawca układa szalunki pod nowy pomost.

Jednym z najważniejszych postanowień aneksu do umowy na budowę południowej obwodnicy miasta jest decyzja o oddawaniu do użytkowania nowej trasy odcinkami, w miarę postępu robót. Największy stopień zaawansowania prac jest na etapach pierwszym (od alei Grzecznarowskiego do Witkacego) i piątym (od drogi prowadzącej z Radomia do Kowali do trasy E77 w Kosowie). Z tych etapów obwodnicy południowej kierowcy będą mogli korzystać najwcześniej. Nieco później oddamy do użytkowania etap drugi (od ulicy Witkacego do linii kolejowej Warszawa-Kraków) i czwarty (od Potkanowskiej do drogi Radom-Kowala). Najwięcej prac do zrealizowania pozostało natomiast na etapie trzecim, czyli środkowym (od linii kolejowej numer 8 do ulicy Potkanowskiej) - ten odcinek udostępnimy dla ruchu najpóźniej.

Budowa obwodnicy południowej to nasza największa oraz najważniejsza inwestycja drogowa. Po raz pierwszy od lat powstaje w Radomiu zupełnie nowa trasa. Ponad 13-kilometrowa obwodnica połączy dwie drogi krajowe, czyli 7 i 12. Umożliwi nam to wyprowadzenie części ruchu tranzytowego z centralnych, silnie zurbanizowanych rejonów miasta i skierowanie go skrótem przez południe Radomia. Obwodnica usprawni też znacząco komunikację pomiędzy kilkoma południowymi dzielnicami miasta. Powstające natomiast całkowicie nowe przedłużenie ulicy Młodzianowskiej połączy obwodnicę południową z istniejącą obwodnicą śródmiejską. Oba te projekty drogowe są ze sobą mocno powiązane.

Umowę na budowę obwodnicy podpisaliśmy 1 lutego 2012 roku. Generalny wykonawca tej inwestycji to konsorcjum, którego liderem jest kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart. W skład tego konsorcjum wchodzą także Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Trakt, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź oraz firma Budromost Starachowice. Pierwotna umowa zakładała zakończenie robót w ciągu 31 miesięcy - do 31 sierpnia 2014.

Wartość zamówienia według umowy to 154 miliony 421 tysięcy 754 złote. Inwestycja znalazła się na liście projektów kluczowych na Mazowszu - i dzięki temu otrzymaliśmy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dofinansowanie - było to 71 milionów 225 tysięcy złotych. W roku 2012 nasze miasto otrzymało również dużą kwotę z subwencji drogowej. Z kolei dofinansowanie z budżetu państwa do tej niezmiernie ważnej dla Radomia inwestycji wyniosło 29 milionów złotych.

 22.08.2014: na przełomie sierpnia i września będzie otwarty wiadukt na Wiejskiej


Trwają zaawansowane prace na budowie dojazdów do kładki dla pieszych nad obwodnicą południową. W przyszłym tygodniu odbędzie się wizja lokalna na wiadukcie u zbiegu Wiejskiej i Godowskiej z udziałem przedstawicieli nadzoru budowlanego. Przygotowujemy aneks do umowy, dający podstawę do wydłużenia terminu zakończenia inwestycji.

Wdrażanie programu naprawczego dotyczącego kładki dla pieszych powstającej pomiędzy ulicami Witkacego i Armii Ludowej rozpoczęło się w pierwszej połowie lipca. Gotowa jest już betonowa płyta pochylni od strony Prędocinka, a podjazd po stronie Witkacego został rozebrany. Wykonawca lada dzień przystąpi do układania szalunków pod nowy pomost. Mostowcy z firmy Mosty-Łódź mają świadomość, jak ważne jest szybkie ukończenie tych robót, więc pracują nieprzerwanie na trzy zmiany. Tempo prac przy kładce jest imponujące. Jak już informowaliśmy, podczas wznoszenia pochylni po stronie ulicy Witkacego okazało się, że nie jest ona, niestety, odpowiednio stabilna. Teraz koszty budowy nowego dojazdu pokryje w całości firma projektowa, która przyznała się do popełnienia błędu i opracowała stosowny program naprawczy. Zakończenie prac na kładce umożliwi nam dopuszczenie do użytkowania już całego pierwszego etapu południowej obwodnicy miasta, a pieszym zapewni możliwość łatwego przejścia na drugą stronę nowej trasy.

26 sierpnia (we wtorek) na wiadukcie u zbiegu ulic Wiejskiej i Godowskiej odbędzie się wizja w terenie. Poza naszymi inspektorami wezmą w niej też udział przedstawiciele nadzoru budowlanego. Wizja umożliwi nam uzyskanie decyzji nadzoru o dopuszczeniu do użytkowania tej przeprawy. Jej odbiór techniczny odbył się na przełomie lipca i sierpnia.

Praca wre też w rejonie nowego wiaduktu u zbiegu obwodnicy z powstającym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej. Tak się złożyło, że budowę tego odcinka obwodnicy oraz Młodzianowskiej prowadzi ta sama firma, czyli Budromost Starachowice. Tutaj również tempo robót jest niezwykle szybkie, a współpraca z tym wykonawcą układa się bardzo dobrze. U zbiegu Armii Ludowej z przyszłą jezdnią nowej Młodzianowskiej trwa przekładanie sieci podziemnych. Na całym czwartym etapie nowego przedłużenia Młodzianowskiej, czyli od ulicy Godowskiej aż do Armii Ludowej, są już ułożone warstwy wyrównawcze asfaltu. Ten włączeniowy odcinek będzie gotowy za kilka tygodni, co oznacza, że od strony Prędocinka i od strony Godowa będzie można wkrótce bez problemów wjechać na obwodnicę. Sam wiadukt u zbiegu obydwu tras jest praktycznie gotowy, trwają tam tylko ostatnie prace wykończeniowe (w tym montaż barier).

Wstrzymane zostały natomiast roboty przy budowie przepustu pod torami kolejowymi - u zbiegu drugiego i trzeciego etapu obwodnicy, w sąsiedztwie węzła drogowego na Południu oraz projektowanego pierwszego odcinka trasy N-S. Ulewne deszcze spowodowały podmycie i wypłukanie gruntu w skarpie pod torami. Odsłonięte zostały między innymi kable służące do sterowania ruchem kolejowym. To ewidentna wina wykonawcy, który nie zabezpieczył odpowiednio nasypu kolejowego. Prace przy budowie przepustu nie zostaną wznowione, dopóki nie zostanie zakończony program naprawczy, a grunt nie będzie osuszony. Szacujemy, że samo dokończenie budowy przepustu zajmie potem około 60 dni. Przepust ten będzie służył pieszym i rowerzystom, poprowadzimy nim także Potok Malczewski, którego koryto w związku z budową trasy zostało skorygowane i przesunięte nieco na północ od obwodnicy. Budowa przepustu polega na wciskaniu w wysoki nasyp pod torami kolejowymi jego betonowych elementów. Służą do tego potężne siłowniki.

Kończy się także usuwanie usterek w wykonaniu nasypu prowadzącego do wiaduktu na Południu, w sąsiedztwie linii kolejowej. Usterki te stwierdziliśmy po czerwcowych opadach deszczu i zobowiązaliśmy wykonawcę do ich usunięcia.

Ulewy utrudniły prace na trzecim etapie południowej obwodnicy miasta, w rejonie przyszłego ronda u zbiegu z ulicą Wierzbicką. Roboty planowane tam na ostatnie dni przesunęliśmy na przyszły tydzień. Drogowcy z przedsiębiorstwa Fart nieprawidłowo ułożyli stabilizację pod przyszłe jezdnie i zobowiązaliśmy ich do zrobienia tego jeszcze raz. Grunt jest jednak na razie tak mocno nasiąknięty wodą, że ułożenie nowej stabilizacji jest do odwołania niemożliwe. W tym przypadku winę też ponosi firma Fart, której przedstawicielom kilkakrotnie zwracaliśmy wcześniej uwagę, że powinni przyspieszyć roboty przy budowie tego ronda, ponieważ zmienna pogoda może mocno utrudnić planowane zadania.

W rejonie ronda powstającego u zbiegu obwodnicy i ulicy Warsztatowej (na czwartym etapie całej trasy) wykonawca odkrył niezinwentaryzowane sieci światłowodowe, które kolidują z przebiegiem naszych instalacji, a zatem wymagają natychmiastowego przełożenia. Poszukujemy obecnie właścicieli tych światłowodów. Należą one prawdopodobnie do jednego z operatorów telekomunikacyjnych. Reszta odcinków etapu czwartego i piątego jest już praktycznie gotowa. Odpowiedzialna za ich budowę była firma Trakt. Kończy się przebudowa fragmentu drogi krajowej E77 na wysokości ronda turbinowego, u zbiegu z ostatnim odcinkiem obwodnicy. Połączenie obu tych tras też wkrótce będzie gotowe.

Informujemy ponadto, że uzgadniamy obecnie z liderem konsorcjum - czyli firmą Fart - aneks do umowy na budowę obwodnicy południowej, uwzględniający wszelkie zawinione i niezawinione przez wykonawcę powody opóźnień oraz dający podstawę do wydłużenia terminu zakończenia inwestycji. O szczegółach poinformujemy pod koniec sierpnia.
 1.08.2014: na obwodnicy południowej trwają następne intensywne prace


Wkrótce gotowe będzie połączenie południowej obwodnicy Radomia z trasą E77. Intensywne roboty mostowe trwają obecnie przy kładce dla pieszych w rejonie ulicy Witkacego. Przy kilku fragmentach nowej arterii drogowcy montują ponadto ekrany akustyczne, ochraniające przed hałasem. Przedstawiamy kolejną relację z placu budowy obwodnicy.

Rondo turbinowe wybudowane u zbiegu obwodnicy z krajową "siódemką" budzi u kierowców spore zaciekawienie. Na centralnej wyspie znajduje się bowiem spory zbiornik retencyjny, widoczny dobrze z pobliskiego wiaduktu nad torami kolejowymi. Dookoła zostały już zamontowane bariery energochłonne. Od kilkunastu dni trwa gruntowna przebudowa trasy E77 na wysokości ronda. Z ruchu wyłączony został z tego powodu wschodni pas drogi. Nasz wykonawca zerwał stamtąd starą nawierzchnię, ułożył podbudowę i wkrótce przystąpi do układania masy bitumicznej. Jednocześnie przy drodze zjazdowej z wiaduktu, którą docelowo wszystkie pojazdy jadące od strony Krakowa będą dojeżdżać do ronda, trwa montaż ekranów akustycznych. Ruch na "siódemce" w stronę Radomia odbywa się obecnie nieprzebudowanym jeszcze pasem, natomiast jadący w kierunku Krakowa są kierowani na drogę odbarczającą, którą wybudowaliśmy po zachodniej stronie trasy. Na początku sierpnia nasz wykonawca przejdzie z robotami na drugi pas "siódemki" i wtedy kierowcy jadący w stronę Radomia będą już korzystali z jezdni biegnącej wokół ronda. Ruch na południe kraju będzie odbywał się bez zmian - aż do zakończenia robót. Prosimy o zachowywanie szczególnej ostrożności w tych okolicach!

Kilka kilometrów dalej, w rejonie projektowanego ronda u zbiegu z ulicą Wierzbicką trwają intensywne roboty ziemne, mocno zaawansowane są również prace przy budowie ronda na ulicy Warsztatowej (wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu). Z okien wieżowców osiedla Południe widać wyraźnie gotowe jezdnie trzeciego etapu obwodnicy i cały węzeł drogowy w rejonie ulicy Sycyńskiej oraz projektowanego pierwszego etapu trasy N-S. Nadal trwa budowa przepustu pod pobliskimi torami kolejowymi. Będzie on służył pieszym i rowerzystom, poprowadzimy nim także Potok Malczewski, którego koryto w związku z budową zostało skorygowane i przesunięte kawałek na północ od obwodnicy. Betonowe elementy przepustu są za pomocą potężnych siłowników powoli wciskane w nasyp pod torami kolejowymi. Roboty utrudniają co prawda padające co kilka dni deszcze, ale budowa tego przepustu przebiega zgodnie z planem.

Na odcinku między pętlą autobusową na Prędocinku i wiaduktem u zbiegu z budowanym nowym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej rozpoczęło się układanie ścieralnej warstwy asfaltu. 31 lipca ekipę z rozściełaczem masy można było zobaczyć na jezdni od strony osiedla Prędocinek. Później masa będzie układana także na jezdni od strony Malczewa.

Kilkanaście dni temu rozpoczęło się wdrażanie programu naprawczego dotyczącego kładki dla pieszych w pobliżu ulicy Witkacego. Mostowcy pracują obecnie przy budowie pochylni od strony ulicy Armii Ludowej. Gotowe są już wszystkie podpory, kończy się układanie szalunków pod pomost. Z kolei po odpowiednim zabezpieczeniu pochylni wybudowanej niedawno od strony Malczewa wykonawca przystąpił do jej demontażu. Pochylnia jest cięta piłą diamentową. Później będzie rozbierana. Jak już informowaliśmy, w trakcie budowy okazało się, że pochylnia nie jest odpowiednio stabilna. Koszty budowy nowego podjazdu pokryje firma projektowa, która przyznała się do popełnienia błędu i opracowała stosowny program naprawczy. Jego wdrożenie może jednak spowodować wydłużenie robót na obwodnicy o miesiąc.

Na odcinku obwodnicy pomiędzy aleją Grzecznarowskiego oraz ulicą Wyścigową jeden z podwykonawców instaluje betonowe płyty ekranów akustycznych. Od strony zabudowań będą one jeszcze dodatkowo pomalowane. Podobne roboty trwają także na wiadukcie nad rondem u zbiegu z budowanym obecnie przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej.

.

Zdjęcie - przebudowa fragmentu trasy E77
Przebudowa fragmentu trasy E77.
Zdjęcie - budowa przepustu przy Żelaznej
Budowa przepustu przy Żelaznej.
Zdjęcie - roboty ziemne na Potkanowie
Roboty ziemne na Potkanowie.
Zdjęcie - montaż ekranów w rejonie Ustronia
Montaż ekranów w rejonie Ustronia.
Zdjęcie - nowe przedłużenie Młodzianowskiej
Nowe przedłużenie Młodzianowskiej.
Zdjęcie - instalacja ekranów na wiadukcie
Instalacja ekranów na wiadukcie.
Zdjęcie - układanie ostatniej warstwy asfaltu
Układanie ostatniej warstwy asfaltu.
Zdjęcie - posypywanie masy kruszywem
Posypywanie masy kruszywem.
Zdjęcie - roboty przy asfaltowaniu jezdni
Roboty przy asfaltowaniu jezdni.
Zdjęcie - budowa kładki w rejonie Prędocinka
Budowa kładki w rejonie Prędocinka.
Zdjęcie - cięcie konstrukcji piłą diamentową
Cięcie konstrukcji piłą diamentową.
Zdjęcie - piła pracuje na pełnych obrotach
Piła pracuje na pełnych obrotach.

.


__

1.07.2014: bariery, ekrany i wykopy, czyli budowa obwodnicy południowej

Jeszcze tylko dwa krótkie odcinki południowej obwodnicy Radomia nie mają utwardzonej nawierzchni. Trwają na nich jednak zaawansowane prace ziemne, więc ułożenie tam podbudowy i masy bitumicznej jest wyłącznie kwestią czasu. Inne fragmenty nowej trasy są już niemal gotowe, ale nadal zamknięte. Prezentujemy kolejną fotorelację z budowy.

Na większości odcinków brakuje obecnie już tylko ostatniej warstwy nawierzchni asfaltowej. Tak jest między innymi wzdłuż osiedla Prędocinek. Zostały tam już wyprofilowane skarpy po obu stronach jezdni, zasiano też na nich trawę. Postawiono wszystkie latarnie, zainstalowano poza tym bariery energochłonne. Na krótkim odcinku w okolicach ulicy Grzebieniowej nie ma tradycyjnych barierek, lecz betonowe. Jest to związane z biegnącą w tym miejscu pod jezdnią siecią gazową. Nie można tam zatem wbijać głęboko w ziemię żadnych podpór. Poza tym w przypadku ewentualnej awarii podziemnej instalacji betonowe zapory bez problemów da się rozebrać. Było to zatem przemyślane działanie.

Niemal wszędzie tam, gdzie zaplanowano postawienie ekranów dźwiękochłonnych, stoją już zabetonowane podpory. Tak jest w sąsiedztwie bloków przy ulicach Osiedlowej i Radomskiego oraz obok domów przy ulicach Witkacego, Pola, Godowskiej i Żelaznej. Takie ekrany będą chroniły mieszkańców przed nadmiernym hałasem po otwarciu obwodnicy.

W okolicach wiaduktu na ulicy Wiejskiej trwa budowa muru oporowego przy jednej ze skarp. Roboty wykończeniowe prowadzone są również przy samym obiekcie. Dementujemy przy okazji krążące od pewnego czasu pogłoski, jakoby wiadukt ten "już się sypał". Zapewniamy, że wszystko jest z nim w porządku (przeszedł on przecież pomyślnie próby obciążeniowe). Zdjęcie szczeliny, które ktoś wysłał do mediów, to nie żadna usterka, lecz… nieotynkowany fragment przyczółka. Wykonawca wkrótce uzupełni ten brak. Otwarcie przeprawy nastąpi natomiast po odbiorze technicznym.

Sporym problemem, z którym muszą zmagać się wykonawcy budowy, są natomiast dewastacje. Przyczółki wiaduktów zostały już pomazane przez wandali. Oczywiście wszystkie bohomazy będą zamalowane, ale takie "zabawy w kotka i myszkę" powodują tylko niepotrzebne komplikacje w prawidłowej realizacji tej bardzo ważnej dla Radomia inwestycji.

Roboty ziemne są prowadzone w rejonie projektowanego ronda u zbiegu z ulicą Wierzbicką, a także na fragmentach między ulicami Wierzbicką i Potkanowską oraz Strunową i Stalową. Są to jednak stosunkowo krótkie odcinki (łączna ich długość to zaledwie około 10 procent całej długości południowej obwodnicy Radomia). Nie ma zatem zagrożenia, że realizowane tam roboty wpłyną w znaczący sposób na całość inwestycji - tym bardziej, że są dosyć zaawansowane.

Niezależnie od prac na obwodnicy trwa budowa przedłużenia ulicy Młodzianowskiej pomiędzy ulicami Armii Ludowej i Godowską. Niebawem spowoduje to większe utrudnienia w ruchu kołowym - o czym będziemy na bieżąco informowali.

.

Zdjęcie - słupy pod ekrany dźwiękochłonne
Słupy pod ekrany dźwiękochłonne.
Zdjęcie - ekrany obok bloków na Ustroniu
Ekrany obok bloków na Ustroniu.
Zdjęcie - fragment z betonowymi barierami
Fragment z betonowymi barierami.
Zdjęcie - budowa przedłużenia Młodzianowskiej
Budowa przedłużenia Młodzianowskiej.
Zdjęcie - układanie kostki wzdłuż wiaduktu
Układanie kostki wzdłuż wiaduktu.
Zdjęcie - trwa budowa muru oporowego
Trwa budowa muru oporowego.
Zdjęcie - prace ziemne obok ulicy Wierzbickiej
Prace ziemne obok ulicy Wierzbickiej.
Zdjęcie - wykopy na końcu ulicy Żelaznej
Wykopy na końcu ulicy Żelaznej.
Zdjęcie - gotowy odcinek jezdni w Kosowie
Gotowy odcinek jezdni w Kosowie.

 11.06.2014: asfaltowa nawierzchnia jest już prawie na całej obwodnicy


Od alei Grzecznarowskiego prawie do ulicy Wierzbickiej, a także od ulicy Potkanowskiej aż do trasy E77 - na takich fragmentach południowa obwodnica Radomia ma już nawierzchnię asfaltową (w niektórych miejscach położono już ostatnią warstwę masy). Zapraszamy do przeczytania i obejrzenia naszej kolejnej fotorelacji z tej wielkiej inwestycji.

Zacznijmy tradycyjnie od pierwszego etapu trasy, przebiegającego przez Ustronie. Od kilku miesięcy odbywa się tam normalny ruch kołowy, ale obok jezdni nadal trwają roboty drogowe. Teraz drogowcy przygotowują się do montażu ekranów dźwiękochłonnych, które ochronią okoliczne budynki przed nadmiernym hałasem. Z tego powodu okresowo występują tam utrudnienia w ruchu pieszych. Wspomniane ekrany będą instalowane pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

Na zamkniętym jeszcze odcinku obwodnicy między ulicami Wyścigową i Witkacego trwa profilowanie skarp. Jest tam również urządzana zieleń. Wzdłuż ulicy Armii Krajowej pojawił się niedawno asfalt na nowej drodze dla rowerzystów.

Bardzo dużo zmieniło się na drugim etapie obwodnicy, czyli od ulicy Witkacego aż do węzła drogowego za torami na Południu. Roboty prowadzi tu Budromost-Starachowice jako jedna z czterech firm ze składu konsorcjum budującego całą trasę. Na całej długości obu jezdni jest tam już nawierzchnia bitumiczna (bez ostatniej warstwy). Są krawężniki i bariery energochłonne, a także latarnie i drogowskazy. Pod nowym wiaduktem nad budowanym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej powstało już rondo. W sąsiedztwie budynków przy ulicy Pola rozpoczął się natomiast montaż słupów pod ekrany dźwiękochłonne. Widać, że w tym rejonie inwestycji do zrobienia pozostało już naprawdę niewiele rzeczy.

Pod torami kolejowymi trwa budowa przepustu, który będzie służył pieszym i rowerzystom. Przepustem tym zostanie poprowadzony również Potok Malczewski, którego koryto w związku z budową trasy zostało skorygowane. Wcześniej rozważana była propozycja zamknięcia torów i rozebrania nasypu, aby móc zbudować przepust. Zdecydowaliśmy się jednak na inną, nieinwazyjną technikę przeprowadzenia prac. Zamknięcie ruchliwej linii kolejowej oraz wprowadzenie komunikacji zastępczej spowodowałoby znaczne utrudnienia dla wielu podróżujących. Tymczasem stosowana metoda jest równie bezpieczna i efektywna oraz spełnia wszystkie stawiane przy tego typu inwestycjach wymogi. Betonowe elementy przepustu są przy pomocy potężnych siłowników wciskane w nasyp pod torami kolejowymi. Roboty takie są prowadzone powoli i ostrożnie, pod stałym nadzorem fachowców i - co najważniejsze - bez zatrzymywania pociągów.

Tuż obok - na trasie nowego koryta Potoku Malczewskiego - jest niemal gotowy duży zbiornik wodno-retencyjny, do którego już teraz jest odprowadzany nadmiar wód deszczowych i który chroni jezdnie obwodnicy przed zalewaniem.

Asfaltowa nawierzchnia jest też już na części trzeciego etapu inwestycji - od węzła drogowego na Południu do ulicy Wierzbickiej, gdzie wkrótce będzie budowane rondo. Od tego miejsca do kolejnego ronda przy skrzyżowaniu z ulicą Warsztatową jest na razie tylko koryto pod przyszłą jezdnię, ale i tu roboty wkrótce ruszą z kopyta. Prawie gotowa jezdnia obwodnicy biegnie przez Potkanów. Przy ulicy Żelaznej w ostatnich dniach została ułożona ostatnia warstwa nawierzchni bitumicznej. Asfalt jest także położony na całym końcowym odcinku - od ulicy Stalowej aż do trasy E77.
 

 

OBWODNICA POŁUDNIOWA - RELACJE Z ROKU 2013  


13.12.2013: na budowie południowej obwodnicy Radomia nie ma przerwy

W tym sezonie zimowym pogoda sprzyja ekipom budującym południową obwodnicę Radomia. Drogowcy pracują bardzo intensywnie, między innymi przy ustawianiu krawężników i układaniu asfaltu. Im więcej robót uda się zrobić jeszcze w tym roku, tym mniej zostanie na przyszły. Zapraszamy do obejrzenia następnej relacji z placu budowy.

Niemal gotowy jest węzeł drogowy na osiedlu Południe. Po obydwu stronach nowego wiaduktu skończyła się budowa nasypów (od północy dojazd jest zabezpieczony z obu stron betonowymi murami oporowymi). Ustawione są również niemal wszystkie krawężniki, a na przyszłych jezdniach ułożono już podbudowę i pierwsze warstwy nawierzchni. Pod torami kolejowymi powstał przepust, którym będzie przepływał potok. Podobna konstrukcja, ale już znacznie większa, bo przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, powstanie niebawem po sąsiedzku. Ruch pociągów nie będzie w ogóle ograniczany, ponieważ budowa przepustu w nasypie kolejowym będzie wykonywana tak zwaną metodą przeciskową.

Asfaltowanie (ale bez układania wierzchniej warstwy) trwa na odcinku między torami a wiaduktem przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Godowskiej. Skarpa pod nową przeprawą jest zabezpieczana murem oporowym. Na górze trwa z kolei montaż barier energochłonnych wzdłuż ulicy Wiejskiej. Sam wiadukt przeszedł już pozytywnie badania obciążeniowe.

Pomiędzy ulicami Wiejską i Pola trwa przygotowywanie podłoża do układania podbudowy i krawężników. Dobiega do końca budowa nasypów z obu stron wiaduktów nad planowanym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej. Bardzo dużo dzieje się pomiędzy Prędocinkiem i Malczewem. W miejscu, gdzie jeszcze niedawno było bajorko, teraz są już jezdnie. Drogowcy przez cały czas pracują przy układaniu krawężników, zaś rozściełacze masy bitumicznej układają pierwsze warstwy nawierzchni. Postęp widać też na budowie kładki dla pieszych. Jest już wylana płyta główna nad obwodnicą południową, a obecnie wykonywana jest konstrukcja zjazdu dla wózków oraz rowerów po stronie ulicy Armii Ludowej.

Jak już informowaliśmy, został dopuszczony ruch kołowy na odcinku nowej trasy od alei Grzecznarowskiego do ulicy Wyścigowej. Aby ułatwić kierowcom wjazd z łącznicy na skrzyżowanie w pobliżu wiaduktu, zostało tam zamontowane lustro drogowe. Dzięki niemu można teraz dostrzec, co dzieje się na znacznie dłuższym fragmencie ulicy Wyścigowej.

.

Zdjęcie - fragment węzła na osiedlu Południe
Fragment węzła na osiedlu Południe.
Zdjęcie - montaż barier energochłonnych
Montaż barier energochłonnych.
Zdjęcie - prace pod wiaduktem na Wiejskiej
Prace pod wiaduktem na Wiejskiej.
Zdjęcie - budowa nowych jezdni w wykopie
Budowa nowych jezdni w wykopie.
Zdjęcie - układanie pierwszych warstw asfaltu
Układanie pierwszych warstw asfaltu.
Zdjęcie - drogowcy ustawiający krawężniki
Drogowcy ustawiający krawężniki.
Zdjęcie - zjazd z kładki do ulicy Armii Ludowej
Zjazd z kładki do ulicy Armii Ludowej.
Zdjęcie - lustro drogowe przy Wyścigowej
Lustro drogowe przy Wyścigowej.
Zdjęcie - otwarty dla ruchu odcinek trasy
Otwarty dla ruchu odcinek trasy.

 5.12.2013: można już jeździć pierwszym odcinkiem obwodnicy południowej!


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzień przed mikołajkami został udostępniony dla ruchu kołowego pierwszy fragment południowej obwodnicy Radomia. Samochody już mogą jeździć pomiędzy aleją Grzecznarowskiego a ulicą Wyścigową. Na wlocie na nową arterię, naprzeciw Centrum Handlowego M1, funkcjonuje nowa sygnalizacja świetlna.

Dopuszczenie do ruchu odcinka obwodnicy wraz ze skrzyżowaniem z aleją Grzecznarowskiego odbyło się 5 grudnia. Dwujezdniowa arteria z chodnikami i drogami rowerowymi w znacznym stopniu usprawni ruch między Prędocinkiem a wschodnią częścią Ustronia oraz Glinicami. Chociaż jest już ona oddana do użytku, to będą tam jeszcze prowadzone różne roboty, między innymi montaż ekranów akustycznych w sąsiedztwie zabudowań. Ruch może być więc jeszcze okresowo utrudniony, ale na pewno nie będzie całkowicie wstrzymywany. Zachęcamy do korzystania z tego odcinka!

Z prowadzonych przez nas obserwacji wynika, że ruch na skrzyżowaniu alei Grzecznarowskiego z obwodnicą odbywa się płynnie, choć z początku niektórzy kierowcy byli nieco zdezorientowani. Obserwujemy na bieżąco sytuację w tym rejonie. Praca uruchomionej w czwartek sygnalizacji świetlnej może jeszcze ulec korekcie, gdy zajdzie taka potrzeba. Kierowcy muszą jednak przyzwyczaić się do tego, że między ulicami Osiedlową i Białą są nowe światła, przed którymi czasami trzeba będzie postać kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund, żeby przepuścić pieszych, rowerzystów i inne auta.

.

Zdjęcie - otwarta dla ruchu część obwodnicy
Otwarta dla ruchu część obwodnicy.
Zdjęcie - skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną
Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
Zdjęcie - nowy wlot alei Grzecznarowskiego
Nowy wlot alei Grzecznarowskiego.

 25.11.2013: konferencja prasowa o budowie obwodnicy południowej


Na całej długości trasy widać już, którędy będą biec przyszłe jezdnie. Zaawansowana jest też budowa wiaduktów.
25 listopada informacje o budowie południowej obwodnicy Radomia, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej, przedstawił dziennikarzom na konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Radomiu Kamil Tkaczyk, dyrektor MZDiK.

Zacznijmy od początku, czyli od skrzyżowania obwodnicy z aleją Grzecznarowskiego. Na razie ruch w obu kierunkach odbywa się tam po jednej jezdni. W ubiegłym tygodniu drogowcy zaczęli jednak kłaść ostatnią warstwę nawierzchni bitumicznej na przebudowanym odcinku po stronie Centrum Handlowego M1. Oznacza to, że już niebawem zostanie wprowadzona w tym rejonie stała organizacja ruchu. Coraz bliżej jest również do dopuszczenia możliwości przejazdu fragmentem obwodnicy pomiędzy aleją Grzecznarowskiego a ulicą Wyścigową. Na pewno usprawni to ruch w relacji między Glinicami i Prędocinkiem oraz częściowo odciąży znacznie zatłoczone w godzinach szczytu rondo Dmowskiego. Prosimy śledzić komunikaty na naszej stronie internetowej - o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Ulice Wyścigowa i Armii Krajowej (wraz z pętlą autobusową) oraz przedłużenie ulicy Witkacego między Wyścigową i Grzebieniową już od kilku tygodni służą kierowcom, pieszym i rowerzystom. Nadal nie można przejeżdżać odcinkiem między Grzebieniową i Milenijną. Dojazd wzdłuż obwodnicy do ulicy Witkacego będzie jednak niebawem możliwy, bo przed weekendem drogowcy rozpoczęli układanie masy bitumicznej. Jest tam już jedna warstwa, będą jeszcze dwie.

Tymczasem w wykopie, w którym ma biec obwodnica, trwa profilowanie skarp oraz utwardzanie podłoża. W pobliżu pętli autobusowej na Prędocinku konieczne było wzmocnienie podmokłego gruntu kruszywem. Roboty były możliwe dopiero po zbudowaniu kanału pod ulicą Witkacego, odprowadzającego wodę z koryta obwodnicy. Likwidacji uległa grobla, którą do tej pory piesi przechodzili z Malczewa na Prędocinek. Wykonawca inwestycji nie zapomniał jednak o przechodniach i wyznaczył dla nich zastępczy ciąg w okolicach budowanej kładki (przez zlikwidowaną pętlę końcową).

Wspomniana kładka także "nabiera kształtów". Jest już gotowy podjazd dla wózków i rowerów od strony Malczewa. Trwa teraz budowa płyty głównej, osadzonej na filarach nad przyszłymi jezdniami obwodnicy. W kolejnych etapach będą zbudowane schody po obu stronach konstrukcji oraz podjazd przy ulicy Armii Ludowej (w miejscu byłej pętli).

Kończy się budowa wjazdów na wiadukt nad przyszłym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej. Ze względu na to, że w tym rejonie boczne jezdnie będą przebiegały blisko głównej trasy, nie powstaje tam standardowy nasyp ze skarpami, lecz otoczony betonowymi murami. Wiadukt to tak naprawdę dwie bliźniacze konstrukcje - osobno dla każdej jezdni.

Kolejny wiadukt znajduje się u zbiegu ulic Wiejskiej i Godowskiej. Niedawno położono na nim ostatnią warstwę masy bitumicznej, tak zwaną ścieralną. Dzięki temu było możliwe przeprowadzenie prób obciążeniowych tej konstrukcji. W ubiegłym tygodniu na obiekt wjechało kilka wywrotek. Specjalistyczne urządzenia mierzyły w tym czasie, czy ugięcie płyty nie przekracza norm przewidzianych przez projektantów. Wyniki badań wraz z dokumentacją obiektu trafią do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który ma od 30 do 90 dni na dopuszczenie konstrukcji do użytku.

Pomiędzy tym wiaduktem a torami kolejowymi ułożono już prawie wszystkie krawężniki. Drogowcy przystąpili tam do układania pierwszych warstw asfaltu. Podobne prace trwają na węźle między torami i ulicą Sycyńską. Z jednej strony jest gotowy wjazd na wiadukt w ciągu przyszłej trasy N-S. Prace przy budowie dojazdu od północy dobiegają już do końca. Podobnie jak pomiędzy Prędocinkiem a Malczewem, nasyp został tam zabezpieczony z obydwu stron murami.

Przy ulicy Warsztatowej widać już zarys przyszłego ronda. Prace ziemne trwają także w pobliżu skrzyżowania z ulicą Potkanowską oraz wzdłuż ulicy Żelaznej. Na fragmencie obok ciepłowni i wieży ciśnień jezdnie i chodniki są niemalże gotowe. Podobnie jest tuż za granicą administracyjną Radomia. W Kosowie na pewnym odcinku ułożono już ostatnią warstwę masy bitumicznej. Asfalt, choć jeszcze bez warstwy ścieralnej, leży także od skrzyżowania z drogą łączącą Radom z Kowalą do trasy E77. Obok jezdni są tam stawiane ekrany akustyczne, które w przyszłości będą porośnięte roślinami pnącymi. Niemal gotowe jest rondo turbinowe na planowanym połączeniu obwodnicy południowej z krajową "siódemką". Ciekawostką jest tam z pewnością zbiornik wodny, umieszczony… dokładnie pośrodku centralnej wyspy.
 

Zdjęcie - asfaltowanie alei Grzecznarowskiego
Asfaltowanie alei Grzecznarowskiego.
Zdjęcie - oznakowanie wlotu na obwodnicę
Oznakowanie wlotu na obwodnicę.
Zdjęcie - pierwszy etap ze znakami poziomymi
Pierwszy etap ze znakami poziomymi.
Zdjęcie - malowanie pasów na Armii Krajowej
Malowanie pasów na Armii Krajowej.
Zdjęcie - profilowanie skarp przy obwodnicy
Profilowanie skarp przy obwodnicy.
Zdjęcie - prace przy wlocie w ulicę Witkacego
Prace na wlocie w ulicę Witkacego.
Zdjęcie - budowa nowej kładki dla pieszych
Budowa nowej kładki dla pieszych.
Zdjęcie - utwardzanie podbudowy z kruszywa
Utwardzanie podbudowy z kruszywa.
Zdjęcie - prace drogowe pod przyszłą kładką
Prace drogowe pod przyszłą kładką.
Zdjęcie - wiadukt w pobliżu ulicy Godowskiej
Wiadukt w pobliżu ulicy Godowskiej.
Zdjęcie - betonowanie studni kanalizacyjnych
Betonowanie studni kanalizacyjnych.
Zdjęcie - układanie asfaltu w rejonie Wiejskiej
Układanie asfaltu w rejonie Wiejskiej.
Zdjęcie - masa bitumiczna przed wiaduktem
Masa bitumiczna przed wiaduktem.
Zdjęcie - nowy asfalt po stronie Młodzianowa
Nowy asfalt po stronie Młodzianowa.
Zdjęcie - dynamiczna próba obciążeniowa
Dynamiczna próba obciążeniowa.
Zdjęcie - pomiar pod wiaduktem na Wiejskiej
Pomiar pod wiaduktem na Wiejskiej.
Zdjęcie - wywrotki na obiekcie na Wiejskiej
Wywrotki na obiekcie na Wiejskiej.
Zdjęcie - roboty drogowe na Potkanowie
Roboty drogowe na Potkanowie.
Zdjęcie - gotowy odcinek jezdni w Kosowie
Gotowy odcinek jezdni w Kosowie.
Zdjęcie - ekrany dźwiękochłonne obok jezdni
Ekrany dźwiękochłonne obok jezdni.
Zdjęcie - wlot na nowe rondo przy trasie E77
Wlot na nowe rondo przy trasie E77.
Zdjęcie - roboty ziemne koło ronda przy E77
Roboty ziemne koło ronda przy E77.
Zdjęcie - zbiornik wodny na centralnej wyspie
Zbiornik wodny na centralnej wyspie.
Zdjęcie - ruch na E77 odbywa się bez zmian
Ruch na E77 odbywa się bez zmian.

 1.10.2013: coraz bliżej do otwarcia pierwszego etapu obwodnicy dla ruchu


Na pierwszym etapie budowy obwodnicy południowej zdecydowana większość robót jest już zakończona. Wkrótce mieszkańcy Prędocinka odetchną z ulgą, gdyż do swoich domów będą mogli dojechać bez przeszkód - i to zarówno samochodami, jak i autobusami. Przedstawiamy najnowszą relację z tej inwestycji. Dużo się tam ostatnio zmieniło.

Zaczynamy od pierwszego etapu. Trwa przebudowa skrzyżowania z aleją Grzecznarowskiego. Obecnie inwestycja obejmuje północną jezdnię (po stronie Centrum Handlowego M1). Południowa jest już gotowa - odbywa się nią ruch dwukierunkowy. Otwarty jest również łącznik z ulicą Radomskiego. Po ukończeniu trwających teraz robót na wlocie obwodnicy zostaną zainstalowane światła (słupki i wysięgniki już stoją) i wprowadzona docelowa organizacja ruchu.

Na obu jezdniach od alei Grzecznarowskiego aż za nowy wiadukt na ulicy Wyścigowej są już krawężniki i wszystkie warstwy asfaltu. Drogowcy układają tam teraz opaski z kostki wzdłuż jezdni i betonowe korytka, mające za zadanie odprowadzać wodę. Ostatnia warstwa nawierzchni leży również na przebudowanym odcinku ulicy Wyścigowej i na prawie całej ulicy Armii Krajowej. Prawie całej, bo brakuje jej jeszcze na wysokości pętli autobusowej. Jednak i tam niebawem się ona pojawi - tym bardziej, że przed kilkoma dniami ułożone zostały brakujące krawężniki w okolicach skrzyżowania z ulicami Armii Ludowej i Staroopatowską. Na wspomnianej pętli też już niewiele brakuje do otwarcia. Nawierzchnia została tam wykonana z betonu, dzięki czemu pod ciężarem autobusów nie będą tworzyć się koleiny. Obecnie wokół pętli trwa układanie chodników z kostki. Profilowane są też skarpy i wyrównywane przyszłe trawniki.

Po drugiej stronie wykopu, w którym biegnie obwodnica, stan zaawansowania robót jest podobny. Lokalna jezdnia, łącząca ulice Wyścigową i Witkacego, została już wyasfaltowana. Ostatniej warstwy brakuje jedynie na jej części w kierunku ulicy Witkacego, lecz tam będzie mogła ona być położona dopiero przed otwarciem drogi prowadzącej na Malczew. Gotowy jest ciąg pieszo-rowerowy po stronie ogródków działkowych. Koło bloków jest natomiast chodnik. Asfalt na drodze rowerowej pojawi się już wkrótce. Na razie jest on układany w okolicach wiaduktu na Wyścigowej.

Przy całym pierwszym etapie obwodnicy, czyli od alei Grzecznarowskiego do pętli autobusowej na Prędocinku nie ma jeszcze oświetlenia oraz oznakowania pionowego i poziomego. W październiku będzie to uzupełnione i wspomniane drogi zostaną oficjalnie udostępnione dla ruchu kołowego. Autobusy wrócą na swoje stałe przystanki na nowej pętli.

Przy tymczasowych przystankach na Prędocinku kontynuowane są prace przy budowie kładki dla pieszych. Część konstrukcji od strony Malczewa powstała już wcześniej, natomiast obecnie trwa betonowanie podpór pod pozostały fragment budowli. Właśnie dlatego tak ważne jest oddanie do użytku docelowej pętli, bo w miejscu obecnej będzie niebawem zjazd dla wózków i schody z kładki. Na ulicy Armii Ludowej zostanie wyznaczone przejście dla pieszych.

Zaawansowane roboty trwają też przy wiadukcie nad planowanym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej. Z obydwu stron budowane są mury oporowe. Między nimi powstają nasypy. Nie można w tym miejscu zrobić standardowych nasypów, ponieważ poniżej głównej jezdni będą łączniki do zaprojektowanego tam ronda. Na głównej płycie są już ustawione krawężniki i zainstalowane bariery energochłonne. Z dołu może to wyglądać trochę komicznie, ponieważ barierki "urywają się" teraz na granicy konstrukcji. W przyszłości będą one jednak połączone z resztą zabezpieczeń.

Na kolejnym wiadukcie - przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Godowskiej - mostowcy przygotowują płytę do układania asfaltu. Nawierzchnia będzie układana także na dojazdach z obu stron. Granice nowych jezdni wyznaczają ułożone ostatnio krawężniki. Brakuje tylko części zjazdów do południowego odcinka ulicy Wiejskiej, ale na razie odbywa się tamtędy normalny ruch pojazdów, którego nie można zamknąć - żeby nie odciąć ulicy Godowskiej z obydwu stron.

Krawężniki są układane na odcinku przebiegającym przez łąki na Godowie oraz na pobliskim węźle na Południu. Na terenie między torami kolejowymi i ulicą Sycyńską powstaje nasyp, po którym będzie można wjechać na obwodnicę (będzie to wlot przyszłej trasy N-S, na razie dociągnięty tylko do ulicy Czarnoleskiej). Prace trwają też na wiadukcie.

Na Potkanowie, w sąsiedztwie ciepłowni, są prowadzone roboty wykończeniowe. Profilowane są skarpy i urządzane trawniki wzdłuż ulicy Żelaznej. Na części z nich zdążyła nawet wyrosnąć trawa. Soczysta zieleń z daleka rzuca się w oczy. Nie oznacza to jednak, że obwodnica na tym odcinku jest gotowa do użytku. Co prawda jej odcinkiem kursują autobusy komunikacji miejskiej linii 25, ale jest to na razie tylko rozwiązanie tymczasowe. Roboty w tym rejonie jest jeszcze sporo - między innymi chodniki, drogi rowerowe oraz oświetlenie. Ruch jest tam zatem ciągle ograniczony.

Poza granicami Radomia są prowadzone prace ziemne. Przy trasie E77 w Kosowie widać już zarys przyszłego ronda. Powstaje ono obok istniejącej jezdni, więc na razie nie występują tam żadne poważne utrudnienia w ruchu kołowym.
 

Zdjęcie - pierwszy etap trasy prawie gotowy
Pierwszy etap trasy prawie gotowy.
Zdjęcie - prace w rejonie ulicy Wyścigowej
Prace w rejonie ulicy Wyścigowej.
Zdjęcie - układanie korytka odpływowego
Układanie korytka odpływowego.
Zdjęcie - wkrótce będą tu stawiane latarnie
Wkrótce będą tu stawiane latarnie.
Zdjęcie - asfaltowanie drogi dla rowerów
Asfaltowanie drogi dla rowerów.
Zdjęcie - budowa chodnika na nowej pętli
Budowa chodnika na nowej pętli.
Zdjęcie - drugi peron przystankowy na pętli
Drugi peron przystankowy na pętli.
Zdjęcie - nowe krawężniki na Armii Krajowej
Nowe krawężniki na Armii Krajowej.
Zdjęcie - budowa filaru kładki dla pieszych
Budowa filaru kładki dla pieszych.
Zdjęcie - mury oporowe pną się tu do góry
Mury oporowe pną się tu do góry.
Zdjęcie - bariery energochłonne na wiadukcie
Bariery energochłonne na wiadukcie.
Zdjęcie - prace pod wiaduktem na Wiejskiej
Prace pod wiaduktem na Wiejskiej.
Zdjęcie - na górze będzie niebawem asfalt
Na górze będzie niebawem asfalt.
Zdjęcie - budowa nasypu drogi obok torów
Budowa nasypu drogi obok torów.
Zdjęcie - wiadukt na węźle na Południu
Wiadukt na węźle na Południu.
Zdjęcie - profilowanie skarp na Potkanowie
Profilowanie skarp na Potkanowie.
Zdjęcie - roboty porządkowe przy Żelaznej
Roboty porządkowe przy Żelaznej.
Zdjęcie - zielony trawnik na Potkanowie
Zielony trawnik na Potkanowie.

 30.08.2013: próby obciążeniowe pierwszego wiaduktu nad obwodnicą


W czwartek, 29 sierpnia skończyliśmy próby obciążeniowe nowego wiaduktu nad południową obwodnicą Radomia, w ciągu ulicy Wyścigowej. Pomiary przeprowadzone przez pracowników firmy Mosty-Łódź wypadły pomyślne. Ugięcie konstrukcji nie przekroczyło norm przewidzianych przez projektantów. Do otwarcia tej przeprawy jest coraz bliżej.

Próba obciążeniowa jest to najważniejsza procedura związana z zakończeniem budowy każdego obiektu mostowego. Składają się na nią testy statyczne oraz dynamiczne. W czwartek, 29 sierpnia pracownicy Mostów-Łódź zamontowali pod płytą wiaduktu sprzęt pomiarowy. Na obiekt wjechało sześć wywrotek o łącznej masie aż 192 ton. Dopuszczalne ugięcie płyty wiaduktu przy tym obciążeniu nie mogło przekroczyć 13 milimetrów. Okazało się, że czujniki wykazały o wiele mniejsze ugięcie. Gdy ciężarówki zjechały z wiaduktu, fachowcy mierzyli tak zwane odciążenie płyty obiektu. W czasie próby statycznej precyzyjnie sprawdzono również stabilność podpór konstrukcji. Próby dynamiczne potrwały trochę krócej. Ciężarówki z różną prędkością przejeżdżały przez nowy obiekt. W czasie przejazdu zmierzono przyrost obciążeń płyty. Te testy również wypadły pozytywnie. Po zakończeniu prób obciążeniowych robotnicy przystąpili do montażu na wiadukcie barier ochronnych. Ciekawostką jest sesja fotograficzna, która odbyła się kilka godzin później. Młoda para, prawdopodobnie pochodząca z tej okolicy, wykorzystała obiekt jako tło do nietypowych zdjęć ślubnych.

W czwartek dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej przekazaliśmy Wydziałowi Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu. W ciągu kilku dni komplet dokumentów dotyczących tego wiaduktu i wniosek o dopuszczenie go do użytku dostarczymy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydaje on decyzję w terminie od 30 do 90 dni.

.

Zdjęcie - wiadukt obciążało sześć wywrotek
Wiadukt obciążało sześć wywrotek.
Zdjęcie - precyzyjne narzędzia pomiarowe
Precyzyjne narzędzia pomiarowe.
Zdjęcie - wiadukt widziany z obwodnicy
Wiadukt widziany z obwodnicy.
Zdjęcie - dynamiczna próba obciążeniowa
Dynamiczna próba obciążeniowa.
Zdjęcie - przygotowania do montażu barier
Przygotowania do montażu barier.
Zdjęcie - bariery już w trakcie montażu
Bariery już w trakcie montażu.

.__12.06.2013: dlaczego woda z Potoku Malczewskiego zalała część obwodnicy?

Odcinek budowanej obwodnicy południowej w rejonie Godowa i Południa znalazł się po ostatnich ulewach pod wodą. Podmyte zostały skarpy, wartki strumień wypłukał także część gotowej już podbudowy przyszłej jezdni. Wyjaśniamy, dlaczego tak się stało i jakie działania zostaną podjęte, żeby do takich podtopień nie dochodziło więcej w przyszłości.

Potok zalał koryto budowanej obwodnicy południowej w kilku miejscach. Pod wodą znalazł się kilkudziesięciometrowy odcinek na Godowie - przed mostem kolejowym. W tym miejscu była już wykonana podbudowa z kruszywa. Zaraz za mostem, po stronie osiedla Południe zalany został około 200-metrowy odcinek trasy, na którym była gotowa warstwa odsączająca, przygotowana do ułożenia warstwy stabilizacyjnej z cementu. W niektórych miejscach głębokość wody sięgała we wtorek (11 czerwca) nawet pół metra. Uszkodzenia są również na 400-metrowym odcinku jezdni pomiędzy Wiejską i ogródkami działkowymi. Woda podmyła tam zbudowane ostatnio skarpy. Widać to na poniższych zdjęciach.

Zapewne dla części osób zabrzmi to mało przekonująco, ale wszystkiemu winna jest tu pogoda. A konkretnie deszcz, którego w ostatnich dniach spadło naprawdę sporo. Potok Malczewski - na co dzień niepozorna rzeczka, szeroka na zaledwie kilkadziesiąt centymetrów - ponownie pokazał swoją siłę, zbierając wodę spływającą do niego ze wszystkich okolicznych terenów, począwszy od Makowca, poprzez Janiszpol, Nowiny Malczewskie, Malczew oraz Godów. Zanim woda dotarła do terenu budowy obwodnicy, przelała się najpierw przez odcinki ulic Źródłowej i Witkacego. Z brzegów wystąpił staw na Malczewie. Nawet tak duży zbiornik nie był w stanie przyjąć takiej ilości wody, jaka przezeń płynęła.

Rozgoryczeni mieszkańcy Malczewa w wypowiedziach dla mediów zrzucali winę na budowę obwodnicy. Przekonywali, że z powodu częściowego zasypania koryta obok torów kolejowych woda nie ma odpływu i cofa się do Malczewa. Nie jest to jednak prawdą. Jak sprawdziliśmy na mapach topograficznych, Potok Malczewski przy ujściu do stawu jest na wysokości 169 metrów nad poziomem morza, zaś wysokość przy połączeniu ze Strumieniem Godowskim wynosi... 164 metry nad poziomem morza. Żeby zatem woda cofnęła się korytem na Malczew, to na Południu rzeka musiałaby mieć aż pięć metrów głębokości. A miała zaledwie (chociaż z drugiej strony patrząc, było to "aż") kilkadziesiąt centymetrów.

Podstawową przyczyną zalania tych terenów była zatem ogromna ilość wody, która nie mogła swobodnie przepłynąć swoim korytem. Na dowód tego, że to nie obwodnica przyczyniła się do tej powodzi, jest fakt, iż nie było to pierwsze takie zdarzenie. Przypomnijmy, że na przykład w połowie maja 2010 roku potok zalał ulicę Banacha. Wody napłynęło wtedy tyle, że jej poziom był wyższy niż jezdnia. W dodatku stało się to podczas przebudowy ulicy Słowackiego, gdy właśnie przez ulicę Banacha był poprowadzony objazd dla autobusów komunikacji miejskiej. Kursowanie zawieszono.

Nasi pracownicy na bieżąco monitorowali sytuację - byli na Malczewie, Godowie i Południu zarówno we wtorek, jak też następnego dnia, gdy woda zaczęła opadać. Na razie trudno nam jednak oszacować wielkość strat. Będzie to możliwe dopiero po usunięciu wody. Naprawa tego, co zostało uszkodzone, nie powinna jednak mieć wpływu - przynajmniej na obecną chwilę - na termin zakończenia budowy całej obwodnicy. Mija on bowiem dopiero w sierpniu przyszłego roku.

Woda przelała się przez obwodnicę, bo jej ogromny nadmiar popłynął po prostu swoim starym śladem. Pod torami nie ma bowiem jeszcze planowanego przepustu, przeznaczonego właśnie dla Potoku Malczewskiego. Zgodnie z planami, budowa drugiego etapu obwodnicy południowej wiąże się z koniecznością korekty koryta. Przed linią kolejową ma ono zostać przesunięte nieco na północ od budowanej trasy. W tym rejonie powstanie spory zbiornik wodno-retencyjny, który w przyszłości będzie mógł przyjmować nawet tak spory nadmiar wody. To uchroni obwodnicę przed zalewaniem.

Potok Malczewski zostanie poprowadzony pod linią kolejową nowym przepustem. Pierwotnie miał on powstać metodą otwartego wykopu w nasypie. Jednak ostatecznie, w trakcie budowy obwodnicy, zmieniliśmy technologię na przecisk, żeby nie dezorganizować ruchu na kolejowej "ósemce". Budowa przepustu opóźniła się w związku z ciągłymi ulewami. Nie będziemy mogli ruszyć z tymi pracami, dopóki pogoda się nie ustabilizuje. Stąd też obecny problem z zalewaniem. Na razie jedynymi zadowolonymi stworzeniami są tam... mewy, których całe stado obsiadło prawie wszystkie wysepki.

A na dowód tego, że projektanci obwodnicy przewidzieli "niesforność" Potoku Malczewskiego, przypominamy zdjęcie z jednej z naszych poprzednich fotorelacji z budowy tej trasy - kliknij tutaj, żeby otworzyć w nowym oknie. To przepust na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a torami kolejowymi. Z góry niemal go nie widać, ale od wewnątrz robi on wrażenie. Konstrukcja jest tak duża, że swobodnie może tamtędy przejść nawet bardzo wysoki człowiek. To właśnie tędy będzie docelowo przepływał pod obwodnicą potok. Wcześniej musi jednak powstać wspomniany przepust pod torami, aby ta ilość wody jak ostatnio mogła przepłynąć nim, a nie jezdnią. Mamy nadzieję, że pogoda okaże się wreszcie łaskawsza. Będziemy mogli wtedy dokończyć regulację stosunków wodnych w tym rejonie. Inaczej z żywiołem nie da się wygrać!

P.S. Używane przez część osób, a nawet stosowane na niektórych mapach nazwy: Mleczna lub Potok Południowy są nieprawidłowe. Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski, rzeka Mleczna płynie od strony Pruszakowa, a Potok Południowy już nie istnieje, przynajmniej na powierzchni. Kilkadziesiąt lat temu, podczas budowy Fabryki Broni i Plant został on przesklepiony do podziemnego kanału. Tę nazwę można więc traktować tylko w kategoriach historycznych.

.

Zdjęcie - potok przepłynął przez obwodnicę
Potok przepłynął przez obwodnicę.
Zdjęcie - tak było pod nowym wiaduktem
Tak było pod nowym wiaduktem.
Zdjęcie - podmyta skarpa drogi na Godowie
Podmyta skarpa drogi na Godowie.
Zdjęcie - widok w stronę osiedla Południe
Widok w stronę osiedla Południe.
Zdjęcie - nie tylko przy potoku są zniszczenia
Nie tylko przy potoku są zniszczenia.
Zdjęcie - na Godowie jest teraz raj dla mew
Na Godowie jest teraz raj dla mew.
_ 24.05.2013: na południowej obwodnicy Radomia jest już układany asfalt

Rozpoczęło się asfaltowanie poszczególnych odcinków jezdni obwodnicy południowej. Prace są prowadzone prawie jednocześnie na wszystkich etapach nowej trasy. Mocno zaawansowane są także roboty przy obiektach mostowych. Wiadukty, przepusty i przejścia dla zwierząt są już w stanie surowym. Zapraszamy do obejrzenia kolejnej fotorelacji!

Od poprzedniego raportu z budowy południowej obwodnicy Radomia, zamieszczonego na naszej stronie, nie minęły nawet trzy tygodnie, a już doskonale widać postęp prac. Drogowcy i mostowcy pracują równocześnie na wszystkich etapach trasy. Na podstawie tego, co w tym czasie zdążyło się zmienić, można śmiało powiedzieć, że mają rozmach!

Widać już częściowo, jak będzie wyglądało przyszłe skrzyżowanie alei Grzecznarowskiego z obwodnicą południową. Krawężniki wyznaczają przebieg poszczególnych jezdni. Rozściełacze masy bitumicznej układają sukcesywnie nową nawierzchnię na odcinku między Centrum Handlowym M1 a nowym wiaduktem w ciągu ulicy Wyścigowej. Asfalt jest także układany na niemal całej długości ulicy Armii Krajowej. Wkrótce powinny zatem skończyć się kłopoty lokatorów pobliskich bloków, związane z koniecznością omijania terenu robót wąskimi osiedlowymi uliczkami Prędocinka. Sporo dzieje się na pętli autobusowej. Jest tam układana podbudowa, a wkrótce pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa. Gdy powrócą tam pojazdy komunikacji miejskiej, na obecnej pętli staną podpory północnej części kładki dla pieszych. Po południowej stronie mostowcy zaczęli już instalować elementy konstrukcyjne podjazdu dla wózków oraz rowerów.

Na drugim etapie budowy trasy roboty trwają między innymi na dwóch wiaduktach - nad planowanym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej do ulicy Godowskiej oraz obok skrzyżowania ulic Wiejskiej i Godowskiej. Na fotografiach, które wykonaliśmy na drugim z tych obiektów, widać doskonale, że konstrukcje są już niemal gotowe. Teraz trzeba będzie zrobić nasypy po ich obydwu stronach, zainstalować bariery ochronne i już będzie można przystępować do układania nawierzchni. Nie oznacza to jednak, że w sprawie asfaltowania nic się na tym etapie nie dzieje. Ze wzniesienia widać, że pomiędzy domami na Godowie a torami kolejowymi na obu jezdniach są już dwie, a miejscami nawet trzy warstwy masy bitumicznej. Asfalt zaczęto także układać na przyszłym węźle drogowym w sąsiedztwie torów i ulicy Sycyńskiej.

Jedziemy dalej - w stronę Potkanowa. Prace ziemne są prowadzone obok skrzyżowania ulic Warsztatowej, Żelaznej i Potkanowskiej. W przyszłości będzie tam rondo. Uwagę zwracają tam masywne elementy przepustu, w tym duży mur oporowy od strony bazy jednego z przedsiębiorstw drogowych. Trochę dalej, naprzeciw miejskiej ciepłowni, na całej szerokości jezdni jest już asfalt. Brakuje tylko ostatniej warstwy. Drogowcy pracują tam teraz przy stawianiu obrzeży chodnika i drogi dla rowerzystów. Roboty trwają też na starym śladzie ulicy Żelaznej, stanowiącym dojazd do posesji.

Poza granicami Radomia prowadzone są głównie prace ziemne, chociaż i tam są odcinki, gdzie już zaczęto układanie nawierzchni bitumicznej. Tak jest między innymi w Kosowie - na odcinku od drogi Radom-Kowala do stawu. Niewielka część tego zbiornika została niedawno zasypana, by obwodnica biegła tamtędy bez niepotrzebnych zakrętów. Nieco dalej można zobaczyć największe przejście dla zwierząt na całej trasie. Jest to teren leśny, więc względy ekologiczne są tutaj bardzo istotne. Gdzie indziej - przy polach lub łąkach nie ma potrzeby robienia tak dużych przejść, jak w lesie.

.

Zdjęcie - skrzyżowanie obok Centrum M1
Skrzyżowanie obok Centrum M1.
Zdjęcie - asfalt na pierwszym etapie trasy
Asfalt na pierwszym etapie trasy.
Zdjęcie - walce na ulicy Armii Krajowej
Walce na ulicy Armii Krajowej.
Zdjęcie - odcinek na wysokości Prędocinka
Odcinek na wysokości Prędocinka.
Zdjęcie - budowa kładki przy ulicy Witkacego
Budowa kładki przy ulicy Witkacego.
Zdjęcie - prace na wiadukcie na Godowie
Prace na wiadukcie na Godowie.
Zdjęcie - obiekt jest już w stanie surowym
Obiekt jest już w stanie surowym.
Zdjęcie - widok z Godowa w stronę torów
Widok z Godowa w stronę torów.
Zdjęcie - asfalt na odcinku przez Godów
Asfalt na odcinku przez Godów.
Zdjęcie - roboty ziemne w pobliżu torów
Roboty ziemne w pobliżu torów.
Zdjęcie - asfalt na węźle przy ulicy Sycyńskiej
Asfalt na węźle przy ulicy Sycyńskiej.
Zdjęcie - budowa jezdni na Potkanowie
Budowa jezdni na Potkanowie.
Zdjęcie - nowy asfalt w miejscowości Kosów
Nowy asfalt w miejscowości Kosów.
Zdjęcie - maszyny przy kosowskim stawie
Maszyny przy kosowskim stawie.
Zdjęcie - przejście dla zwierząt przy lesie
Przejście dla zwierząt przy lesie.

.__5.05.2013: kładka, krawężniki i wiadukty, czyli budowa obwodnicy południowej


W kwietniu, po nieco dłuższej niż było to planowane przerwie zimowej, znów ruszyły prace przy budowie południowej obwodnicy Radomia. Obecnie kończą się budowy większości wiaduktów i przepustów, powstają nasypy, układane są krawężniki, a na niektórych odcinkach trasy leży już nawet asfalt. Zapraszamy do obejrzenia naszej kolejnej relacji.

Zima, w tym roku wyjątkowo długa, dała się we znaki budowniczym obwodnicy południowej. I choć śniegu już nie ma, to jednak w niektórych miejscach nadal stoi woda, która dosyć powoli wsiąka w nasączony do granic możliwości grunt. Pomimo tych przeszkód roboty toczą się praktycznie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Od alei Grzecznarowskiego do Prędocinka układane są już krawężniki. Kształtów zaczyna nabierać także projektowane skrzyżowanie naprzeciw Centrum Handlowego M1. Niebawem będą wykonywane nasypy z obydwu stron wiaduktu na ulicy Wyścigowej. Bez nich nie będzie możliwe otwarcie dla ruchu ulicy Armii Krajowej oraz łącznika ulic Wyścigowej i Witkacego (po stronie ogródków działkowych). Pierwsze odcinki dróg w tym rejonie chcemy udostępnić dla kierowców latem bieżącego roku.

Po zakończeniu prac kanalizacyjnych ruszyła budowa nowej pętli autobusowej na Prędocinku. Będzie ona podobna do dotychczasowej, chociaż troszkę zmienią się jej parametry. Wciąż jednak będą tam dwa długie stanowiska postojowe. Kiedy wrócą tam autobusy komunikacji miejskiej, zlikwidowana zostanie funkcjonująca teraz zastępcza pętla przy ulicy Armii Ludowej. Po stronie Malczewa mostowcy zaczęli stawiać filary przyszłej kładki dla pieszych (razem z podjazdami dla wózków i rowerów). Podobna konstrukcja musi powstać po drugiej stronie obwodnicy, czyli w miejscu obecnej pętli.

Duże góry piachu za domami przy ulicy Pola posłużą do budowy nasypu do wiaduktu nad planowanym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej. Poziom przyszłej jezdni wyznaczają tam, wystające dość wysoko ponad poziom gruntu, studnie kanalizacyjne. W rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Godowskiej ziemia będzie natomiast wybierana spod już prawie gotowego wiaduktu. W pobliżu pól i łąk gotowe są już przejścia dla zwierząt. Chociaż to teren miasta, to jednak nie do rzadkości należy tutaj widok biegających zajęcy, a nawet saren. Jednym z przepustów popłynie też Potok Malczewski.

Roboty ziemne kontynuowane są na przyszłym węźle drogowym pomiędzy torami kolejowymi oraz ulicą Sycyńską. Na Potkanowie drogowcy też nie próżnują. Przy skrzyżowaniu ulic Warsztatowej, Żelaznej i Potkanowskiej powstają mury oporowe. Na dalszym odcinku ulicy Żelaznej są już krawężniki i dwie warstwy nawierzchni bitumicznej. Brakuje tam już tylko jednej warstwy - ścieralnej. Ustawiona jest także część betonowych obrzeży chodników i dróg dla rowerzystów. Od ulicy Stalowej do trasy E77 trwają prace ziemne. Tam też gotowych jest już kilka przepustów i przejść dla zwierząt.

.

Zdjęcie - sprzętu na budowie nie brakuje
Sprzętu na budowie nie brakuje.
Zdjęcie - wiadukt w ciągu ulicy Wyścigowej
Wiadukt w ciągu ulicy Wyścigowej.
Zdjęcie - drogowcy układają już krawężniki
Drogowcy układają już krawężniki.
Zdjęcie - roboty na ulicy Armii Krajowej
Roboty na ulicy Armii Krajowej.
Zdjęcie - pomiary w okolicach Prędocinka
Pomiary w okolicach Prędocinka.
Zdjęcie - filary przyszłej kładki dla pieszych
Filary przyszłej kładki dla pieszych.
Zdjęcie - nowy wiadukt koło ulicy Wiejskiej
Nowy wiadukt koło ulicy Wiejskiej.
Zdjęcie - wnętrze jednego z przepustów
Wnętrze jednego z przepustów.
Zdjęcie - prace pomiędzy Wiejską i torami
Prace pomiędzy Wiejską i torami.

.

 

OBWODNICA POŁUDNIOWA - RELACJE Z ROKU 2012  


22.12.2012: podczas zimy nie ma przerwy na budowie obwodnicy południowej

Mróz i śnieg nie przerwały prac przy budowie południowej obwodnicy Radomia, a jedynie nieco je ograniczyły. Przez ostatnie dwa miesiące wykonano sporo robót, zwłaszcza na pierwszym etapie trasy, przebiegającym przez Ustronie i Prędocinek. Przedstawiamy ostatnią w 2012 roku fotorelację z postępu największej inwestycji drogowej w Radomiu.

Na odcinku pomiędzy aleją Grzecznarowskiego a ulicą Grzebieniową jest położona podbudowa obu jezdni z piasku i z kruszywa. W wąwozie na wysokości bloków na Prędocinku drogowcy zaczęli już układać krawężniki. Podobne roboty trwają również na ulicy Armii Krajowej oraz na nowej drodze po wschodniej stronie obwodnicy (będzie ona stanowiła dojazd do ulic Grzebieniowej i Witkacego od strony ulicy Wyścigowej). Zima nie przeszkadza drogowcom w robotach ziemnych - profilowane są między innymi skarpy. Rozebrano także kolidującą z budową linię energetyczną w pobliżu pętli autobusowej na Prędocinku. Dzięki temu można obecnie kontynuować tworzenie wykopu pod przyszłą trasę. W ostatnim tygodniu przed świętami zaczęto wybierać ziemię z miejsca, gdzie niegdyś zaczynała się ulica Grzebieniowa. Dzięki temu możliwe było połączenie dwóch części wąwozu. Wcześniej pojazdy budowy musiały omijać ten fragment.

Przy siarczystych mrozach nie można prowadzić części robót przy budowie wiaduktów. Wiele z nich mostowcy zdążyli jednak wykonać przed opadami śniegu, jeszcze w listopadzie. Konstrukcja w ciągu ulicy Wyścigowej stoi już w stanie surowym. Duży postęp widać też przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Godowskiej. Odnotowujemy to na przekór opiniom niektórych radomian, którzy twierdzą, że przejeżdżają tamtędy niemal codziennie i... nic się tam nie dzieje. Dzieje się, dzieje! Ciężko to jednak w pełni dostrzec z samochodu, bo roboty są prowadzone w głębokim wykopie. Na zdjęciach pokazujemy wzniesiony niedawno jeden z przyczółków przyszłego wiaduktu nad obwodnicą. Kiedy tylko pozwoli na to pogoda, rozpocznie się budowa kolejnego przyczółka. To ostatni z czterech wiaduktów na miejskim fragmencie trasy.

W trzech miejscach (między aleją Grzecznarowskiego a ulicą Wyścigową, między projektowanym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej a ulicą Wiejską oraz między ulicą Godowską a torami kolejowymi) powstały betonowe przepusty pod budowaną obwodnicą. Trwają tam również prace ziemne. Zlikwidowana została kolidująca z trasą górka saneczkowa koło ostatnich bloków przy ulicy Osiedlowej. W zamian została usypana nowa, kilkadziesiąt metrów dalej. Lokalizacja stoku nie jest przypadkowa - chodziło o to, aby w jego pobliżu nie było żadnych jezdni, chodników i innych przeszkód.

Na Potkanowie na części nowej jezdni już leży asfalt. Budowane są teraz skrzyżowania i zjazdy z ulicy Żelaznej (koło ciepłowni i w okolicach wieży ciśnień). Dzięki likwidacji napowietrznej linii energetycznej możliwe jest kontynuowanie prac przy układaniu podbudowy drogi. Wcześniej przeszkadzały w tym stare słupy, stojące w miejscu przyszłej trasy.

.

Zdjęcie - wiadukt na Wyścigowej od spodu
Wiadukt na Wyścigowej od spodu.
Zdjęcie - konstrukcja jest w stanie surowym
Konstrukcja jest w stanie surowym.
Zdjęcie - układane są pierwsze krawężniki
Układane są pierwsze krawężniki.
Zdjęcie - roboty ziemne trwają również zimą
Roboty ziemne trwają również zimą.
Zdjęcie - wiadukt na Wyścigowej od góry
Wiadukt na Wyścigowej od góry.
Zdjęcie - początkowy fragment obwodnicy
Początkowy fragment obwodnicy.
Zdjęcie - prace w rejonie ulicy Grzebieniowej
Prace w rejonie ulicy Grzebieniowej.
Zdjęcie - nowa studzienka kanalizacyjna
Nowa studzienka kanalizacyjna.
Zdjęcie - ciężki sprzęt pracuje przez cały czas
Ciężki sprzęt pracuje przez cały czas.
Zdjęcie - wiadukt za domami na Malczewie
Wiadukt za domami na Malczewie.
Zdjęcie - jeden z kilku nowych przepustów
Jeden z kilku nowych przepustów.
Zdjęcie - przyczółek wiaduktu przy Wiejskiej
Przyczółek wiaduktu przy Wiejskiej.
Zdjęcie - głębokie wykopy są ogrodzone
Głębokie wykopy są ogrodzone.
Zdjęcie - nowa trasa w okolicach ciepłowni
Nowa trasa w okolicach ciepłowni.
Zdjęcie - przy ulicy Żelaznej jest już asfalt
Przy ulicy Żelaznej już jest asfalt.

  18.10.2012: rosną kolejne wiadukty na południowej obwodnicy Radomia


Na obwodnicy południowej stoją już trzy wiadukty. Nie wszystkie te konstrukcje są dobrze widoczne dla postronnych osób, gdyż niektóre miejsca są dla nich trudno dostępne. Po dłuższej przerwie, 18 października znowu odwiedziliśmy największą inwestycję drogową Radomia, żeby zobaczyć, jak wiele zmieniło się tam w ciągu kilku ostatnich tygodni.

W niektórych miejscach zmiany nie są zauważalne, co nie oznacza, że w innych nic się nie dzieje. Najlepiej widać to tam, gdzie powstają nowe wiadukty. Jeszcze niedawno u zbiegu ulic Wyścigowej i Armii Krajowej był jedynie głęboki dół w ziemi. Teraz stoją już tam betonowe przyczółki, między którymi została przerzucona konstrukcja wiaduktu. Ten obiekt znajduje się nieco wyżej od dotychczasowego poziomu ulicy Wyścigowej, dlatego po jego obu stronach będą usypane nasypy. Obwodnica południowa będzie natomiast przechodziła dołem i biegła w wykopie wzdłuż Prędocinka.

Kolejny wiadukt powstaje na skrzyżowaniu budowanej trasy z planowanym przedłużeniem ulicy Młodzianowskiej - na polach pomiędzy Prędocinkiem oraz Malczewem. Nie widać go dobrze ani z ulicy Armii Ludowej, ani z ulicy Witkacego, stąd też o jego istnieniu wiedzą na razie głównie okoliczni mieszkańcy, spacerujący po nieużytkach za kościołem pod wezwaniem Świętego Brata Alberta. Tymczasem jest to najdłuższy taki obiekt na obwodnicy. Pod nim będzie rondo, a wjazd na wiadukt będzie możliwy po nasypach. Od strony ulicy Pola już widać, na jakim poziomie będą biegły jezdnie - ich wysokość wyznaczają studzienki kanalizacyjne, wystające z ziemi. Nasypy będą już wkrótce usypywane z piasku.

Trzeci wiadukt stoi na Południu, między torami kolejowymi a ulicą Sycyńską. Był on gotowy najwcześniej, więc w tym miejscu już trwa budowa nasypów (między innymi pod tak zwane ślimaki, czyli jezdnie wjazdowe i zjazdowe z trasy). Jednocześnie rozpoczęła się budowa kolejnego wiaduktu - przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Godowskiej. Tych robót jeszcze nie widać z poziomu ulicy, ale w głębokich wykopach już trwa przygotowywanie zbrojenia pod przyczółki. Tu obwodnica będzie przechodzić pod obiema istniejącymi drogami, chociaż ich przebieg również troszeczkę się zmieni.

Roboty typowo drogowe są najbardziej zaawansowane na Potkanowie. Przy ulicy Żelaznej są już ułożone krawężniki oraz podbudowa jezdni. Na innych odcinkach obwodnicy kończy się budowa kanalizacji i przekładki różnych instalacji podziemnych. Niektórych kabli nie było na żadnych planach, ale takie problemy zdarzają się na każdej dużej budowie.
.

Zdjęcie - początkowy fragment obwodnicy
Początkowy fragment obwodnicy.
Zdjęcie - prace na wiadukcie na Prędocinku
Prace na wiadukcie na Prędocinku.
Zdjęcie - górą pobiegnie ulica Wyścigowa
Górą pobiegnie ulica Wyścigowa.
Zdjęcie - studnie wyznaczają poziom jezdni
Studnie wyznaczają poziom jezdni.
Zdjęcie - przyczółek wiaduktu na Malczewie
Przyczółek wiaduktu na Malczewie.
Zdjęcie - najdłuższy wiadukt na obwodnicy
Najdłuższy wiadukt na obwodnicy.
Zdjęcie - prace za kościołem na Prędocinku
Prace za kościołem na Prędocinku.
Zdjęcie - widok z Godowa w stronę torów
Widok z Godowa w stronę torów.
Zdjęcie - prace są prowadzone w wykopie
Prace są prowadzone w wykopie.
Zdjęcie - zbrojenie pod wiadukt na Godowie
Zbrojenie pod wiadukt na Godowie.
Zdjęcie - wykopy są tutaj bardzo głębokie
Wykopy są tutaj bardzo głębokie.
Zdjęcie - budowa węzła na osiedlu Południe
Budowa węzła na osiedlu Południe.
Zdjęcie - zjazdy z nasypu przy wiadukcie
Zjazdy z nasypu przy wiadukcie.
Zdjęcie - wiadukt obok torów na Południu
Wiadukt obok torów na Południu.
Zdjęcie - na Potkanowie są już krawężniki
Na Potkanowie są już krawężniki.
Zdjęcie - nowa jezdnia wzdłuż ulicy Żelaznej
Nowa jezdnia wzdłuż ulicy Żelaznej.
Zdjęcie - ulica Żelazna od strony ulicy Stalowej
Ulica Żelazna od strony ulicy Stalowej.
Zdjęcie - podbudowa jezdni w Kosowie
Podbudowa jezdni w Kosowie.

 18.07.2012: na budowie południowej obwodnicy Radomia roboty idą pełną parą

Wiadukt na węźle u zbiegu obwodnicy południowej oraz trasy N-S rośnie jak na drożdżach. Pomiędzy przyczółkami pojawiła się już konstrukcja płyty głównej. Na innych odcinkach budowanej obwodnicy trwają zaawansowane prace ziemne, w tym między innymi budowa kanalizacji. Przedstawiamy kolejną relację z największej inwestycji drogowej.

Najbardziej widowiskowe prace nadal trwają na osiedlu Południe, między ulicą Sycyńską a torami kolejowymi. Widać tam już doskonale kształt nowego wiaduktu. Robotnicy z firmy Mosty-Łódź pracują już przy betonowaniu konstrukcji płyty głównej. Od południowej strony kończy się też budowa nasypu, po którym kierowcy będą mogli z obwodnicy wjechać przez wiadukt i pojechać początkowym odcinkiem trasy N-S w kierunku końcówki ulicy Czarnoleskiej. Nasyp jeszcze nie został doprowadzony do przyczółka, ponieważ musi tam być zapewniony przejazd dla pojazdów budowy.

Na innych fragmentach budowanej obwodnicy południowej prowadzone są prace ziemne. Głęboki wykop obok ulicy Armii Krajowej nie powstał tylko na potrzeby budowy kanalizacji. Nowa trasa będzie tamtędy biegła właśnie w takim wąwozie. Dzięki temu mieszkańcy okolicznych bloków nie powinni narzekać na nadmierny hałas. Jezdnia w wykopie będzie przebiegała na odcinku od górki saneczkowej za blokami przy ulicy Osiedlowej prawie do końcówki ulicy Pola.

Budowa obwodnicy wkroczy niebawem na kolejne etapy. Jeszcze w czasie wakacji są zaplanowane kolejne zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Witkacego i Wiejskiej. Zachęcamy do regularnych odwiedzin naszej oficjalnej strony internetowej. Kiedy zostaną już ustalone wszystkie szczegóły tych korekt, poinformujemy o nich w naszym serwisie.

Dziękujemy portalowi Co Za Dzień za udostępnienie dwóch zdjęć budowy, zrobionych z wieżowca przy ulicy Parysa.
.

Zdjęcie - budowa kanalizacji na Prędocinku
Budowa kanalizacji na Prędocinku.
Zdjęcie - obecny stan wiaduktu na Południu
Obecny stan wiaduktu na Południu.
Zdjęcie - obiekt powstaje bardzo szybko
Obiekt powstaje bardzo szybko.
Zdjęcie - trwają już prace na płycie głównej
Trwają już prace na płycie głównej.
Zdjęcie - widok z wieżowca na nowy wiadukt
Widok z wieżowca na nowy wiadukt.
Zdjęcie - widok z wieżowca w stronę Godowa
Widok z wieżowca w stronę Godowa.
Zdjęcie - budowa nasypu przed wiaduktem
Budowa nasypu przed wiaduktem.
Zdjęcie - prace ziemne wzdłuż ulicy Żelaznej
Prace ziemne wzdłuż ulicy Żelaznej.
Zdjęcie - budowa obwodnicy przez Kosów
Budowa obwodnicy przez Kosów.


 Poniżej prezentujemy ważniejsze stopklatki z wizualizacji obwodnicy południowej, przygotowanej na nasze zlecenie:

Zdjęcie - skrzyżowanie z Grzecznarowskiego
Skrzyżowanie z Grzecznarowskiego.
Zdjęcie - odcinek przez osiedle Ustronie
Odcinek przez osiedle Ustronie.
Zdjęcie - wiadukt u zbiegu z Wyścigową
Wiadukt u zbiegu z Wyścigową.
Zdjęcie - rejon pętli na osiedlu Prędocinek
Rejon pętli na osiedlu Prędocinek.
Zdjęcie - wiadukt nad nową Młodzianowską
Wiadukt nad nową Młodzianowską.
Zdjęcie - skrzyżowanie Wiejskiej z Godowską
Skrzyżowanie Wiejskiej z Godowską.
Zdjęcie - węzeł obok torów na Południu
Węzeł obok torów na Południu.
Zdjęcie - węzeł obok torów na Południu
Węzeł obok torów na Południu.
Zdjęcie - fragment Żelaznej na Potkanowie
Fragment Żelaznej na Potkanowie.

 1.07.2012: powstała już wizualizacja budowanej obwodnicy południowej Radomia

Choć budowa radomskiej obwodnicy południowej jest już bardzo zaawansowana, to jednak nie wszyscy mieszkańcy miasta wiedzą, jak ma ona wyglądać. W wyobrażeniu sobie przyszłej trasy z pewnością pomoże wizualizacja, która została przygotowana na nasze zlecenie. Zapraszamy na wirtualną podróż od alei Grzecznarowskiego do trasy E77!

Wizualizacja przedstawia całą budowaną obecnie trasę. Ważniejsze skrzyżowania są pokazane z lotu ptaka, zaś inne fragmenty - z punktu widzenia kierowcy samochodu, jadącego obwodnicą. Niektóre elementy zostały pokazane tylko schematycznie. Nie należy się zatem sugerować tym, że wzdłuż jezdni nie ma odwzorowanych wszystkich budynków albo że bariery energochłonne stoją za blisko krawędzi jezdni. Chodziło generalnie o pokazanie przebiegu drogi, a nie o umieszczanie każdego szczegółu. Autorzy wizualizacji (z radomskiej firmy GQ Image) starali się pokazać obwodnicę bardzo dokładnie, lecz mimo wszystko nie należy utożsamiać tego filmiku z projektem budowlanym bądź z projektem organizacji ruchu. To w tych dokumentach zostały zawarte szczegółowe wytyczne dla ekip budujących już tę drogę.

Wizualizacja została umieszczona w dziale FILMY PROMOCYJNE (kliknij tutaj, aby otworzyć dział w nowym oknie).
 27.06.2012: tempo prac przy budowie południowej obwodnicy Radomia nie maleje

Na południowej obwodnicy Radomia praca wciąż wre! Roboty trwają praktycznie na całej długości przyszłej trasy. Najbardziej zaawansowanym elementem jest budowa wiaduktu w rejonie ulicy Sycyńskiej, gdzie obwodnica będzie łączyć się z projektowaną trasą N-S. Odwiedziliśmy budowę po raz kolejny, by pokazać postęp tej ważnej inwestycji.

W rejonie Ustronia i Prędocinka trwają teraz prace ziemne. Trasa będzie tam biegła w wykopie, przechodząc między innymi pod ulicą Wyścigową. Do wybrania i wywiezienia jest zatem dużo ziemi. Wzdłuż ulicy Armii Krajowej powstaje nowa kanalizacja. Ten teren jest ogrodzony, ponieważ są tam głębokie wykopy. Dla pieszych wyznaczono specjalne drogi, którymi mogą omijać miejsce prac. Apelujemy o korzystanie wyłącznie z tych tras i niewchodzenie na budowę.

Obwodnica została zaprojektowana tak, żeby omijała większość budynków. Nie udało się jednak ominąć wszystkich. Trzeba było między innymi wyburzyć dwa domy przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Godowskiej, w tym jeden piętrowy. Zniknął on z powierzchni ziemi we wtorek, 26 czerwca. Zanim to jednak nastąpiło, zajrzeliśmy także do jego wnętrza. Dobrze było stamtąd widać teren budowy nowej trasy, zwłaszcza na odcinku biegnącym w stronę torów kolejowych.

A tymczasem przy torach, ale od strony Południa, w bardzo szybkim tempie rośnie nowy wiadukt. Obwodnica będzie przebiegała pod nim, a górą będzie można wjechać na początkowy fragment projektowanej trasy N-S. Gotowe są już ściany przyczółków, nad którymi wkrótce pojawi się konstrukcja płyty głównej. Powstaje także nasyp i zjazdy z niego.

Drogowcy pracują także na Potkanowie. Wzdłuż ulicy Żelaznej jest wybierana ziemia oraz budowana kanalizacja. Na odcinku przebiegającym przez Krychnowice oraz podradomski Kosów trwają na razie zaawansowane roboty ziemne.
.

Zdjęcie - wykop w rejonie ulicy Wyścigowej
Wykop w rejonie ulicy Wyścigowej.
Zdjęcie - prace kanalizacyjne na Malczewie
Prace kanalizacyjne na Malczewie.
Zdjęcie - kanalizacja przy ulicy Armii Krajowej
Kanalizacja przy ulicy Armii Krajowej.
Zdjęcie - prace w pobliżu ulicy Witkacego
Prace w pobliżu ulicy Witkacego.
Zdjęcie - przy ulicy Wiejskiej pracują geodeci
Przy ulicy Wiejskiej pracują geodeci.
Zdjęcie - piętrowy dom tuż przed rozbiórką
Piętrowy dom tuż przed rozbiórką.
Zdjęcie - drewniana szopa podczas rozbiórki
Drewniana szopa podczas rozbiórki.
Zdjęcie - wnętrze wyburzanego budynku
Wnętrze wyburzanego budynku.
Zdjęcie - ostatnie chwile przed rozbiórką
Ostatnie chwile przed rozbiórką.
Zdjęcie - widok z domu na osiedle Południe
Widok z domu na osiedle Południe.
Zdjęcie - w tle budowa nowego wiaduktu
W tle budowa nowego wiaduktu.
Zdjęcie - południowy przyczółek już gotowy
Południowy przyczółek już gotowy.
Zdjęcie - przed wiaduktem powstaje nasyp
Przed wiaduktem powstaje nasyp.
Zdjęcie - przy budowie pracują dwa dźwigi
Przy budowie pracują dwa dźwigi.
Zdjęcie - prace na przyczółku północnym
Prace na przyczółku północnym.
Zdjęcie - roboty ziemne na osiedlu Południe
Roboty ziemne na osiedlu Południe.
Zdjęcie - budowa kanalizacji na Potkanowie
Budowa kanalizacji na Potkanowie.
Zdjęcie - wybieranie ziemi przy ulicy Żelaznej
Wybieranie ziemi przy ulicy Żelaznej.

 14.05.2012: na obwodnicy południowej mostowcy rozpoczynają już budowę wiaduktów

Budowa obwodnicy południowej Radomia idzie pełną parą. Jeździ tam coraz więcej koparek, spychaczy i wywrotek.
Na teren inwestycji wkraczają też mostowcy, którzy będą budowali wiadukty. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przedstawiamy na naszej stronie kolejną, drugą fotorelację z tejże budowy. Oczywiście regularnie będą następne.


Na odcinku pomiędzy aleją Grzecznarowskiego i ulicą Witkacego, czyli na całej długości pierwszego etapu inwestycji, trwają zaawansowane prace ziemne. Tam, gdzie jeszcze pod koniec kwietnia rosły dzikie chaszcze, obecnie jest już goła ziemia. Dzięki temu doskonale widać, którędy dokładnie będzie przebiegała nowa trasa. W okolicach ulicy Armii Krajowej wywrotek jeździ najwięcej. Tam droga będzie biegła w wykopie (przejdzie pod projektowanym wiaduktem w ciągu ulicy Wyścigowej), więc ziemi do wywiezienia jest najwięcej. Ale sprzętu nie brakuje, więc praca idzie sprawnie.

Podobnie jest na Godowie i na osiedlu Południe. W pierwszej z dzielnic trwa zrywanie wierzchniej warstwy ziemi, tak zwanego humusu, natomiast w drugiej plac jest przygotowywany pod budowę dwupoziomowego węzła drogowego. Powstanie on między torami kolejowymi a ulicą Sycyńską. Spychacze najpierw wyrównały tam teren, a obecnie jest przygotowywany nasyp pod przyszły wiadukt, jakim z obwodnicy będzie można wjechać na projektowaną trasę N-S.

Znacznie mniej widoczna dla przechodniów i przejeżdżających kierowców jest budowa wiaduktu u zbiegu obwodnicy oraz planowanego przedłużenia ulicy Młodzianowskiej. Na nieużytkach, kilkaset metrów za kościołem na Prędocinku swój sprzęt rozstawili już mostowcy z Łodzi. Wkrótce podobne maszyny pojawią się na wcześniej wspomnianej ulicy Wyścigowej. W tym miejscu trzeba będzie zamknąć jezdnię na czas budowy. Już teraz możemy zdradzić, że będzie wiązało się to z koniecznością wprowadzenia objazdów. Jadący z Idalina będą musieli skręcać w ulicę Radomskiego, którą dojadą do Świerkowej (obok placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego). Stamtąd będą mogli skręcić w lewo w aleję Grzecznarowskiego - na czas objazdu powstanie tak zwana przewiązka w pasie zieleni. Wszelkie szczegóły, w tym termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu podamy już niebawem na naszej stronie.

Jednocześnie przypominamy, iż plac budowy to nie jest odpowiednie miejsce do spacerów lub zabaw. Całego terenu ogrodzić się nie da - tym bardziej, że na poprzecznych i sąsiednich drogach ciągle odbywa się normalny ruch kołowy. Apelujemy więc o rozsądek i niewchodzenie na obszar objęty inwestycją, zwłaszcza wtedy, gdy jeżdżą tam maszyny. Jako ciekawostkę możemy opisać sytuację, której świadkiem był jeden z naszych pracowników. Przy ulicy Sycyńskiej zauważył grupkę osób, które w świeżo ubitej przez walce drogowe ziemi wykopały kilka dołków i… grały tam w golfa.
.

Zdjęcie - przewiązka na alei Grzecznarowskiego
Przewiązka na alei Grzecznarowskiego.
Zdjęcie - teren przygotowany pod budowę
Teren przygotowany pod budowę.
Zdjęcie - prace ziemne są już zaawansowane
Prace ziemne są już zaawansowane.
Zdjęcie - spychacze zrywają warstwę humusu
Spychacze zrywają warstwę humusu.
Zdjęcie - takie roboty trwają wzdłuż torów
Takie roboty trwają wzdłuż torów.
Zdjęcie - niepotrzebna ziemia jest wywożona
Niepotrzebna ziemia jest wywożona.
Zdjęcie - tutaj powstanie duży węzeł drogowy
Tutaj powstanie duży węzeł drogowy.
Zdjęcie - mostowcy pracują już na Malczewie
Mostowcy pracują już na Malczewie.
Zdjęcie - na plac budowy nie wolno wchodzić
Na plac budowy nie wolno wchodzić.

 22.04.2012: trwają intensywne prace przy budowie południowej obwodnicy Radomia

Budowa południowej obwodnicy Radomia ruszyła - i to ostro! Nie da się nie zauważyć postępu robót, zwłaszcza na Ustroniu i Prędocinku, jak również na Południu. Drogowcy w pierwszej kolejności przystąpili do wycinki drzew oraz krzewów, które rosły w miejscu przyszłej trasy. Przedstawiamy pierwszą relację z budowy obwodnicy południowej.

Najwięcej roślin koliduje z nową drogą na jej pierwszym etapie. W ciągu zaledwie kilku dni usunięto większość z nich. Odsłonięty został między innymi budynek komisariatu policji przy ulicy Świerkowej, wcześniej zupełnie niewidoczny z alei Grzecznarowskiego. To właśnie w tym rejonie będzie zaczynała się obwodnica. Wycinka trwa również na terenie pomiędzy blokami przy końcówce ulicy Osiedlowej a ulicą Wyścigową. Tu robotnicy musieli usunąć największe drzewo, co wbrew pozorom nie było wcale takie łatwe. Znikły już chaszcze po wschodniej stronie ulicy Armii Krajowej, wzdłuż osiedla Prędocinek. Stopniowo ubywa także drzew naprzeciw pętli autobusów komunikacji miejskiej linii 4, 9, 21 i 25.

Wycinka tylu roślin niepokoi część okolicznych mieszkańców, którzy dzwonią w tej sprawie między innymi do Straży Miejskiej. Wyjaśniamy zatem, że wszelkie podejrzenia o nielegalne usuwanie drzew oraz krzewów są bezpodstawne! Wykonawca posiada prawomocne pozwolenie na budowę obwodnicy, które upoważnia go również do wycinki roślin.

U zbiegu ulic Armii Krajowej i Grzebieniowej funkcjonował kiedyś parking strzeżony. Obecnie w tym miejscu trwa już wybieranie ziemi pod projektowaną trasę. Po opuszczonej budce dozorcy hula wiatr. Lada dzień i ona zniknie. Ziemia jest także wybierana między innymi na Godowie (po wschodniej stronie torów kolejowych) oraz przy ulicy Sycyńskiej.

Na Potkanowie drogowcy budujący obwodnicę pojawią się nieco później niż na początkowych fragmentach trasy, ale już teraz w domkach przeznaczonych do wyburzenia nikt nie mieszka. Lokatorzy niedawno się stamtąd wyprowadzili. Mocno zdewastowane budynki przy ulicy Żelaznej (w okolicach ogródków i wieży ciśnień) czekają na rychłą rozbiórkę.
 

Zdjęcie - tutaj będzie początek obwodnicy
Tutaj będzie początek obwodnicy.
Zdjęcie - wycinka w rejonie ulicy Wyścigowej
Wycinka w rejonie ulicy Wyścigowej.
Zdjęcie - drewno jest wywożone z budowy
Drewno jest wywożone z budowy.
Zdjęcie - zaplecze budowy przy Wyścigowej
Zaplecze budowy przy Wyścigowej.
Zdjęcie - usuwanie chaszczy na Prędocinku
Usuwanie chaszczy na Prędocinku.
Zdjęcie - wycinka postępuje bardzo sprawnie
Wycinka postępuje bardzo sprawnie.
Zdjęcie - teren jest przygotowany pod drogę
Teren jest przygotowany pod drogę.
Zdjęcie - pozostałości po parkingu strzeżonym
Pozostałości po parkingu strzeżonym.
Zdjęcie - w starej budce dozorcy hula wiatr
W starej budce dozorcy hula wiatr.
Zdjęcie - tędy pobiegnie trasa na Godowie
  Tędy pobiegnie trasa na Godowie.
Zdjęcie - roboty ziemne na osiedlu Południe
Roboty ziemne na osiedlu Południe.
Zdjęcie - opuszczone domy na Potkanowie
Opuszczone domy na Potkanowie.

 23.03.2012: budowa obwodnicy południowej w Radomiu rozpocznie się tuż po świętach

Wykonawca budowy obwodnicy południowej Radomia przejął tereny pod tę inwestycję. Protokół popisano w piątek, 16 marca. Konsorcjum, które wygrało przetarg, przejęło tereny zarezerwowane dla wszystkich odcinków obwodnicy. Są one już oficjalnie placem budowy (wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, które powstaną).

22 marca przedstawiciele kieleckiej firmy Fart przesłali nową wersję harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji na bieżący rok. Został on poprawiony zgodnie z naszymi wytycznymi. Uzgodniliśmy, że harmonogram będzie opiewał jednak na kwotę wyższą niż 35 milionów złotych. Zastrzegaliśmy, że wykonawca dostanie w tym roku wynagrodzenie w wysokości 35 milionów złotych - chyba że pozyskamy dodatkowe fundusze ze źródeł zewnętrznych. Na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku spodziewamy się bowiem rozstrzygnięcia w sprawach przyznania subwencji drogowej.

Już niebawem planujemy spotkanie z przedstawicielami wszystkich firm wchodzących w skład konsorcjum budującego obwodnicę południową, a także z przedstawicielami wszystkich inwestorów sieci. Uzgodnimy zasady współpracy przy budowie kolejnych etapów. Wykonawca planuje wejść na teren budowy po świętach wielkanocnych (po 9 kwietnia).

Informujemy też, że trwa przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się kompleksowym nadzorem inwestorskim nad budową obwodnicy. Na przetarg wpłynęło siedemaście ofert. Jedną z nich oferent wycofał jednak przed otwarciem kopert. Najdroższą ofertę zaproponowała firma DHV Polska z siedzibą w Warszawie: 3 miliony 843 tysiące 534 złote. Trzy najtańsze oferty to konsorcjum firm International Supervisors z Warszawy i Integral z Katowic: 583 tysiące 930 złotych, Bud-Invent z Warszawy: 589 tysięcy 908 złotych oraz Lafrentz Polska z Poznania: 878 tysięcy 981 złotych.

Przy takich dużych inwestycjach zasadą jest, że wynagrodzenie za kompleksowy nadzór powinno wynosić od jednego do dwóch procent wartości całego zadania - na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego nad obwodnicą południową zarezerwowaliśmy zatem aż około 1,5 miliona złotych. Uważamy, że trzy wymienione firmy starające się o to zlecenie przedstawiły oferty rażąco niskie. Zwróciliśmy się do ich przedstawicieli, aby wyjaśnili nam, w jaki sposób skalkulowali swoje oferty na tak niskim poziomie. Gdy otrzymamy te wyjaśnienia, będziemy mogli podjąć decyzję o wyborze firmy.

Kompleksowy nadzór inwestorski nad obwodnicą południową potrwa prawie osiem lat. Zwycięska firma będzie przez najbliższe 29 miesięcy nadzorowała budowę trasy, a także wszystkie roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne, które będą niezbędne do zakończenia i odbioru inwestycji. Zajmie się tym, zgodnie z wymogami, które stawialiśmy w przetargu, ośmiu inspektorów. Będą oni musieli codziennie (do zakończenia inwestycji) przebywać na placu budowy i pilnować realizacji robót. Firma będzie też nadzorowała wykonanie robót budowlanych w okresie gwarancji (przez 60 miesięcy od oddania inwestycji). Sporządzi ponadto pełne rozliczenie finansowe i dokona odbioru pogwarancyjnego.
 1.02.2012: umowa na budowę południowej obwodnicy Radomia została już podpisana

1 lutego została podpisana umowa z wykonawcą obwodnicy południowej Radomia. W imieniu inwestora, czyli miasta uczynił to Kamil Tkaczyk, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, zaś w imieniu wykonawcy, czyli konsorcjum firm Fart, Trakt, Mosty-Łódź i Budromost podpis złożył Mirosław Szczukiewicz, prezes Fartu. Prace ruszą już wiosną.

Umowę podpisano w Urzędzie Miejskim, w obecności prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka. Przypomnijmy, że na przetarg na budowę obwodnicy południowej wpłynęło 15 ofert. Wśród oferentów były zarówno pojedyncze firmy, jak również konsorcja złożone z dwóch lub więcej przedsiębiorstw. Większość z nich to polscy wykonawcy, ale byli też oferenci z Portugalii, Hiszpanii i Czech. Na sfinansowanie tego zamówienia zaplanowaliśmy około 186 milionów złotych. Rozpiętość cenowa była zaskakująco duża. Najdroższa oferta opiewała dokładnie na 254.412.604 złote i 24 grosze. Najtańsza wynosiła natomiast 154.421.754 złote i 79 groszy. Koperty z ofertami otworzyliśmy 12 września ubiegłego roku. Następnie przystąpiliśmy do analizy tych zgłoszeń pod względem formalnym, prawnym i - bardzo szczegółowo - pod względem rachunkowym. Postępowanie przetargowe trwało niemalże do końca 2011 roku. 16 grudnia wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę (kryterium oceny była tylko najniższa cena). Ofertę najtańszą złożyło konsorcjum, którego liderem jest kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart. W skład konsorcjum wchodzą także Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Trakt, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź i Budromost Starachowice.

W terminie przewidzianym przez prawo zamówień publicznych żaden z pozostałych oferentów nie złożył zażalenia ani skargi. Był na to czas do 29 grudnia 2011 roku. W związku z dużą wartością zamówienia (przekraczającą 40 milionów złotych) mieliśmy obowiązek złożenia dokumentacji przetargowej do Urzędu Zamówień Publicznych (do Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej). UZP weryfikował ją pod kątem prawidłowości postępowania przetargowego (miał na to 14 dni). Dokumentację przetargową - 15 segregatorów, liczących w sumie około 11 tysięcy stron - przekazaliśmy do UZP 30 grudnia ubiegłego roku. 13 stycznia urząd poprosił nas o przesłanie dodatkowych dokumentów. Trafiły one do Warszawy 17 stycznia. Późnym popołudniem 24 stycznia dostaliśmy z UZP pisemną odpowiedź o prawidłowości postępowania przetargowego. Urząd nie miał zastrzeżeń do przebiegu przetargu.

Prace przygotowawcze wykonawca zacznie jeszcze w lutym bieżącego roku. W pierwszej kolejności będą zbudowane drogi techniczne w rejonie alei Grzecznarowskiego, umożliwiające dojazd do terenu budowy. Drogowcy będą również niwelowali teren oraz budowali bazę z zapleczem technicznym. Nie spowoduje to jednak większych utrudnień w ruchu. Jak poinformowano zaraz po podpisaniu umowy, jednym z najistotniejszych elementów inwestycji, a co za tym idzie - przewidzianym do realizacji w pierwszym terminie - będzie dwupoziomowy węzeł na osiedlu Południe (między torami oraz ulicą Sycyńską). Musi on powstać, by móc rozprowadzać ruch z powstających później nowych jezdni obwodnicy.

Zasady finansowania tej inwestycji będą takie same, jak w przypadku trwającej przebudowy ulicy Mieszka I. Pierwsza faktura będzie płatna po wykonaniu minimum 15 procent prac (to równowartość 22,5 miliona złotych). Przyjęcie takich reguł finansowania jest efektem naszych doświadczeń z poprzednich inwestycji. Zabezpieczamy w ten sposób budżet przed ewentualnym opóźnieniem budowy. Zamówienie na budowę obwodnicy południowej składa się z pięciu etapów. Łączna długość trasy wynosi 13.512 metrów. Wykonawca ma czas na zakończenie budowy do 31 sierpnia 2014 roku.

Obwodnica południowa miasta będzie zaczynać się naprzeciw Centrum Handlowego M1 przy alei Grzecznarowskiego. Będzie przebiegała koło bloków przy Radomskiego. Przetnie ulice Wyścigową, Grzebieniową i Witkacego. Przez pola dotrze do skrzyżowania Wiejskiej i Godowskiej. Następnie przejdzie pod torami kolejowymi i tuż obok osiedla Południe pobiegnie w kierunku ulicy Żelaznej. Przez teren gminy Kowala dotrze w końcu do trasy E77 (w miejscowości Kosów).

Do linii kolejowej na Południu trasa będzie miała dwie jezdnie, a dalej tylko jedną. Inwestycja obejmuje także budowę czterech wiaduktów drogowych, dziesięciu przejść dla zwierząt, kładki dla pieszych w rejonie ulicy Witkacego, tunelu i przejazdów gospodarczych, przepustów, zbiornika wodno-retencyjnego oraz wodno-odparowującego. Obok tej trasy powstaną chodniki (około 8500 metrów), ścieżki rowerowe (też około 8500 metrów) i ekrany akustyczne. Przy okazji powstawania obwodnicy południowej będzie przebudowana istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna, sieć gazowa oraz linie energetyczne. Powstanie też nowa kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz tak zwane drogi odbarczające.

Zdjęcie - umowę podpisali Kamil Tkaczyk z MZDiK i Mirosław Szczukiewicz z firmy Fart w obecności prezydenta Andrzeja Kosztowniaka
- Umowę podpisali: Kamil Tkaczyk z MZDiK (z lewej) i Mirosław Szczukiewicz z firmy Fart (w środku)
  w obecności prezydenta Andrzeja Kosztowniaka
(kliknij na obrazek, aby zobaczyć go w powiększeniu)

Infografika - trasa przebiegu południowej obwodnicy Radomia
- Trasa przebiegu południowej obwodnicy Radomia (kliknij na obrazek, aby zobaczyć go w powiększeniu)

 
 
 
WYSZUKIWARKA


 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI, 26-600 Radom, ul. Traugutta 30/30A, sekretariat: tel. 48 365-46-52, fax 48 365-39-93 Projekt i wykonanie: www.copycon.pl